Loading...
 Start Page
ΟΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΧΑΙΑΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν.Δ. Ημερίδα ΕΛΣΕΚΕΚ

«Συνεχιζόμενη ανεργία ή συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση;»

 

Κυρίες και κύριοι,

αγαπητοί συνάδελφοι.

Χαιρετίζω την σημερινή ημερίδα του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Παρακαλώ να δεχτείτε τα συγχαρητήριά μας κ. Παπαδημητρίου και εσείς μέλη του Δ.Σ. του ΕΛΣΕΚΕΚ για την σοβαρή αυτή πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης.

Βιώνουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς η ανεργία εκτινάσσεται πάνω από το 18% και οι άνεργοι ξεπέρασαν τις 900.000 ενώ ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός συμπολιτών μας ζουν σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης, ατενίζοντας ένα μέλλον χωρίς καμία ελπίδα και προοπτική.

Μπροστά σ’ αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, υπάρχει άμεση ανάγκη επιτάχυνσης της εφαρμογής πολιτικών και μέτρων στήριξης της απασχόλησης. Σύμφωνα πάντα με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, εστιάζοντας στις προοπτικές ανάπτυξης σημαντικών τομέων της Ελληνικής Οικονομίας σε άρρηκτη σύνδεση με τις ανάγκες εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να αποτελέσει κατεπείγουσα προτεραιότητα. Η εξάλειψη του κινδύνου απώλειας κονδυλίων του ΕΣΠΑ είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος, καθώς αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την προώθηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Σημειώνουμε ότι, πρόσφατα απηύθυνε έκκληση και n Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, ζητώντας την άμεση ανάληψη δράσης για την αναχαίτιση της ανεργίας. Κυρίως ζητά παρεμβάσεις για την εφιαλτική ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών - n οποία λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν καλεί τις κυβερνήσεις να ενεργοποιήσουν σειρά προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης. Καλεί τα αρμόδια Υπουργεία και τους φορείς να κάνουν χρήση των 30 δις ευρώ, που παραμένουν αδιάθετα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης για να είναι αποτελεσματικά θα πρέπει να βασιστούν και σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων. Αυτό καταδεικνύει η ευρωπαϊκή εμπειρία. Αποτελεί κοινό τόπο πια πως η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση συνιστά την αποτελεσματικότερη εφαρμοσμένη πολιτική για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Η προώθηση δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης μέσω του ΕΣΠΑ με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών χιλιάδων ανέργων, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία.

Δυστυχώς, όμως, η πορεία υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς απορροφήσεις:

 • στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» οι δαπάνες το Νοέμβριο έφθαναν το 19,43%,
 • στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» οι δαπάνες το Νοέμβριο έφθαναν το 17,32%,
 • στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» οι δαπάνες το Νοέμβριο έφθαναν το 8,96%.

Σοβαρές και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις εμφανίζονται κυρίως στα έργα που αφορούν στην Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων.

Από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», μέχρι τον Αύγουστο του 2009, συμβασιοποιήθηκαν και ξεκίνησαν οι δύο πρώτες Πράξεις του ΕΣΠΑ. Οι Πράξεις που προκηρύχθηκαν είναι οι ακόλουθες:

 • «Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα ΚΕΚ για ανέργους παλιννοστούντες – μετανάστες – πρόσφυγες», για 8.000 ωφελούμενους, προϋπολογισμού  32.000.000 €.
 • «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα κατασκευαστικών/τεχνικών έργων», για 7.000 ωφελούμενους, προϋπολογισμού  89.600.000 €.

Από τα συνολικά 121.600.000 € απορροφήθηκαν περίπου τα 60 εκατ. € (δηλ. το 50%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια εποχή ελέγχθηκαν και ολοκληρώθηκαν πλήρως, με πολύ μεγάλη απορρόφηση, 19 έργα του Γ΄ΚΠΣ του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» με απορρόφηση 91,1% (590 εκατ. €) και 9 έργα του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» με απορρόφηση 88,5% (100 εκατ. €).

Ταυτόχρονα οι Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»:

 • «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού» για 3.600 ωφελούμενους, προϋπολογισμού  45.400.000 €.
 • «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα ΚΕΚ με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα)» για 7.500 ωφελούμενους, προϋπολογισμού  94.600.000 €.

βρίσκονταν στο τελικό στάδιο γνωμοδότησης και συμβασιοποιήθηκαν 22 μήνες μετά, με τον τρίτο κατά σειρά Υπουργό Εργασίας κ. Κουτρουμάνη έχοντας 90 περίπου προσφυγές και ενστάσεις των υποψηφίων Αναδόχων, γεγονός πρωτόγνωρο για το Υπουργείο. Γιατί άραγε υπήρχαν τόσο μεγάλες αντιδράσεις στην εξέλιξη αυτών των διαγωνισμών?

 

Από το 2009 έως σήμερα, παραμένουν επίσης σε εκκρεμότητα 4 Διαγωνισμοί που είχαν προκηρυχτεί από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που αφορούν σε:

 • «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας», για 30.000 ωφελούμενους. Στο συγκεκριμένο έργο έχει ανακοινωθεί μόνο η τεχνική αξιολόγηση ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η εξέλιξη του.
 • «Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε ανέργους», για 10.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία έναρξης αποσφράγισης 25/09/2009.
 • «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, για 4.000 ωφελούμενους, με ημερομηνία έναρξης αποσφράγισης 1/10/2009.
 • «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων με υποχρεωτική απασχόληση», για 8.200 ωφελούμενους, με ημερομηνία έναρξης αποσφράγισης 23/11/2009.

Οι 3 τελευταίοι διαγωνισμοί διακόπηκαν στη μέση της αποσφράγισης λόγω εκλογών και είναι συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. € για 52.200 ανέργους.

Συνεπώς, τα 2,5 τελευταία χρόνια και μέχρι τον Ιούλιο του 2011, παρά την αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα ενίσχυσης της επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας, και με τους ανέργους να πλησιάζουν τότε τις 800.000, δεν είχε ανατεθεί ούτε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων από το ΕΣΠΑ!!!

Είναι άξιο θαυμασμού το γεγονός ότι τα ΚΕΚ και οι εργαζόμενοί τους κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι σήμερα! (Αν κατάφεραν…)

 

Στην Ελλάδα του Μνημονίου, όπου εργαζόμενοι, αλλά και άνεργοι, δέχονται τεράστιες πιέσεις, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για λάθη και καθυστερήσεις. Τώρα όσο ποτέ άλλοτε  χρειάζονται μόνο σοβαρές πολιτικές αποφάσεις. Αποφάσεις που θα θέσουν σε κίνηση τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ανάταση της εθνικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

Εμείς, στη ΝΔ, είμαστε σίγουροι πως βάζοντας ΠΡΩΤΗ προτεραιότητα της κυβερνητικής μας δράσης, την άμεση ενίσχυση της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων και Εργαζομένων, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και απόλυτα εφαρμοσμένης πολιτικής για τη στήριξη της Απασχόλησης διατυπώνονται και προβάλλονται αξιόπιστες -σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις- απαντήσεις στις νέες ανάγκες της χώρας και άμεσα προσφέρονται διέξοδοι στους ανέργους.

ΤΩΡΑ, σήμερα λοιπόν, λέμε στον Υπουργό Εργασίας και από αυτό το βήμα: «Βάλτε μπροστά όλα τα προγράμματα. Αξιοποιήστε όλα τα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας, για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί με επιτυχία τα τεράστια κοινωνικοοικονομικά προβλήματα που δημιουργεί η ανεργία».

Είμαστε έτοιμοι να «βάλουμε πλάτη».

Μιλήσαμε πολλές φορές στη Βουλή.

Μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως θα διαπιστώσετε ανατρέχοντας στο οικείο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Ημερολόγιο καταστρώματος» που μόλις κυκλοφόρησε, προσπαθήσαμε να «σπρώξουμε» τα πράγματα αλλά δυστυχώς επί ματαίω.

 

Το παρόν και το μέλλον της χώρας χρειάζεται ισχυρή επαγγελματική κατάρτιση, καθώς είναι ο προθάλαμος της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας που οδηγεί στην καινοτομία και την πρόοδο, ενώ ταυτόχρονα υψώνεται ισχυρό ανάχωμα στην περαιτέρω αύξηση της ανεργίας.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένος αναφέρομαι στα εξής:

 • Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό

H επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η σημασία των νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της διά βίου μάθησης, οι νέες βασικές δεξιότητες και η Πιστοποίηση της κατάρτισης, αναδεικνύονται σε θέματα μείζονος σημασίας για τις νέες στρατηγικές που θα εφαρμοσθούν σε όλη την Ευρώπη.

Η Επαγγελματική Κατάρτιση δίνει την απάντηση, καθώς το βασικό πλεονέκτημά της είναι ότι μπορεί να υλοποιείται γρήγορα και να προσαρμόζεται στις σύγχρονες τάσεις και ανάγκες.

 • Στήριξη και ενδυνάμωση των Ανέργων

Λειτουργεί ευεργετικά, δημιουργώντας ευκαιρίες ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, αλλά και «ανακουφίζοντάς» τους τόσο οικονομικά με τη χορήγηση εκπαιδευτικών επιδομάτων, όσο και ψυχολογικά ώστε να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες στην καθημερινότητά τους με μεγαλύτερη δύναμη και αισιοδοξία.

 • Επαγγελματική ασπίδα για τους Εργαζόμενους

Μόνο η Επαγγελματική Κατάρτιση μπορεί να οδηγεί σε ταχύρρυθμες εξειδικεύσεις που θα παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενώ η παροχή ουσιαστικών και τυπικών επαγγελματικών εφοδίων και προσόντων συνδέεται και με τη δυνατότητα μεγαλύτερης κινητικότητας στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι, αξιοποιώντας την Επαγγελματική Κατάρτιση, βρίσκουν σύμμαχο μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, για την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Δημιουργούν την προσωπική τους «γραμμή Μαζινό», ανασυντάσσοντας την άμυνά τους, αλλά και υποστηρίζοντας την κινητικότητά τους.

Με τη διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους, αναζωπυρώνεται η ελπίδα τους για ένα παρόν με επαγγελματική σταθερότητα και ένα μέλλον καλύτερης επαγγελματικής εξέλιξης.

 

 • Ενίσχυση των Επιχειρήσεων

Η επιτακτική ανάγκη αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, απαιτεί την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στοχεύοντας - μέσα από την ενίσχυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητα των εργαζομένων τους - στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους τους.

Η Επαγγελματική Κατάρτιση, εφόσον συνδεθεί με τεκμηριωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, μπορεί να αποτελέσει το «όχημα» αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των επιχειρήσεων και να αποβεί πλεονέκτημα για την επανεκκίνηση της αγοράς.

 • Στήριξη των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

Η Επαγγελματική Κατάρτιση, προστατεύει και θωρακίζει τις πιο αδύναμες και ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις ένταξης στην αγορά εργασίας, καθώς με την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, είναι σε θέση να προασπίζονται τις ικανότητές τους και να διεκδικούν ισότιμα επαγγελματικές ευκαιρίες.

Η ανεργία δεν περιμένει άλλο και η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος.

Ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων πρέπει να εξαλειφθεί. Η υλοποίηση δράσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης, με ποιότητα, διαφάνεια, καινοτομία και αποτελεσματικότητα στις χρηματοδοτήσεις, συμβάλλει στην άμεση, αλλά και χρηστή αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, που παραμένουν μέχρι σήμερα ανενεργά και χαμένα από την ανικανότητα των αρμόδιων Υπουργείων.

Το παρόν και το μέλλον της χώρας χρειάζεται ισχυρή επαγγελματική κατάρτιση, καθώς είναι ο προθάλαμος της δημιουργικότητας και της παραγωγικότητας που οδηγεί στην καινοτομία και την πρόοδο, ενώ ταυτόχρονα υψώνεται ισχυρό ανάχωμα στην περαιτέρω αύξηση της ανεργίας.

Η αναμόρφωσή του ΕΣΠΑ οφείλει να γίνει άμεσα στη βάση ενός σοβαρού σχεδιασμού  νέων δράσεων κατάρτισης, ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων και αποτελεσματική ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να ληφθούν:

Άμεσες αποφάσεις για αποτελεσματική Επαγγελματική Κατάρτιση, οι οποίες μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν:

       Νέα ευέλικτα ποιοτικά Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης ανάλογα με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Η ανάπτυξη βάσει του νέου παραγωγικού μοντέλου απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και άμεση υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για την προετοιμασία του κατάλληλου ανθρώπινου κεφαλαίου, σε άρρηκτη σύνδεση με τις νέες ανάγκες που θα δημιουργηθούν, προσφέροντας ευκαιρίες, κυρίως, για τους νέους ανθρώπους και όχι «τσάκισμα των φτερών» τους.

Τα νέα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για να έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα, θα πρέπει να αφορούν σε ένα σημαντικό αριθμό, τουλάχιστον 200.000 ανέργων και να περιλαμβάνουν μεγάλη διάρκεια υποχρεωτικής απασχόλησης (πρακτικής άσκησης) συνδέοντάς τους με τις επιχειρήσεις.

Θα πρέπει να δημιουργούν ένα «μάχιμο», ευέλικτο και έξυπνα καταρτισμένο Ανθρώπινο Δυναμικό σε στρατηγικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας όπου υπάρχουν οι προοπτικές ανάπτυξης:

 • στον Τουρισμό,
 • στην Ενέργεια και τις πράσινες επενδύσεις,
 • στην παραγωγή ποιοτικών τροφίμων,
 • στην εξωστρέφεια και τις εξαγωγές των ελληνικών επιχειρήσεων.

 

       Ενίσχυση του ρόλου των ΚΕΚ αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως:

 • Αλλαγή του τρόπου πιστοποίησης από το ΕΚΕΠΙΣ. Το ΚΕΚ δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα «κτίριο» κάποιων τετραγωνικών μέτρων αλλά σαν ένας δυναμικός οργανισμός εκπαίδευσης με ιστορικό στην εκπαίδευση, με αξιοπιστία, με ποιότητα υπηρεσιών, με αξιολόγηση στην υποστήριξη των ανέργων και των εργαζομένων που συμμετέχουν στα προγράμματά του.
 • Διεύρυνση του ρόλου των ΚΕΚ στις νέες κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν αυτή την δύσκολη εποχή. Απαίτηση για παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού στους ανέργους, στους μακροχρόνια ανέργους, στους νέους, στις γυναίκες, στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα θύματα της οικονομικής κρίσης πρέπει να τα περιθάλψουμε στις δομές σας δίνοντάς τους όχι μόνο την κατάρτιση ή την εξειδίκευση αλλά και την ΕΛΠΙΔΑ.
 • Δυνατότητα των ΚΕΚ για πιστοποίηση βάσει νέων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων. Μέχρι σήμερα τα ΚΕΚ είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν ένα πιστοποιητικό επιμόρφωσης με σχεδόν καμιά αξία στην αγορά εργασίας. Τώρα ήρθε η ώρα η ποιοτική και εξειδικευμένη κατάρτιση που θα παρέχουν να τους δίνει τη δυνατότητα παροχής Πιστοποιητικού το οποίο να αναγνωρίζεται στην αγορά εργασίας ισότιμα με τα άλλα, ενώ με αξιοπιστία και προσβασιμότητα, οι πολίτες να μπορούν να σχεδιάσουν και να κτίσουν την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη μέσα από ένα αξιοκρατικό σύστημα Πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτούν από την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης.

Όχι δήθεν γνώσεις, αλλά πραγματικά προσόντα

Συνεχής παρακολούθηση και έρευνα στο τι ζητάει η αγορά εργασίας και τι αντίστοιχα προσόντα χρειάζονται. Στη βάση αυτή, πρέπει άμεσα να καθορισθούν με σαφήνεια και να αναπτυχθούν νέα Επαγγελματικά Περιγράμματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες).

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των επαγγελματικών περιγραμμάτων, να σχεδιάζονται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και να καθορίζονται κριτήρια εξετάσεων για την Πιστοποίηση των καταρτιζομένων.

 

 • Πιστοποίηση για βασικές δεξιότητες και Υποχρεωτική Απασχόληση με Πιστοποίηση σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο ωφελούμενος πρέπει να πειστεί ότι οι ώρες που αφιερώνει έχουν ένα σκοπό, μια προστιθέμενη αξία, ώστε να κινητοποιηθεί μόνος του χωρίς τη «δαμόκλεια σπάθη» των ελέγχων από πάνω του.
 • Διασφάλιση ύπαρξης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης με λογική ροή, με χρονοδιαγράμματα βάθους χρόνου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία των επιχειρήσεών σας.

 

       Μείωση της γραφειοκρατίας μέσω ολοκληρωμένου συστήματος διασύνδεσης των εμπλεκόμενων φορέων:

Ωφελούμενος à Κέντρα Προώθησης Ανέργων (ΚπΑ) ή Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  à ΟΑΕΔ à Υπουργείο Εργασίας à ΚΕΚ και αντίστροφα.

Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί σημαντικά η διακίνηση άχρηστων εγγράφων και θα διασφαλίζεται ο απομακρυσμένος έλεγχος της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς επίσης θα μπορεί να διασφαλίζεται και το ότι κάθε ωφελούμενος, ιδιαίτερα άνεργος, συμμετέχει σε ένα και μόνο πρόγραμμα – γεγονός που δημιουργεί τεράστια προβλήματα σήμερα στην κατάρτιση των ανέργων.

Ήδη Τεχνικό Δελτίο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης 01_2.2_v01 του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» υποβλήθηκε στις 21-05-2008 (ακόμα δεν αξιολογήθηκε).

 

       Παρότρυνση των ΚΕΚ για χρήση νέων μορφών κατάρτισης όπως η τηλε-κατάρτιση.

Το 2007 υλοποιήθηκε πιλοτικό έργο για την τηλε-κατάρτιση 7.000 γυναικών και 500 Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών με πιστοποίηση, το οποίο ακολουθήθηκε από μελέτη.

Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής, όπως και σας ανακοινώθηκαν, δείχνουν ότι το πρόγραμμα είχε πολύ μεγάλη επιτυχία (ποσοστό πιστοποίησης 80,71%) σε ένα πολύ δύσκολο πληθυσμό ωφελούμενων κυρίως σε απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Από τότε – αν εξαιρέσουμε την προκήρυξη ενός μόνο νέου έργου- καμία προσπάθεια δεν έχει γίνει ώστε να προσανατολιστούν και τα ΚΕΚ προς την κατεύθυνση των νέων μορφών εξ αποστάσεως κατάρτισης, όπως συμβαίνει σήμερα πανευρωπαϊκά.

Όλα τα ΚΕΚ θα μπορούσαν να επενδύσουν εφάπαξ στην αγορά ή κατασκευή μιας κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας και να τη χρησιμοποιούν σε σύγχρονα νέα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, διασφαλίζοντας έτσι τεράστια προστιθέμενη αξία.

       Χρήση του Voucher – «επιταγή κατάρτισης».

Η χρήση του Voucher είναι επίσης ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, το οποίο όμως, όπως έγινε και στην περίπτωση της τηλε-κατάρτισης, θα πρέπει να εφαρμοστεί, αρχικά,  πιλοτικά σε ένα δοκιμασμένο αντικείμενο ευρείας ζήτησης, όπως η εκμάθηση Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής που απευθύνονται σε μεγάλες ομάδες του πληθυσμού και συνδέονται με τις ανάγκες της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων, καθώς συνιστούν το ελάχιστο επίπεδο προσόντων κάθε Ευρωπαίου εργαζόμενου.

Η υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, με τη χρήση Voucher, θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από Πιστοποιημένες δομές συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί στο Voucher η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού των ανέργων σε σύνδεση με την αγορά εργασίας, καθώς και η Πιστοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε Βασικές Δεξιότητες. 

Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν ασφαλέστερο να προηγηθεί μια ευρεία ανοιχτή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους και να μελετηθούν πολύ προσεκτικά οι νομοθετικές διατάξεις που θα το διέπουν, τόσο σε σχέση με το Εθνικό όσο και με το Κοινοτικό Δίκαιο.

 

       Νέα Προγράμματα Αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως οι ΜμΕ, που αποτελούν και τον κορμό της ελληνικής οικονομίας, για να επιβιώσουν πρέπει να προσαρμοστούν πλήρως στις νέες σκληρές συνθήκες της αγοράς. Για να γίνει αυτό πράξη χρειάζονται πρώτα απ’ όλα ανθρώπους εφοδιασμένους με τα κατάλληλα «εργαλεία», έτοιμους να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγική τους αναδιάρθρωση.

 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση ενίσχυσης δεξιοτήτων των εργαζομένων που τίθενται σε εκ περιτροπής εργασία. Σε ισχυρό και αξιόπιστο «όπλο» και «σύμμαχο» των εργαζομένων στην κρίση μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί η Επαγγελματική Κατάρτιση τις ημέρες που δεν εργάζονται, μέσω της οποίας ενισχύουν τα προσόντα τους και αναπληρώνουν τις απώλειες του εισοδήματός τους.
 • Επιχειρηματικότητα στην κρίση. Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργοδοτών Μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.
 • Αναμόρφωση του πλαισίου άμεσα, ώστε να διαμορφωθούν και να χρηματοδοτηθούν τα ειδικά προγράμματα με στόχευση στις ανάγκες των επιχειρήσεων και γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς. Η προώθηση των προγραμμάτων απαιτεί ευελιξία, ταχύτητα και κατάλληλο συντονισμό, ώστε να μπορούν να αποδίδουν αποτελεσματικότερα και να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εργαλεία επιχειρηματικής αναπροσαρμογής σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης.

 

Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι αρχή μας είναι - και θα είναι πάντα - η διαβούλευση, η συζήτηση και η αποδοχή νέων ιδεών από εσάς, από τους ανθρώπους που γνωρίζετε πιο πολύ από κάθε έναν τα προβλήματα και τις ανάγκες του χώρου σας.

 

Η εποχή των ψεύτικων υποσχέσεων και των υπεκφυγών από τις ευθύνες μας πλέον θα τελειώσει. Το μόνο ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό όπλο που μας έμεινε είναι το ΕΣΠΑ, το οποίο πρέπει όχι μόνο να εκμεταλλευτούμε οικονομικά αλλά και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να το αναδείξουμε ποιοτικά.

 

Κυρίες και κύριοι

Από όσα ανέφερα στην ομιλία μου θα ήθελα να κρατήσετε και να ενισχύσετε το εξής:

 

«Η ανεργία δεν περιμένει άλλο.

Η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ είναι ζήτημα Εθνικού Συμφέροντος.

Ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων πρέπει να εξαλειφθεί»

 

 

Ευχαριστώ για την υπομονή σας να με ακούσετε.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκδήλωσή σας.

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος