Loading...
 Start Page

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ Πρ:4259/507/26/11/13

Επειδή μέχρι σήμερα 24/11/2013 δεν ελάβαμε καμιά απάντηση ,ενώ ο λαός της περιοχής βρίσκεται σε μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση λόγω αδυναμίας καταβολής των πολύ υψηλών αβάσταχτων φόρων που επιβάλλονται και τους οποίους οι πολίτες χαρακτηρίζουν ισοδύναμους με επιβολή δήμευσης των περιουσιών τους  και μετά την συζήτηση  του θέματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου κανένα στοιχείο δεν κατέθεσε το Υπουργείο, εμμένουμε στην κατάθεση των ερωτήσεων . Συγκεκριμένα:

Με την  Απόφαση  ΠΟΛ 1131/05/06/2013 του Υφυπουργού Οικονομικών κου Μαυραγάνη, (ΦΕΚ 1499 τ. Β΄/ 20/06/2013), ορίστηκε «τιμή 620 ευρώ ανά τ. μ. οικοπέδων… της 4ης ΠΕ  Νέας Μάκρης , (μοναδική Περιφερειακή Ενότητα της περιοχής τέως  Δήμου Νέας Μάκρης, που βρίσκεται με ευθύνη της διοικήσεως εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού), για προσδιορισμό του ΦΑΠ φυσικών προσώπων και για τα έτη 2011,2012,2013…».  Η εν λόγω τιμή, όχι μόνο ΔΕΝ ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα της απαξιωμένης ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων αλλά αποκλίνει ακραία ακόμα  ΚΑΙ από τις τιμές «προ κρίσης». Οι πραγματικές τιμές ΣΗΜΕΡΑ κυμαίνονται (προσφορά πώλησης) στα 150 ευρώ το τμ, αν ΚΑΙ καμιά πράξη δεν γίνεται ενώ στις άλλες πέντε , με αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα (παραθαλάσσιες τοποθεσίες, ολοκληρωμένη ένταξη στο Σχέδιο πόλης κλπ), πολεοδομικές ενότητες της Νέας Μάκρης  (σύνολο έξι), οι τιμές κυμαίνονται ΠΡΟ ΚΡΙΣΕΩΣ και σήμερα από 145 έως 230 Ευρώ ανά τμ.. Να σημειωθεί ότι πριν την κρίση, η αρμόδια επιτροπή  προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών είχε αποφασίσει ΟΜΟΦΩΝΑ και είχε εισηγηθεί ως αντικειμενική αξία, τιμή 250 Ευρώ ανά τμ  ενώ σε  όλες τις όμορες ,περιοχές (που βρίσκονται εντός του αντικειμενικού συστήματος) οι τιμές κυμαίνονται από 145 έως 250 ευρώ ανά τμ και η κατώτερη τιμή της περιοχής (που πρέπει να ληφθεί υπ όψη, όπως ο Νόμος ορίζει) είναι 145 ευρώ ανά τμ.

Για την έκδοση της πιο πάνω απόφασης, ΔΕΝ ετηρήθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες  και ελήφθη υπ όψιν μόνο έγγραφο της ΔΟΥ Παλλήνης που πρότεινε ως ΜΟΝΑΔΙΚΟ συγκριτικό στοιχείο την δήλωση ΦΜΑ υπ αρ 1502/04/06/2010 (με τιμή 620 ευρώ ανά τμ),  χωρίς να αναφέρεται κανένα άλλο στοιχείο, όπως είδος ακινήτου, είδος συναλλαγής, κλπ. η οποία τιμή προφανώς δεν είναι αντιπροσωπευτική της μέσης αληθούς εμπορικής αξίας ακινήτων στην περιοχή ούτε χρονικά (ούτε καν προ κρίσης) ούτε στις συνήθεις τιμές για τα έτη που αφορά ,

ΕΡΩΤΑΤΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

1.   Γιατί μέχρι σήμερα (11 εβδομάδες), δεν εδόθησαν οι αναγκαίες απαντήσεις για το πολύ σοβαρό θέμα της επιβολής εξωπραγματικών, αδικαιολόγητα μεγάλων τιμών, στην περιοχή μακράν της αληθούς εμπορικής αξίας των ακινήτων.     

2.      Γιατί ΔΕΝ ετηρήθη ο Νόμος [παρ 1 του άρθρου 32 του Ν 3842/2010] που  ορίζει ότι … «όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα η αξία των οικοπέδων καθορίζεται… με βάση την κατώτερη τιμή ανά τμ οικοπέδου του Δήμου…» για τον ΦΑΠ, και ελήφθη υπ όψη ΜΟΝΟ η εισήγηση της ΔΥΟ Παλλήνης;

3.      Ζητείται να κατατεθεί  αντίγραφο του εγγράφου της εισήγησης της ΔΥΟ Παλλήνης στο Υπουργείο.  

4.      Να κατατεθούν πλήρη στοιχεία για την δήλωση ΦΜΑ υπ αρ 1502/04/06/2010 δηλαδή, είδος ακινήτου, θέση, επικείμενα κτίσματα κλπ , διαμόρφωση εδάφους και χρήσεις, είδος συναλλαγής, συμβαλλόμενοι και Συμβολαιογράφος κλπ.      

5.      πότε θα αποσύρετε την « απόφαση και θα προβείτε στην διόρθωση και αποκατάσταση των θιγόμενων πολιτών από την εσφαλμένη, βάρβαρη επιβολή υπερβολικού, άδικου και αδικαιολόγητου φόρου;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νίκος Νικολόπουλος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος