Loading...
 Start Page

Αρθ πρωτ  2957  21-10-13

 

Ερώτηση του ΝΙΚΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ανεξάρτητου Βουλευτή και Γ.Γ. του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ Κόμματος Ελλάδος

Προς τους Υπουργούς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Οικονομικής Εφημερίδας  << DEAL news >> της Παρασκευής 23-11-2012,αριθμ.φύλλου 186,η οποία στην πρώτη της σελίδα αναφέρει << ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ALPHA,Οι << σκελετοί >> στα συρτάρια της Εμπορικής γεννούν νέα σενάρια >>.

 Και στην αρχή της έκτης σελίδας αυτής αναφέρει << Σκελετοί >> στα …….. συρτάρια της Εμπορικής Τράπεζας. Πόσο << ικανοί >> είναι να σταθούν εμπόδιο στη συμφωνία Γάλλων – Alpha >>.

 Και στο κείμενο η Εφημερίδα αυτή αναφέρει << Πέραν των άλλων μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν, ότι προβληματισμό προκαλούν κάποιες << ουρές >> που ακόμα υπάρχουν από τις μεγάλες εθελούσιες εξόδους που είχαν πραγματοποιηθεί στην Εμπορική όλη την προηγούμενη δεκαετία.

 Τουλάχιστον σε κάποιες απ’ αυτές έχει προκύψει ζήτημα αναφορικά με το εάν και κατά πόσο αποδόθηκαν εργοδοτικές εισφορές.

 Κι αυτό δεν είναι << εύρημα >> των ανθρώπων της Alpha που έχουν επιφορτιστεί την έρευνα και τους ελέγχους στην Εμπορική. Το συγκεκριμένο ζήτημα φέρεται να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρμοδίων αρχών και μάλιστα όχι στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που διενεργούν.  

 Κατά πόσο αυτός ο << σκελετός >> μπορεί να αλλάξει το κόστος απορ ρόφησης δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί τώρα. Το ίδιο ισχύει εν πολλοίς και με μία σειρά εκκρεμότητες που άπτονται της λειτουργίας της Εμπορικής και τελούν αυτή τη στιγμή υπό καθεστώς διερεύνησης >>.

 Και της ιδίας Οικονομικής Εφημερίδας << DEAL news >> της Παρασκευής 30-11-2012,αριθμ.φύλλου 187,η οποία στην εικοστή ογδόη και στην εικοστή ενάτη σελίδες της αναφέρει << Μαύρη Τρύπα >> 1 δις. ευρώ στην Εμπορική Τράπεζα >>,Επιβεβαίωση του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ της << DEAL >> για τους << σκελετούς >>.

 Στην αρχή της εικοστής ογδόης σελίδας αναφέρει :

 << Σε 1 δις. ευρώ ανέρχεται η << μαύρη τρύπα >> της Εμπορικής Τράπεζας από τους << σκελετούς >>,που υπάρχουν στο συρτάρια τους. Η υπόθεση αφορά τις μη καταβληθείσες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων για πρόωρες αποχωρήσεις με άτυπες εθελούσιες εξόδους που προώθησε όλα τα προηγούμενα χρόνια η γαλλική διοίκηση της Τράπεζας >>.

 Μετά τις δημοσιεύσεις αυτές κατετέθησαν :

1.η με ημερομηνία 19/12/2012 και κατατεθείσα αυθημερόν στη Βουλή των Ελλήνων, με αριθμ.πρωτ.5310,ΕΡΩΤΗΣΗ επτά Βουλευτών του ΣΥ ΡΙΖΑ απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζουπαλλήλων Ε.Τ.Α.Τ. ).

Στην ΈΡΩΤΗΣΗ αυτή απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός με τη με ημερομηνία 11-01-2.013 και με αριθμ.πρωτ.Φ90022/327/11 έγγραφό του το ο ποίο απέστειλε προς τη Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Τμήμα Ερωτήσεων και προς τους ερωτώντες κ.κ. Βουλευτές και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Ε.Τ.Α.Τ. 

 Ο Υπουργός επιβεβαιώνει, ότι με βάση την κειμένη Νομοθεσία υπεύθυνη για την καταβολή του κόστους των προώρως αποχωρησάντων από την Τράπεζα χιλιάδων Υπαλλήλων της είναι η Εμπορική Τράπεζα και στη δεύτερη παράγραφο της τρίτης σελίδας του εγγράφου του αναφέρει : 

 << Κατόπιν των ανωτέρω, το ΕΤΑΤ, με το υπ’αριθμ.πρωτ.Φ.ΕΤΑΤ/7048/ 30.11.2012 έγγραφό του, καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να προκηρύξει και να αναθέσει κατά νόμο την εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης, με την οποία θα προσδιορίζεται το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει η Εμπορική Τράπεζα για την κάλυψη του κόστους που βαρύνει το ΕΤΑΤ από την αθρόα αποχώρηση εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ( προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ),γεγονός το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική οικονομική μελέτη για το ΤΕΑΠΕΤΕ >>.   

2.η με ημερομηνία και με αριθμ.6873/7.2.12 Ερώτηση, Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζήτησαν να πληροφορηθούν από τον κο Στουρνάρα τι έγινε με όλα όσα ανέφερε το με ημερομηνία 11-01-2.013 και με αριθμ. πρωτ.Φ90022/327/11 έγγραφο του Κυρίου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Ο κ. Υπουργός των Οικονομικών απάντησε με το με ημερομηνία 21-03-2013 και με αριθμό πρωτ.21/3/2013 έγγραφό του, το οποίο αναφέρει << Σε απάντηση Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ. Στρατούλη και Δ.Χαραλαμπίδου σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν του σχετικού αιτήματος του ΕΤΑΤ ( Ενιαίο Ταμείο Τραπεζοϋπαλλήλων ),έχει σταλεί Επιστολή προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή προκειμένου να αναλάβει την εκπόνηση της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης για τον υπολογισμό του κόστους των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων της Εμπορικής Τράπεζας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 68 παρ.3 του ν.3371/2005 >>.   

3.η με ημερομηνία 05-06-2013 και κατατεθείσα αυθημερόν στη Βουλή των Ελλήνων, με αριθμ.πρωτ.11451/11 37,ΕΡΩΤΗΣΗ τεσσάρων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνομένη προς τον Υπουργό των Οικονομικών και προς τον Υπουργό Εργασίας ,Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα : << Εκπόνηση μελέτης για το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζουπαλλήλων >>.

 Λίγο πριν από το μέσον της πρώτης σελίδας της Ερώτησης, οι ερωτώντες Βουλευτές αναφέρουν επί λέξει << Επειδή, η εκπόνηση Ειδικής Οικονομικής Μελέτης είναι επείγον ζήτημα για την ενίσχυση των πόρων του Ε ΤΑΤ, το οποίο ήδη εμφανίζει προβλήματα στην καταβολή των συντάξεων >>.

Ο κος Υπουργός των Οικονομικών απάντησε στην Ερώτηση των προαναφερομένων Βουλευτών με το με ημερομηνία 8/7/2013 και με αριθμ. πρωτ. 

ΑΠ / 232 ΔΚΠ έγγραφο στο οποίο μεταξύ των άλλων ανέφερε :

<< ………. σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αρνητικής απάντησης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως προς την από μέρους της ανάληψη της προβλεπόμενης εκ του άρθρου 68 παρ.3 του ν.3371/2005 Ειδικής Οικονομικής Μελέτης για τον υπολογισμό του κόστους των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων της Εμπορικής Τράπεζας, η σχετική διαδικασία ανάθεσης προωθείται από τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί ου μας >>.

 Επειδή προσάγουμε και επικαλούμεθα  δημοσίευμα της Κυριακάτικης Εφημερίδας REAL NEWS της 11-08-2013 και δη του Ένθετου αυτής για την Οικονομία της Realmoney,το οποίο Ένθετο στην πρώτη του σελίδα αναφέρει << Νέα Μέτρα 3 δισ. ευρώ για να σωθούν τα ταμεία >>.

 Επειδή, στο τέλος αυτής αναφέρει το δημοσίευμα << Στη συνέχεια αυτό το μοντέλο θα εφαρμοστεί στις συντάξεις κύριας ασφάλισης, το ύψος των οποίων θα περιοριστεί δραστικά με την εφαρμογή του Ν.3863/10,αφού το κράτος θα εγγυάται πλέον μόνο τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ >>.  

Προσάγω και επικαλούμαι το με ημερομηνία 21-08-2013 και με αριθμ. πρωτ.2/78064 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα << ΑΠΟ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ >> με βάση  το οποίο απεφασίσθη : 

 <<                                        Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 10.000,00 Ε ( δέκα χιλιάδων ευρώ ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Οικονομικών Ειδικός Φορέας 23-720 ΚΑΕ 0899 οικ. έτος 2013 για την ανάθεση οικονομικής μελέτης του Ν.33 71 /2005 για το Ε.Τ.Α.Τ., σχετικά με τον υπολογισμό του κόστους του προγράμματος προσυνταξιοδότησης της Εμπορικής Τράπεζας >>.

 Επειδή προσάγω και επικαλούμαι δημοσίευμα της Εφημερίδας << Η ΑΥ ΓΗ >> της 05-10-2013,το οποίο φέρει τον τίτλο << Κατάρρευση ΕΤΑ Τ, με χαριστική βολή Βρούτση και Τραπεζών >>.

 Στη δεύτερη σελίδα του αναφέρει << Η δραματική επιβάρυνση του τα μείον από το γιγαντιαίο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου 3.000 υπαλλήλων της Εμπορικής που υλοποίησε η Credit Agricole ( από το 2007 έως το 2012 ),που μετακύλισε όλο το μισθολογικό κόστος στο ΕΤΑΤ, κατά παράβαση των όσων προέβλεπε η νομοθεσία με την οποία το πρώην τα μείον της Εμπορικής ( ΤΕΑΠΕΤΕ ) εντάχθηκε αναγκαστικά σε ΕΤΕΑΜ ( επικουρικό ΙΚΑ ) και ΕΤΑΤ ( Ν.3371/2005 και Ν.3455/2006 ).το συνταξιοδοτικό κόστος εκτοξεύτηκε έτσι στα 83,83 εκατ .ευρώ ετησίως >>.

 Επειδή προσάγω και επικαλούμαι την κατατεθείσα με ημερομηνία 04-10 -2013 και με αριθμ.πρωτ.2352/296  Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

 με Θέμα : Εκπόνηση Οικονομικής Μελέτης για τον προσδιορισμό του κόστους της δαπάνης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Τράπεζας ( νυν ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ ).

 Στην πρώτη παράγραφο αυτής αναφέρονται << Κατά το χρονικό διάστημα 2007-2012 μέσω προγράμματος εθελουσίας εξόδου που εφάρμοσε η ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τράπεζα απεχώρησαν με κίνητρα (μπόνους, προαγωγές, κ.α.) πάνω από 3.000 άτομα επιβαρύνοντας υπέρμετρα το Ε.Τ.Α.Τ. και τους σχεδιασμούς απονομής των συντάξεων >>.

 Και στην προτελευταία παράγραφο η Ερώτηση των Βουλευτών αναφέρει << Επειδή, το Ε.Τ.Α.Τ. βρίσκεται στα πρόθυρα αδυναμίας καταβολής των συντάξεων και είναι επείγον ζήτημα για την ενίσχυση των πόρων του ΕΤΑΤ η ολοκλήρωση των εργασιών τη Οικονομικής Μελέτης >>.

 Επειδή προσάγουμε και επικαλούμεθα  δημοσίευμα της Εφημερίδας << Η ΑΥΓΗ >> της 07-10-2013,με τίτλο << ΕΤΑΤ : << Στάση >> Εισφορών, εξαέρωση συντάξεων >>.

Υπάρχει, δηλαδή η ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, ότι οφείλονται ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ από την οικειοθελή αποχώρηση πλέον των 3.000 εργαζομένων από την Εμπορική Τράπεζα χωρίς να κατά βληθούν από μέρους της Τράπεζας οι εργοδοτικές και οι εισφορές των εργαζομένων, με βάση τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες διατάξεις.

Οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν το θέμα αυτό ( άρθρο 69 παρ.1 ν.3371/2005 και άρθρο 10 παρ.6 ν.3620 / 2007 ) προβλέπουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται και με τα ποσά των πρόγραμμα των εθελουσίας εξόδου.

 

 

 

                          Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

 

1.Ο κ. Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για ποιο λόγο η Διοίκηση του Ε.Τ.Α.Τ. δεν προσέφυγε σε νομικά μέτρα κατά της Εμπορικής Τράπεζας ( π.χ.αίτ. ασφαλιστικών μέτρων συντηρητι κής κατάσχεσης μέχρι του ποσού των οφειλομένων εισφορών, πλέον το κων υπερημερίας και προσαυξήσεων ).

2.Ο κ. Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για ποιο λόγο ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ και δη εγγράφως τις αρμόδιες κατά Νόμο ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (  Τράπεζα της Ελλάδος Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, Χρηματιστήριο, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ) για τις ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ της Εμπορικής Τράπεζας προς τα ασφαλιστικά Ταμεία και δη προς το Ε.Τ.Α.Τ., ώστε να μην επιτραπεί η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ.

3.Ο κ. Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για ποιο λόγο ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ με έγγραφό του προς τον κ. Υπουργό των Οικονομικών ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ εκπόνησης της Μελέτης, την οποία ζήτησε με το έγγραφό του του Ιανουαρίου του 2013,ενώ παρήλθαν ήδη ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ.

4.Ο κ. Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για ποιο λόγο ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ εγγράφως από τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ,το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ να ελέγξει τους Ισολογισμούς της Εμπορικής Τράπεζας για να διαπιστωθεί, εάν είχαν γίνει οι σχετικές προβλέψεις για τα χρηματικά ποσά από τις εθελούσιες αποχωρήσεις χιλιάδων εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας υπό την πίεση των Διοικούντων αυτήν. 

 Και σε διαφορετική περίπτωση, να ζητούσε από τον κ. Υπουργό των Οικονομικών ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ της Εμπορικής Τράπεζας, πριν εξοφληθούν τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά.

5.Ο κ. Υπουργός των Οικονομικών για ποιο λόγο ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ εγγράφως από τη Διοίκηση του Χρηματιστηρίου, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ να ελέγξει τους Ισολογισμούς της Εμπορικής Τράπεζας για να διαπιστωθεί, εάν είχαν γίνει οι σχετικές προ βλέψεις για τα χρηματικά ποσά από τις εθελούσιες αποχωρήσεις χιλιάδων εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας υπό την πίεση των Διοικούντων αυτήν. 

 Και σε διαφορετική περίπτωση, με έγγραφό του προς τις ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ να ζητούσε ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ της Εμπορικής Τράπεζας, πριν εξοφληθούν τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά.

6.Ο κ. Υπουργός των Οικονομικών γιατί από τον Ιανουάριο του 2013 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑΔΕΝ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕ ώστε να γίνει ΑΜΕΣΑ η σχετική Οικονομική Μελέτη και να καταβληθούν ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ αν και γνωρίζει ΑΡΙΣΤΑ, ότι το Ε.Τ.Α.Τ. ευρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης.

 Οι προαναφερόμενοι κ.κ. Υπουργοί Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών και οι Δημόσιες ΕΠΟΠΤΚΕΣ Αρχές ενημερώθηκαν εγγράφως και επανειλημμένα ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕ ΓΑΛΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ, από την Αδέσμευτη Δημοκρατική Πρωτοβουλία – Α.ΔΗ.Π., Συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας, η οποία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του, κο Δέδε Γεώργιο ΚΑΙ από το Σωματείο με την επωνυμία << Πανελλήνια Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα – ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ >>,το οποίο αναγνωρίστηκε με την με αριθμό 302/12-01-2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και το οποίο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του, κο Κωνσταντινίδη Πέτρο.

                                                    Αθήνα 10-10-2013.

                                                Ο ερωτών βουλευτής

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος