Loading...
 Start Page

ΕΡΩΤΗΣΗ & Α.Κ.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Κοινοποίηση: Οικονομικούς Εισαγγελείς, ΣΔΟΕ, Εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς

 

1)Όπως αναφέραμε και στις υπ’ αριθμό 19200/938/11-7-2011, 6052/679/24-2-2012 και 572/31/31-7-2012 Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε., βραβείο διαπλοκής, υπερβάσεων, κατασπατάλησης εθνικών πόρων αλλά και δικαστικής βραδυπορίας διεκδικεί η σύμβαση 994/2005 του τρίτου τμήματος του Προαστιακού Σιδηροδρόμου (ΣΚΑ - Τρεις Γέφυρες - Αθήνα - Πειραιάς), που ο ΟΣΕ ανέθεσε στις 26 Απριλίου 2005 στην κοινοπραξία Siemens AG - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με τίμημα 160 εκατ. ευρώ. Στις εν λόγω Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε. οι αρμόδιοι υπουργοί ή δεν απαντούσαν ή οι απαντήσεις τους ήταν ανεπαρκείς και τυπικές, ενώ, όσο αφορά τα έγγραφα και τα στοιχεία που ζητούσαμε, αυτά ουδέποτε μας δόθηκαν, ούτε μετά την πάροδο του «εύλογου χρόνου», που μας ζήτησαν λόγω του όγκου τους, ούτε από τις Διοικήσεις του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, στις οποίες μας παρέπεμψαν.

2)  Όσο αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο και την τιμωρία όσων προώθησαν, υπέγραψαν και διαχειρίστηκαν την σκανδαλώδη αυτή σύμβαση, ούτε λόγος να γίνεται, αν και το ίδιο το Υπουργείο Μεταφορών σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 2 Μαρτίου 2011 ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι «η διαδικασία ήταν από την αρχή προβληματική» και ότι «η υπογραφή της σχετικής σύμβασης πολύ μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων και η συνέχιση της εκτέλεσής της έξι χρόνια μετά συνιστούν από μόνα τους διαχειριστική ανωμαλία»

 3)  Όσο αφορά το «σουλάτσο» της σχετικής δικογραφίας, μεταξύ Πρωτοδικείου, Εφετείου και ανακριτικών γραφείων, που άρχισε το 2004 και διαρκεί  εννέα (9) και πλέον χρόνια(!!!), οι αρμόδιοι υπουργοί αρκούνται σε μια τυπική ενημέρωσή μας, αν και βλέπουν, ότι  υπάρχει μια προφανής καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση του μεγάλου αυτού σκανδάλου, ενώ παραβιάζονται εξόφθαλμα όσα προβλέπονται από πλευράς χρονικής διεκπεραίωσης της δικογραφίας από τις διατάξεις του Ν. 4022( ΦΕΚ 219/ 3-10-2011/Τεύχος Πρώτο) και η σκοπούμενη με τον παραπάνω νόμο επίσπευση της εκδίκασης τέτοιων υποθέσεων έχει, όπως φαίνεται από τα πράγματα, στην προκειμένη περίπτωση, αντίθετο αποτέλεσμα.

 4) Επίσης, όσο αφορά τη διερεύνησης τυχόν ευθυνών των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), που έλαβαν μέρος στον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω εργολαβίας, ιδιαιτέρως δε του VI Τμήματος, που εξέδωσε την περίφημη απόφαση της «συγγνωστής πλάνης», για να ακυρώσει προηγούμενη απόφαση του Ε’ Κλιμακίου που έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, λόγω παραβίασης τόσο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όσο και των κανόνων ανταγωνισμού και δημοσιότητας, οι αρμόδιοι κατά χρονική σειρά υπουργοί οχυρώθηκαν πίσω από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και μας παρέπεμψαν σε ενημερωτικό σημείωμα του Ε.Σ.

5) Από νεώτερα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας προκύπτει, ότι, πέραν των όσων καταγγείλαμε με τις προηγούμενες Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε., έγιναν και άλλες παρανομίες και λαθροχειρίες, όσο αφορά  την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου της σύμβασης 994/2005, αλλά και όσο αφορά και τον έλεγχο νομιμότητας σύναψης της σύμβασης αυτής από το Ε.Σ.

Συγκεκριμένα:

Α) Όσο αφορά την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου

Η ΕΡΓΟΣΕ, θυγατρική του ΟΣΕ που εκτελεί τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα του ΟΣΕ, προχώρησε το 2001 στη δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και σιδηροδρομικών σταθμών, για την αναβάθμιση και πλήρη λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών στο τμήμα Ρέντης-Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών-Τρεις Γέφυρες»( Α.Δ. 266/2001). Για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του εν λόγω έργου εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμό 102547/30-8-2001 και 100040/13-9-2001 αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Πολιτισμού, αντιστοίχως για τα τμήματα του έργου από Ρέντη μέχρι την αρχή του Σ.Σ. Αθηνών και από Σ.Σ. Αθηνών μέχρι Σ.Σ. Αγ. Αναργύρων. Οι αποφάσεις, όμως, αυτές ακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμό 2805/2002 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, «κατά το μέρος που αφορούσαν στα τμήματα του σιδηροδρομικού διαδρόμου που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων, με την αιτιολογία, ότι οι σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δεν περιείχαν εξέταση καμιάς απολύτως εναλλακτικής λύσεως» (βλ. σελ. 11 Απόφασης 3520/2006 του ΣτΕ).

Για το λόγο αυτό η ΕΡΓΟΣΕ, με τη συνεργασία του ΟΣΕ, προχώρησε στην τροποποίηση των μελετών του έργου και με το υπ’ αριθμό 3164282/12-12-2002 έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ υποβλήθηκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έκθεση απαλλαγής από τη διαδικασία έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου: Ανακαίνιση/Συντήρηση των υφισταμένων Σιδηροδρομικών Γραμμών του ΟΣΕ από το Σταθμό Πελοποννήσου στον Πειραιά έως τις Τρεις Γέφυρες». Δηλαδή, το έργο περιοριζόταν πλέον στην «Ανακαίνιση/Συντήρηση των υφισταμένων Σιδηροδρομικών Γραμμών του ΟΣΕ», προκειμένου να τύχει απαλλαγής από τη διαδικασία έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων, και παράλληλα εκτεινόταν μέχρι τον Πειραιά και όχι μέχρι το Ρέντη, που έφθανε το έργο που είχε δημοπρατηθεί προηγουμένως  Πράγματι, με την Α.Π. οικ. 132315 Κ.Υ.Α./2-4-2003 των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ-Μεταφορών- Γεωργίας- Πολιτισμού αποφασίστηκε, «ότι δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, καθώς και η εκπόνηση, αξιολόγηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν 3010/02».

  Το έργο, όμως, της σύμβασης 994/2005, που ανέλαβε να υλοποιήσει ο ΟΣΕ αντί της ΕΡΓΟΣΕ ένα μήνα αργότερα, απεντάσσοντάς το και από τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. έργα, δεν ταυτίζεται με το έργο που πήρε απαλλαγή από τη διαδικασία έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων, αφού αυτό περιλαμβάνει, εκτός από την  Ανακαίνιση/Συντήρηση των υφισταμένων Σιδηροδρομικών Γραμμών του ΟΣΕ, την κατασκευή μιας ή δυο ακόμη γραμμών, οι οποίες χαρακτηρίζονται «Υπηρεσιακές-Εργοταξιακές» (βλ. σελίδες 16, 17 και 18 της Τεχνικής Περιγραφής), δηλαδή προσωρινού χαρακτήρα, προκειμένου να μη γίνει  αυτό αντιληπτό… Ότι το έργο της σύμβασης 994/2005 δεν ταυτίζεται με το έργο που πήρε απαλλαγή από τη διαδικασία έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων, φαίνεται ακόμη και από την με αριθμό πρωτ. 151425/5-5-2003/ Γενική Διεύθυνση Υποδομής/Διεύθυνση Γραμμής εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης του έργου της εν λόγω σύμβασης, στην οποία αναφέρονται επί λέξει τα εξής:

 

α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ

 1) ….« 3. Επειδή ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Αθηνών στο τμήμα Πειραιάς-Αθήνα-ΣΚΑ-Αεροδρόμιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και δοκιμασθεί μέχρι την διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τους, αποφασίστηκε να δημοπρατηθεί άμεσα το έργο που θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες για την υλοποίηση του έργου της παραγράφου 1, για τις οποίες έχει εξασφαλισθεί ήδη απαλλαγή περιβαλλοντικών όρων, ενώ οι υπόλοιπες θα εκτελεσθούν μόλις εξασφαλισθούν οι αντίστοιχες εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων».

2) Τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4.

    ● «Μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων προβλέπεται η κατασκευή μιας (1) ακόμη  γραμμής κανονικού εύρους στον εν λόγω διάδρομο».  

Δηλαδή, εσκεμμένα και όχι από «συγγνωστή πλάνη», όπως αποφάνθηκε  το τμήμα VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το τμήμα της γραμμής από Τρεις Γέφυρες έως Σ.Σ. Άνω Λιοσίων, οι Υπηρεσίες και το Δ.Σ. του ΟΣΕ  αποφάσισαν, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, να δημοπρατήσουν ένα έργο, το οποίο, πέρα από τις εργασίες πού είχαν απαλλαγή από τη διαδικασία έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων, περιελάμβανε και εργασίες για τις οποίες έπρεπε να υπάρχει προηγούμενη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

 

Στη συνέχεια, διαρκούσας της διαγωνιστικής διαδικασίας της σύμβασης 994/2005, υποβλήθηκε με τα υπ’ αριθμ. Πρωτ. 160112/28-5-2003 και 160438/17-7-2003 έγγραφα της Δ/νσης Νέων Έργων του ΟΣΕ νέα ΜΠΕ, η οποία αντιμετώπιζε μεν το θέμα της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης των παραπάνω εργασιών του δημοπρατηθέντος έργου, για τις οποίες απαιτείτο  προηγούμενη έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, πλην όμως δεν περιείχε και αυτή, όσο αφορά τα τμήματα του σιδηροδρομικού διαδρόμου που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων,  εξέταση καμιάς απολύτως εναλλακτικής λύσεως, λόγος για τον οποίο, όπως αναφέρουμε παραπάνω, είχε ακυρωθεί με την υπ’ αριθμό 2805/2002 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ οι ΜΠΕ του έργου με Α.Δ. 266/2001 της ΕΡΓΟΣΕ. Έτσι, ο Δήμος Αθηναίων και κάτοικοι της περιοχής προσέφυγαν και πάλι στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της υπ’ αριθμό 122836/2-2-2004 Κ.Υ.Α των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γεωργίας και Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκε η νέα ΜΠΕ.

Όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, το ΣτΕ με την υπ’ αριθμό 3520/2006 Απόφαση  της Ολομέλειάς του ακύρωσε την παραπάνω Κ.Υ.Α για τον ίδιο λόγο που είχε ακυρώσει και τις ΜΠΕ του έργου με Α.Δ. 266/2001 της ΕΡΓΟΣΕ, «δεδομένου μάλιστα ότι οι επιτακτικοί λόγοι που συνδέονται με την ανάληψη διεθνών υποχρεώσεων εκ μέρους της Χώρας για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων έχουν πλέον εκλείψει», όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της Απόφασης. Άμεση συνέπεια της παραπάνω Απόφασης ήταν το έργο της σύμβασης 994/2005, η οποία είχε εν τω μεταξύ υπογραφεί στις 26-4-2005, παρά το γεγονός ότι Ο.Α. 2004 είχαν παρέλθει, να μην μπορεί να εκτελεστεί από το Ρέντη μέχρι τις Τρεις Γέφυρες κι έτσι η ανάδοχος κοινοπραξία να θεμελιώσει δικαιώματα αποζημιώσεων, αφού το έργο ουσιαστικά σταμάτησε με υπαιτιότητα του ΟΣΕ μέχρι τις  10/6/2008, οπότε  με την υπ’ αριθμό 105043/10-6-2008 Κ.Υ.Α των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού  εγκρίθηκε νέα ΜΠΕ, που τροποποιούσε την υπ’ αριθμό 122836/2-2-2004 Κ.Υ.Α, ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους του τμήματος του Σιδηροδρομικού Διαδρόμου στις χ.θ. 7+700 έως 12+949,δηλαδή στην περιοχή των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων,   με την «υπογειοποίηση» μεγάλου μέρους του εν λόγω τμήματος. Ενώ, όμως, ήταν σαφές από την αρχή, ότι οι εργασίες του νέου πλέον έργου δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν στα πλαίσια της σύμβασης 994/2005, το έργο συνεχίστηκε  με συνεχείς παρατάσεις της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης μέχρι τον Φεβρουάριο του 2011, οπότε, υπό το βάρος των αδιεξόδων και της διερεύνησης της ελεγχόμενης σύμβασης από τη Δικαιοσύνη και την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση της Siemens, η οποία είναι μέλος της αναδόχου κοινοπραξίας, αποφασίστηκε από το Δ.Σ. του ΟΣΕ η διάλυση της σύμβασης.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι ότι οι αρμόδιοι του ΟΣΕ διαχειρίστηκαν με σκανδαλώδη τρόπο την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου της σύμβασης 994/2005, διακηρύσσοντας  παρανόμως ένα έργο, το οποίο ήταν διαφορετικό από εκείνο που είχε λάβει απαλλαγή από τη διαδικασία έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων, και στη συνέχεια, όταν το ΣτΕ με την υπ’ αριθμό 2805/2002 Απόφασή του ακύρωσε την παραπάνω υπ’ αριθμό 122836/2-2-2004 Κ.Υ.Α, με την οποία επιχείρησαν να «νομιμοποιήσουν» εξ υστέρων τις παρανομίες τους, συνέχισαν να δίνουν παρατάσεις της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, χρησιμοποιώντας σαν λόγο των παρατάσεων αυτών την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, απαλλάσσοντας με τον τρόπο αυτό από κάθε ευθύνη τον ανάδοχο, ο οποίος θεμελίωσε με τον τρόπο αυτό δικαιώματα μεγάλων αποζημιώσεων, που ήδη διεκδικεί δικαστικά από τον καταχρεωμένο ΟΣΕ.

 

Β) Όσο αφορά  τον έλεγχο νομιμότητας σύναψης της σύμβασης 994/2005 από το Ε.Σ.

● Το Ε’ Κλιμάκιο του Ε.Σ. κατέληξε με την υπ’ αριθμό 195/2004 Πράξη του ότι: α) δεν τηρήθηκαν οι όροι δημοσιότητας της προκήρυξης του διαγωνισμού, που επέβαλλε τόσο το ελληνικό όσο και το κοινοτικό δίκαιο β) παρανόμως δεν συντάχθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τμήμα της εργολαβίας, που αφορά «την αναβάθμιση-πλήρη ανακαίνιση της επιδομής του σιδηροδρομικού διαδρόμου από Τρεις Γέφυρες (χ.θ. 11+757 Μ.Γ.) έως Σ.Σ. Άνω Λιοσίων (χ.θ. 19+200 Μ.Γ.) με την ανακαίνιση της μετρικής γραμμής σε συνδυασμένου εύρους»  γ) η πρόβλεψη βραχείας προθεσμίας 8 μηνών για την περάτωση του έργου παραβιάζει την αρχή της αντικειμενικότητας και δ) παρέπεμψε στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εάν οι διατάξεις του Ν.3021/2002, δυνάμει των οποίων χορηγήθηκε στον ανάδοχο από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης το σχετικό πιστοποιητικό είναι νόμιμες ή όχι.

● Το VI Τμήμα του Ε.Σ., κατόπιν αιτήσεως ανακλήσεως της αναδόχου κοινοπραξίας, έκανε δεκτό κατά το σκεπτικό της υπ’ αριθμό 100/2004 απόφασής του, ότι η χορηγηθείσα με Κοινή Υπουργική Απόφαση απαλλαγή του έργου από την ανάγκη έκδοσης πράξης προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης κατόπιν προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και από την ανάγκη έγκρισης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν αφορούσε μεν όλες τις εργασίες της δημοπρατούμενης με την υπ’ αριθμό 994/2003 προκήρυξη σύμβασης, ωστόσο οφειλόταν σε «συγγνωστή πλάνη»  των οργάνων του ΟΣΕ η παράνομη παράλειψή τους να υποβάλουν αίτηση, ώστε να εξαιρεθεί με έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. και το υπόλοιπο έργο από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατέληξε, λοιπόν, το VI Τμήμα με την παραπάνω απόφασή του να ανακαλέσει την  υπ’ αριθμό 195/2004 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου, λόγω συνδρομής συγγνωστής πλάνης και να αποφανθεί, ότι δεν κωλύεται εντεύθεν η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΟΣΕ και της αναδόχου κοινοπραξίας.

Η ανωτέρω απόφαση ανακάλεσε την  υπ’ αριθμό 195/2004 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου, μολονότι η «συγγνωστή πλάνη» των οργάνων του ΟΣΕ, στην οποία οφείλεται η παράλειψη τήρησης των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας δεν αποτελεί κατά νόμο λόγο άρσης του παράνομου χαρακτήρα της παραπάνω παράλειψής τους, ειδικότερα είτε να ζητήσουν απαλλαγή όλων των εργασιών του έργου με έκδοση Κ.Υ.Α., είτε διαφορετικά να προβούν σε σύνταξη των αναγκαίων μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και βεβαίως δεν αποτελεί και βάσιμο λόγο ανακλήσεως πράξεως Κλιμακίου κατά το άρθρο 19 παρ. 7 του Π.Δ. 774/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002. Κατά το ανωτέρω άρθρο 2, η αίτηση  ανακλήσεως πράξης  Κλιμακίου ασκείται ενώπιον του Τμήματος και είναι βάσιμη «σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγματα ή το νόμο», εννοείται βεβαίως του Κλιμακίου που εξέδωσε την προσβαλλομένη πράξη και όχι των ελεγχομένων οργάνων της αναθέτουσας αρχής, που παρανόμησαν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού, τη στιγμή μάλιστα που τα όργανα αυτά επέδειξαν την ίδια συμπεριφορά, όπως αναφέρουμε παραπάνω στην ενότητα Α) της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, και για  εργασίες της σύμβασης  στο υπόλοιπο έργο, τις οποίες παρανόμως συμπεριέλαβαν στο έργο της διακήρυξης 994/2003, παραπλανώντας με το τέχνασμα των «Υπηρεσιακών-Εργοταξιακών» γραμμών το Ε.Σ., ενώ γνώριζαν, όπως  ανέφεραν και στην εισήγησή τους στο Δ.Σ. του ΟΣΕ, ότι απαιτείται η έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. για τις εν λόγω εργασίες, όπως και έκαναν, αλλά μετά την προκήρυξη του έργου.

● Προηγουμένως το VI Τμήμα (Γ’ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) του Ε.Σ με την υπ’ αριθμό 93/2004 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση ανακλήσεως της αναδόχου κοινοπραξίας ως προς τα υπόλοιπα σημεία της παραπάνω υπ’ αριθμό 195/2004 Πράξης του Ε’ Κλιμακίου, ενώ έκρινε, ότι η κρίση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που εξέδωσε το υπ’ αριθμό 10728/15-9-2003 Πιστοποιητικό περί μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων στα πρόσωπα της εταιρίας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., μέλους της αναδόχου κοινοπραξίας, είναι νόμιμη και ο σχετικός λόγος ανάκλησης πρέπει να γίνει δεκτός.

● Στη συνέχεια και μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων υπ’ αριθμό 93/2004 και υπ’ αριθμό 100/2004 του VI Τμήματος , που έγιναν αντιστοίχως στις 4-8-2004 και 12-11-2004, η Γραμματεία του VI Τμήματος με το υπ’ αριθμό πρωτ. 20255/24-11-2004 έγγραφό της γνώρισε στον ΟΣΕ, ότι το ζήτημα της συμβατότητας των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 2 και 3 παρ. 2 του ν. 3021/2002 με το Σύνταγμα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ε.Σ. και ζήτησε να σταλούν από τον ΟΣΕ στο Ε.Σ. το παραπάνω Πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και επιπλέον όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν την έκδοση του εν λόγω Πιστοποιητικού. Το Πιστοποιητικό, με όλα τα δικαιολογητικά,  εστάλησαν με το υπ’ αριθμό πρωτ. 16879/8-12-2004   έγγραφο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης  στον ΟΣΕ, ο οποίος τα διαβίβασε στο Ε.Σ. με το υπ’ αριθμό πρωτ. 10168/13-12-2004 έγγραφό του.  Ωσαύτως, με το υπ’ αριθμό πρωτ. Φ 21/69251/5436/ 6-12-2004 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών διαβιβάστηκε στον ΟΣΕ έγγραφο του Προέδρου του Ε.Σ. κ. Κωνσταντίνου Ρίζου , με θέμα την «Παραπομπή στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου του ζητήματος της συμβατότητας των διατάξεων των άρθρων 2 παρ.2 και 3 παρ. 2 του ν. 3021/2002 με το Σύνταγμα».

● Η συζήτηση του παραπάνω θέματος στην Ολομέλεια του Ε.Σ. έγινε στην 32η Συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 2004 και, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, «μετά από διαλογική συζήτηση το Δικαστήριο έκρινε, κατά πλειοψηφία από δεκατέσσερα(14) μέλη ότι ενόψει καταθέσεως στις αμέσως επόμενες ημέρες στη Βουλή σχεδίου Νόμου για τον «Βασικό μέτοχο», η συζήτηση του ως άνω ζητήματος  της συμβατότητας των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 2 και 3 παρ. 2 του ν. 3021/2002 με το Σύνταγμα είναι αλυσιτελής και ως εκ τούτου το σχετικό έγγραφο ερώτημα πρέπει να αποσυρθεί». Μειοψήφησαν ένδεκα(11) μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου, που, όπως αναφέρεται στα πρακτικά, «διατύπωσαν  τη γνώμη ότι ανεξαρτήτως της καταθέσεως στη Βουλή του εν λόγω σχεδίου Νόμου η συζήτηση στην Ολομέλεια του Σώματος του ζητήματος των κρισίμων διατάξεων του ν. 3021/2002 με το ισχύον Σύνταγμα, που τίθεται με το ως άνω έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα έπρεπε να προχωρήσει». Από την παραπάνω Συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα εννέα(9) μέλη.

● Στις 25 Φεβρουαρίου 2005, δυόμισι μήνες δηλαδή μετά την παραπάνω 32η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ε.Σ. διαβιβάζεται προς «τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» από την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» του Ε.Σ. με το υπ’ αριθμό πρωτ. ΦΓ8/5031/15-2-2005 έγγραφο «απόσπασμα Πρακτικών της 32ης /10.12.2004 Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Θέμα Δ’), στα οποία περιέχεται γνωμοδότηση για το θέμα που αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας». Δεν γνωρίζουμε τι αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο του ΟΣΕ με αριθμό πρωτ. 4036/14.2.2005, αλλά γνωρίζουμε ότι τα σχετικά πρακτικά δεν περιέχουν καμιά γνωμοδότηση, αλλά μόνο, όπως αναφέρουμε παραπάνω,  «ότι ενόψει καταθέσεως στις αμέσως επόμενες ημέρες στη Βουλή σχεδίου Νόμου για τον «Βασικό μέτοχο», η συζήτηση του ως άνω ζητήματος  της συμβατότητας των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 2 και 3 παρ. 2 του ν. 3021/2002 με το Σύνταγμα είναι αλυσιτελής και ως εκ τούτου το σχετικό έγγραφο ερώτημα πρέπει να αποσυρθεί». Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί, ότι την ίδια ημερομηνία με το  παραπάνω έγγραφο του ΟΣΕ δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Πρώτο, Αριθμός Φύλλου 30 της 14ης Φεβρουαρίου 2005) ο Ν. 3310 για τον  «Βασικό μέτοχο» ,  με βάση τον οποίο, δεν ήταν δυνατή η υπογραφή της σύμβασης 994/2005, μετά την παρέλευση προθεσμίας τεσσάρων(4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου(14-2-2005), δηλαδή μετά τις 14 Ιουνίου 2005, δεδομένου ότι με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 13 του νέου νόμου αφενός με την παρ.1 δινόταν στις επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις η εν παραπάνω τετράμηνη προθεσμία για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου και αφετέρου με την παρ. 3 προβλέπεται ότι «εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες ή διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, κατά το μεταβατικό διάστημα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με την προϊσχύουσα νομοθεσία», δηλαδή με τον ν.3021/2002.

● Εν τω μεταξύ, στις 6-12-2004 η εταιρεία «J&P- ΑΒΑΞ ΑΕ» κατέθεσε εναντίον του ΟΣΕ Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων, με την οποία ζητά «να μην υπογραφεί το κείμενο της σύμβασης αμέσως μετά την έκδοση της υπ’ αριθμό 100/2004  απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την πάροδο των δέκα πέντε ημερών από την κοινοποίησή της προς τον ΟΣΕ, οπότε λήγει το ανασταλτικό αποτέλεσμα της απόφασης υπ’ αριθμό 8712/2003 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών», που είχε πετύχει με προηγούμενη  Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων, μετά την κατακύρωση του έργου από τον ΟΣΕ και την ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη. Η παραπάνω Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 30/3/2005, όμως δεν συζητήθηκε, γιατί η εν λόγω εταιρεία παραιτήθηκε, μέσα σε ένα σκοτεινό παρασκήνιο, στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω, από τα Ασφαλιστικά της Μέτρα στις 24-2-2005, ούτε ασκήθηκε, όπως αναφέρεται στην Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων, σχετική «αγωγή αναγνωρίσεως της ακυρότητας (ΑΚ 174) της υπ’ αριθμ. 994/2003 προκηρύξεως και της υπ’ αριθμ. 2180074/5.9.2003 πράξης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το Δ.Σ του ΟΣΕ».

● Στη συνέχεια ο ΟΣΕ με το υπ’ αριθμό πρωτ. 62665/2-3-2005 έγγραφό του προς την κοινοπραξία SIEMENS-ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. , επικαλούμενος μόνο την υπ’ αριθμό 100/2004  απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ζήτησε, επειδή, όπως αναφέρεται στο παραπάνω έγγραφο, «το υπ’ αριθμό 10728/15-9-2003  πιστοποιητικό διαφάνειας που έχει χορηγήσει το Ε.Σ.Ρ για την Κ/Ξ SIEMENS-ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. έχει εκδοθεί προ πολλού και ενδέχεται ορισμένα στοιχεία στα οποία είχε βασιστεί να έχουν μεταβληθεί»  να του υποβληθούν «εγγράφως εκ νέου τα στοιχεία ταυτότητας των προσώπων τα οποία έχουν τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 3021/2002 ιδιότητες της Κοινοπραξίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας των αναφερομένων στο άρθρο 3 παρ 2 του Ν. 3021/2002 συγγενών των παραπάνω προσώπων», για να τα διαβιβάσει στο Ε.Σ.Ρ. Η κοινοπραξία με το υπ’ αριθμό πρωτ. ΓΕΝ/10805/13-4-2005 έγγραφό της υπέβαλε στον ΟΣΕ νέο υπ’ αριθμ. πρωτ. 51977/13-4-2005  πιστοποιητικό διαφάνειας που της χορηγήθηκε από το Ε.Σ.Ρ, με το οποίο βεβαιώνεται «ότι στα πρόσωπα, των οποίων μας γνωστοποιήσατε με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 63094/7-4-2005 έγγραφό σας, που αφορά την Κ/ξία  SIEMENS AG-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3021/2002».

● Όσο αφορά  το σκοτεινό παρασκήνιο, που αναφέραμε παραπάνω ότι υπήρχε για την απόσυρση των  Ασφαλιστικών Μέτρων, τα οποία είχε καταθέσει η εταιρεία «J&P- ΑΒΑΞ ΑΕ» εναντίον του ΟΣΕ, για να αποτρέψει την υπογραφή της σύμβασης, αυτό έγινε ορατό αργότερα, όταν της παραχωρήθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο μάλιστα δεν εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως ορίζει η νομοθεσία των δημοσίων έργων,  η εκτέλεση μέρους της σύμβασης. Το θέμα αυτό απασχόλησε και  την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση της Siemens, όπου φάνηκε ότι ο κ. Γιαννακός, ο οποίος είχε αποχωρήσει προ πολλού από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, ήταν πλήρως ενημερωμένος για την συμμετοχή της εταιρείας «J&P- ΑΒΑΞ ΑΕ» στο έργο, λέγοντας στην κατ’ αντιπαράσταση εξέτασή του, ότι «τον ενημέρωσαν από τον ΟΣΕ» σχετικά. Αποδεικνύεται, λοιπόν, πέραν κάθε αμφιβολίας, ότι, μετά την παράκαμψη με τον παραπάνω επιδέξιο τρόπο του σκοπέλου του Ε.Σ., τα Ασφαλιστικά  Μέτρα της εταιρείας «J&P- ΑΒΑΞ ΑΕ» εναντίον του ΟΣΕ ήταν το μόνο εμπόδιο για την υπογραφή της σύμβασης, οπότε έγινε η «υπόγεια» συμφωνία για την απόσυρσή τους, με αντάλλαγμα την εκχώρηση μέρους του έργου…

 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω, ως προς τον έλεγχο νομιμότητας σύναψης της σύμβασης 994/2005 από το Ε.Σ., είναι ότι το Ε.Σ. απέφυγε στην 32η Συνεδρίαση της Ολομέλειάς του στις 10 Δεκεμβρίου 2004 τη συζήτηση του ως άνω ζητήματος  της συμβατότητας των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 2 και 3 παρ. 2 του ν. 3021/2002 με το Σύνταγμα, με την αιτιολογία ότι «ενόψει καταθέσεως στις αμέσως επόμενες ημέρες στη Βουλή σχεδίου Νόμου για τον «Βασικό μέτοχο», η συζήτηση του ως άνω ζητήματος  της συμβατότητας των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 2 και 3 παρ. 2 του ν. 3021/2002 με το Σύνταγμα είναι αλυσιτελής». Όμως, όχι μόνο η συζήτηση του παραπάνω ζητήματος δεν αποδείχθηκε στη συνέχεια από τα πράγματα «αλυσιτελής», αλλά είχε ως αποτέλεσμα ο προσωρινός ανάδοχος του έργου με αριθμό διακήρυξης 994/2003 να εκμεταλλευθεί τις μεταβατικές διατάξεις, που είναι εύλογο και αναμενόμενο να υπάρχουν σε κάθε νόμο, για να υπογράψει μια τόσο σκανδαλώδη σύμβαση, που ζημίωσε πολλαπλώς τον  καταχρεωμένο ΟΣΕ και υπονόμευσε στο μέγιστο βαθμό την ανάπτυξη του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, στον οποίο ο ΟΣΕ είχε βασίσει μεγάλο μέρος από τις ελπίδες του για αύξηση των εσόδων του. Κατά συνέπεια, είναι μεγάλες οι ευθύνες του Ε.Σ. και οι Υπουργοί δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αλλά πρέπει να ζητήσουν από τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης να διερευνηθούν οι ευθύνες των μελών του Ε.Σ., καθώς και όλων  των λειτουργών της, που συμμετείχαν διά των πράξεών τους ή των παραλείψεών τους ή της ολιγωρίας τους στο μεγάλο αυτό σκάνδαλο.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Θα αναζητηθούν, έστω και τώρα, οι ευθύνες όλων εκείνων των Διοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΣΕ, που συνέπραξαν  στην υπογραφή, εκτέλεση και εν γένει σκανδαλώδη διαχείριση της σύμβασης 994/2005, για την οποία το εποπτεύον τον ΟΣΕ Υπουργείο με το δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 2/3/ 2011 ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι «η διαδικασία ήταν από την αρχή προβληματική» και ότι «η υπογραφή της σχετικής σύμβασης πολύ μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων και η συνέχιση της εκτέλεσής της έξι χρόνια μετά συνιστούν από μόνα τους διαχειριστική ανωμαλία»;

Θα αναζητηθούν οι ευθύνες όλων εκείνων των Διοικητικών και υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ, που διαχειρίστηκαν με τον παραπάνω παράνομο τρόπο  την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου και με τις συνεχείς παρατάσεις της προθεσμίας εκτέλεσης που έδιναν, χρησιμοποιώντας σαν λόγο των παρατάσεων αυτών την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ, απαλλάσσοντας με τον τρόπο αυτό από κάθε ευθύνη τον ανάδοχο, έδωσαν το περιθώριο σ’ αυτόν να θεμελιώσει δικαιώματα μεγάλων αποζημιώσεων, που ήδη διεκδικεί δικαστικά από τον καταχρεωμένο ΟΣΕ;

 

Τι προτίθεται να πράξει ο αρμόδιος Υπουργός για όσα καταγγείλαμε με τις προηγούμενες Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε,  ότι γίνονται από τη Διοίκηση και τους αρμοδίους του ΟΣΕ για το «κλείσιμο» της σύμβασης με σκανδαλώδη, παράνομο και επιζήμιο για το Δημόσιο συμφέρον τρόπο; Θα μας δοθούν, επιτέλους όσα στοιχεία ζητήσαμε με τις προηγούμενες Ερωτήσεις μας & Α.Κ.Ε, που αναφέρουμε παραπάνω, ή θα κρυφτούν και πάλι οι αρμόδιοι υπουργοί πίσω από τον όγκο των ζητουμένων στοιχείων, για να μας παραπέμψουν στις Διοικήσεις του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ και αυτές με τη σειρά τους να μας ζητούν να τους δοθεί ειδική εντολή από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

Θα γίνει έλεγχος όλων των μηνιαίων λογαριασμών πληρωμής, για να διαπιστωθεί βάσει ποιων επιμετρήσεων συντάσσονταν αυτοί και πως προκύπτει η διαφορά που υπάρχει στην Τελική Επιμέτρηση που εγκρίθηκε από τη Προϊσταμένη Αρχή σε σχέση με αυτή που υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο;

Μπορεί να υπάρχει, μετά τα παραπάνω, εμπιστοσύνη στους διαχειριστές της αμαρτωλής αυτής σύμβασης για τις ποσότητες και το είδος των εργασιών που αυτοί πιστοποιούσαν και πλήρωναν στον Ανάδοχο;

Πως εκτελέστηκαν οι κατονομαζόμενες στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής  «εξωσυμβατικές» εργασίες ;

Θα ελεγχθεί αν αυτές πληρώθηκαν από κονδύλια άλλων συμβατικών εργασιών και μεθοδεύτηκε για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, να μη συμπεριληφθούν στην Τελική Επιμέτρηση και να  παρουσιαστούν σαν «εξωσυμβατικές» και σαν «αιτήματα» του αναδόχου;

Πως θα εξασφαλισθεί, ότι οι ποσότητες των εν λόγω εργασιών δεν θα «κρυφτούν» και δεν θα συμπεριληφθούν και στο νέο έργο  για την αποπεράτωση του τμήματος Τρεις Γέφυρες-Αθήνα-Πειραιάς, που θα εκτελεστεί από την ΕΡΓΟΣΕ ;

Να κατατεθεί όλη η σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ για τη δημοπράτηση του νέου έργου, καθώς και όλες οι σχετικές μελέτες, από τις οποίες θα προκύψουν οι ποσότητες των εργασιών του νέου έργου. Επίσης, να κατατεθεί όλη η σχετική αλληλογραφία με τα αρμόδια υπουργεία για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του έργου

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ο αρμόδιος Υπουργός για την ταχεία εκκαθάριση του όλου θέματος σε όλα τα επίπεδα;

Έχει αντιληφθεί, ότι, αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβασή του, θα συγκαλυφθούν παράνομες πράξεις και θα δημιουργηθούν τετελεσμένα σε βάρος του ΟΣΕ και του Δημοσίου συμφέροντος;

Να κατατεθούν τα  Πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, με όλα τα στοιχεία που τα συνοδεύουν,  καθώς και όλα τα στοιχεία και υπηρεσιακά έγγραφα, που αναφέρονται στα εν λόγω έγγραφα

Να κατατεθούν όλες οι τμηματικές επιμετρήσεις, τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και τα πρωτόκολλα ζυγίσεως, η Τελική Επιμέτρηση  που υπέβαλε ο ανάδοχος και η Τελική Επιμέτρηση που εγκρίθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα (αποφάσεις, ενστάσεις, αποφάσεις επί των ενστάσεων, αιτήσεις θεραπείας, αιτήματα αναδόχου κ.λ.π.).  

● Θα διερευνηθούν οι προφανείς, σύμφωνα με όσα αναφέρουμε παραπάνω ότι συνέβησαν κατά τον έλεγχο νομιμότητας της παραπάνω εργολαβίας, ευθύνες  των δικαστών του Ελεγκτικού Συνεδρίου , που οδήγησαν στην υπογραφή μιας τόσο σκανδαλώδους και επιζήμιας για τα συμφέροντα του ΟΣΕ και του Ελληνικού Δημοσίου σύμβασης ή ο αρμόδιος Υπουργός θα κρυφτεί και πάλι πίσω από την ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητο της Δικαιοσύνης; Δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει σχετική εντολή ελέγχου στα αρμόδια όργανα Δικαιοσύνης; Να κατατεθεί όλη η σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΟΣΕ και Ε.Σ.

● Τι προτίθεται να πράξει ο αρμόδιος Υπουργός για να ολοκληρωθούν το συντομότερο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 4022 (ΦΕΚ 219/ 3-10-2011/Τεύχος Πρώτο),  οι  Ανακριτικές Πράξεις, που διεξάγει ο νέος Ανακριτής, Πρόεδρος Πρωτοδικών, κ. Σπυρίδωνας Γεωργουλέας; Θα διερευνηθούν οι καταγγελίες μου σε σχετική μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσα στην Εισαγγελέα διαφθοράς κ. Ελένη Ράϊκου, ότι  οι ορισθέντες πραγματογνώμονες για τη διενέργεια νέας πραγματογνωμοσύνης, σύμφωνα με την Εισαγγελική Παραγγελία της Εισαγγελέως κ. Ξένιας Δημητρίου, αντιμετωπίζουν εκ μέρους των αρμοδίων του ΟΣΕ προσκόμματα στην πρόσβασή τους στα διάφορα στοιχεία και έγγραφα της σύμβασης, τα οποία, όπως γνωρίζω, ενώ υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, οι υπεύθυνοι του ΟΣΕ δεν τα δίνουν στους πραγματογνώμονες που τα ζητούν, αλλά επικαλούνται, όπως έκαναν και με μένα στις διαδοχικές Ερωτήσεις μου στη Βουλή, τον «όγκο» των ζητουμένων στοιχείων, για να παρεμποδίσουν το έργο των πραγματογνωμόνων;

 ● Θα δώσει ο αρμόδιος Υπουργός εντολή ελέγχου στο ΣΔΟΕ για να ελεγχθούν το ιδιωτικό συμφωνητικό, που αναφέρουμε παραπάνω, μεταξύ της κοινοπραξίας SIEMENS AG-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε και της εταιρείας «J&P- ΑΒΑΞ ΑΕ» για την εκχώρηση μέρους του έργου και τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί λόγω αυτού του μεταξύ τους συμφωνητικού, για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί φορολογικές παραβάσεις και αδικήματα φοροδιαφυγής ;

Ο ερωτών  Βουλευτής

Νίκος Ι .Νικολόπουλος         

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος