Loading...
 Start Page

Αρθ πρωτ  2950  21-10-13

 

Ερώτηση του ΝΙΚΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ  Ανεξάρτητου Βουλευτή και Γ.Γ. του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ Κόμματος Ελλάδος

Προς τον Υπουργούς Οικονομικών και Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

 

                                              ***************

   

 με την ημερομηνία 28-06-2013 και με αριθμ.πρωτ.Κ2 – 4580 απόφαση του κ. Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με Θέμα << Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών << ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩ ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >> και << ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΔΟΣ Α.Ε. >> με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη >> εγκρίθηκε η συγχώνευση μεταξύ των δύο Τραπεζών.

 Στη δεύτερη σελίδα της απόφασή Σας, κ.Υπουργέ Ανάπτυξης ως σχετικά έγγραφα αναφέρατε :

Α. την με αριθμό 79/2/21-6-2003 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση

Β. τις από 20-3-2013,21-3-2013 και 20-6-2013 αποφάσεις του Δ.Σ. της << ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>   

Γ. τις από 20-3-2013,21-3-2013 και 20-6-2013 αποφάσεις του Δ.Σ. της << ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. >>

Δ. τις από 25-6-2013 και 26-6-2013 αιτήσεις των δύο Τραπεζών

 Την απόφασή Σας αυτή την κοινοποιήσατε :

Α. στην Τράπεζα της Ελλάδος ( Διεύθυνση Πιστωτικού Συστήματος ) Β. στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Γ. στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Διεύθυνση Χορήγησης Αδειών & Εποπτείας Φορέων Κεφαλαιαγοράς )

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Οικονομικής Εφημερίδας

 Εφημερίδα << DEAL news >> της Παρασκευής 23-11-2012,αριθμ.φύλλου 186,η οποία στην πρώτη της σελίδα αναφέρει << ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η ALPHA,Οι << σκελετοί >> στα συρτάρια της Εμπορικής γεννούν νέα σενάρια >>.

 Και στην αρχή της έκτης σελίδας αυτής αναφέρει << Σκελετοί >> στα …….. συρτάρια της Εμπορικής Τράπεζας. Πόσο << ικανοί >> είναι να σταθούν εμπόδιο στη συμφωνία Γάλλων – Alpha >>.

 Και στο κείμενο η Εφημερίδα αυτή αναφέρει << Πέραν των άλλων μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν, ότι προβληματισμό προκαλούν κάποιες << ουρές >> που ακόμα υπάρχουν από τις μεγάλες εθελούσιες εξόδους που είχαν πραγματοποιηθεί στην Εμπορική όλη την προηγούμενη δεκαετία α.

 Τουλάχιστον σε κάποιες απ’ αυτές έχει προκύψει ζήτημα αναφορικά με το εάν και κατά πόσο αποδόθηκαν εργοδοτικές εισφορές.

 Κι αυτό δεν είναι << εύρημα >> των ανθρώπων της Alpha που έχουν επιφορτιστεί την έρευνα και τους ελέγχους στην Εμπορική. Το συγκεκριμένο ζήτημα φέρεται να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρμοδίων αρχών και μάλιστα όχι στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων που διενεργούν.  

 Κατά πόσο αυτός ο << σκελετός >> μπορεί να αλλάξει το κόστος απορρόφησης δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί τώρα. Το ίδιο ισχύει εν πολλοίς και με μία σειρά εκκρεμότητες που άπτονται της λειτουργίας της Εμπορικής και τελούν αυτή τη στιγμή υπό καθεστώς διερεύνησης >>.

 Και της ιδίας Οικονομικής Εφημερίδας << DEAL news >> της Παρασκευής 30-11-2012,αριθμ.φύλλου 187,η οποία στην εικοστή ογδόη και στην εικοστή ενάτη σελίδες της αναφέρει << Μαύρη Τρύπα >> 1 δις. ευρώ στην Εμπορική Τράπεζα >>,Επιβεβαίωση του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ της << DEAL >> για τους << σκελετούς >>.

 Στην αρχή της εικοστής ογδόης σελίδας αναφέρει :

 << Σε 1 δις. ευρώ ανέρχεται η << μαύρη τρύπα >> της Εμπορικής Τράπεζας από τους << σκελετούς >>,που υπάρχουν στο συρτάρια τους. Η υπόθεση αφορά τις μη καταβληθείσες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων για πρόωρες αποχωρήσεις με άτυπες εθελούσιες εξόδους που προώθησε όλα τα προηγούμενα χρόνια η γαλλική διοίκηση της Τράπεζας >>.

 Μετά τις δημοσιεύσεις αυτές κατετέθησαν :

1.η με ημερομηνία 19/12/2012 και κατατεθείσα αυθημερόν στη Βουλή των Ελλήνων, με αριθμ.πρωτ.5310,ΕΡΩΤΗΣΗΣ επτά Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζουπαλλήλων Ε.Τ.Α.Τ. ).

Στην ΈΡΩΤΗΣΗ αυτή απάντησε ο αρμόδιος Υπουργός με τη με ημερομηνία 11-01-2.013 και με αριθμ.πρωτ.Φ90022/327/11 έγγραφό του το ο ποίο απέστειλε προς τη Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Τμήμα Ερωτήσεων και προς τους ερωτώντες κ.κ. Βουλευτές και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Ε.Τ.Α.Τ. 

 Ο Υπουργός επιβεβαιώνει, ότι με βάση την κειμένη Νομοθεσία υπεύθυνη για την καταβολή του κόστους των προώρως αποχωρησάντων από την Τράπεζα χιλιάδων Υπαλλήλων της είναι η Εμπορική Τράπεζα και στη δεύτερη παράγραφο της τρίτης σελίδας του εγγράφου του αναφέρει : 

 << Κατόπιν των ανωτέρω, το ΕΤΑΤ, με το υπ’αριθμ.πρωτ.Φ.ΕΤΑΤ/7048/ 30.11.2012 έγγραφό του, καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να προκηρύξει και να αναθέσει κατά νόμο την εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης, με την οποία θα προσδιορίζεται το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει η Εμπορική Τράπεζα για την κάλυψη του κόστους που βαρύνει το ΕΤΑΤ από την αθρόα αποχώρηση εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ( προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ),γεγονός το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική οικονομική μελέτη για το ΤΕΑΠΕΤΕ >>.   

2.η με ημερομηνία και με αριθμ.6873/7.2.12 Ερώτηση, Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζήτησαν να πληροφορηθούν από τον κο Στουρνάρα, τι έγινε με όλα όσα ανέφερε το με ημερομηνία 11-01-2.013 και με αριθμ. πρωτ.Φ90022/327/11 έγγραφο του Κυρίου Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Ο κ. Υπουργός των Οικονομικών απάντησε με το με ημερομηνία 21-03-2013 και με αριθμό πρωτ.21/3/2013 έγγραφό του, το οποίο αναφέρει << Σε απάντηση Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ. Στρατούλη και Δ. Χαραλαμπίδου σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν του σχετικού αιτήματος του ΕΤΑΤ ( Ενιαίο Ταμείο Τραπεζουπαλλήλων ),έχει σταλεί Επιστολή προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή προκειμένου να αναλάβει την εκπόνηση της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης για τον υπολογισμό του κόστους των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων της Εμπορικής Τράπεζας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 68 παρ.3 του ν.3371/2005 >>.   

3.η με ημερομηνία 05-06-2013 και κατατεθείσα αυθημερόν στη Βουλή των Ελλήνων, με αριθμ.πρωτ.11451/11 37,ΕΡΩΤΗΣΗ τεσσάρων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενη προς τον Υπουργό των Οικονομικών και προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα : << Εκπόνηση μελέτης για το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζουπαλλήλων >>.

 Λίγο πριν από το μέσον της πρώτης σελίδας της Ερώτησης, οι ερωτώντες Βουλευτές αναφέρουν επί λέξει << Επειδή, η εκπόνηση Ειδικής Οικονομικής Μελέτης είναι επείγον ζήτημα για την ενίσχυση των πόρων του Ε ΤΑΤ,το οποίο ήδη εμφανίζει προβλήματα στην καταβολή των συντάξεων >>.

Ο κος Υπουργός των Οικονομικών απάντησε στην Ερώτηση των προαναφερομένων Βουλευτών με το με ημερομηνία 8/7/2013 και με αριθμ. πρωτ. 

ΑΠ / 232 ΔΚΠ έγγραφο στο οποίο μεταξύ των άλλων ανέφερε :

<< ………. σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν αρνητικής απάντησης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως προς την από μέρους της ανάληψη της προβλεπόμενης εκ του άρθρου 68 παρ.3 του ν.3371/2005 Ειδικής Οικονομικής Μελέτης για τον υπολογισμό του κόστους των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων της Εμπορικής Τράπεζας, η σχετική διαδικασία ανάθεσης προωθείται από τη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί ου μας >>.

 Και ενώ έτσι είχε η κατάσταση, δηλαδή υπήρχε ΑΠΟΛΥΤΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, ότι οφείλονται ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ από την οικειοθελή αποχώρηση πλέον των 3.000 εργαζομένων από την Εμπορική Τράπεζα χωρίς να καταβληθούν από μέρους της Τράπεζας οι εργοδοτικές και οι εισφορές των εργαζομένων, με βάση τις αμέσως παρακάτω αναφερόμενες διατάξεις.

Οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις που αφορούν το θέμα αυτό ( άρθρο 69 παρ.1 ν.3371/2005 και άρθρο 10 παρ.6 ν.3620 / 2007 ) προβλέπουν ότι τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται και με τα ποσά των προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου.

 Με βάση τα προαναφερόμενα την 28-06-2013 κ. Υπουργέ Ανάπτυξης υπογράψατε την προαναφερομένη απόφαση, με την οποία εγκρίνατε την συγχώνευση των δύο Τραπεζών.

                               Ερωτώνται οι κ.κ.Υπουργοί

1.Ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εάν διενήργησε προ της υπογραφής της απόφασής του έλεγχο νομιμότητας σχετικά με το σύννομο ή μη της υπογραφής της απόφασης αυτής

2.Ποιές Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιοι Φορείς, διαβεβαίωσαν τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ότι είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ότι έπρεπε να προχωρήσει στην υπογραφή της προαναφερομένης απόφασης.

3.Εάν,είχαν ενημερώσει εγγράφως τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ,ο κ. Υπουργός των Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικά με τις τεράστιες χρηματικές οφειλές της Εμπορικής Τράπεζας προς τα ασφαλιστικά Ταμεία και ιδιαιτέρως προς το Ε.Τ.Α.Τ.  

4.Εάν,η Διοίκηση του Χρηματιστηρίου, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ως ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ είχαν ελέγξει τους Ισολογισμούς της Εμπορικής Τράπεζας για να διαπιστωθεί, εάν είχαν γίνει οι σχετικές προβλέψεις για τα χρηματικά ποσά από τις εθελούσιες αποχωρήσεις χιλιάδων εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας υπό την πίεση των Διοικούντων αυτήν. 

5.Εάν, ο κ. Υπουργός των Οικονομικών είχε ενημερώσει εγγράφως τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με το ύψος των οφειλών της Εμπορικής Τράπεζας προς τα ασφαλιστικά Ταμεία και ιδιαιτέρως προς το Ε.Τ.Α.Τ., ώστε να ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ η υπογραφή της απόφασης για τη συγχώνευση.

6.Εάν,ο κ. Υπουργός των Οικονομικών είχε εποπτεύσει ως είχε ΝΟΜΙΚΗ υποχρέωση τις αρμόδιες ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ και εάν είχε δώσει εντολή να ελέγξουν τους Ισολογισμούς της Εμπορικής Τράπεζας για να διαπιστωθεί, εάν είχαν γίνει οι σχετικές προβλέψεις για τα χρηματικά ποσά από τις εθελούσιες αποχωρήσεις χιλιάδων εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας υπό την πίεση των Διοικούντων αυτήν.    

7.ΠΟΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ έλαβε ο κ. Υπουργός των Οικονομικών προκειμένου να μην ολοκληρωθεί η Συγχώνευση των δύο Τραπεζών.

8.Εάν,ο κ. Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προτίθεται να  ενεργήσει ΑΜΕΣΑ και με ΝΕΩΤΕΡΗ απόφασή του να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ – ΑΚΥΡΩΣΕΙ την απόφαση της Συγχώνευσης.

 Όλοι οι προαναφερόμενοι κ. Υπουργός των Οικονομικών και οι Δημόσιες Αρχές ενημερώθηκαν εγγράφως και επανειλημμένα ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ, από την Αδέσμευτη Δημοκρατική Πρωτοβουλία – Α.ΔΗ.Π., Συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας, η οποία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του, κο Δέδε Γεώργιο ΚΑΙ από το  Σωματείο με την επωνυμία << Πανελλήνια Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα – ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ >> ,το ο ποίο αναγνωρίστηκε με την με αριθμό 302/12-01-2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και το οποίο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό του, κο Κωνσταντινίδη Πέτρο.

Ο ερωτών βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος