Loading...
 Start Page

Ερώτηση του ΝΙΚΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ανεξάρτητου Βουλευτή και Γ.Γ. του ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ Κόμματος Ελλάδος

προς  τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου

Αρ.πρωτ.:4678/9-12-13

Με μια σειρά νομοθετήματα το τελευταίο διάστημα η Κυβέρνησή σας προωθεί ,στα πλαίσια μιας δήθεν διευθέτησης και εξορθολογισμού της γραφειοκρατίας που εμποδίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις  δράσεις στην ευρύτερη θαλάσσια ή παρόχθια ζώνη ,εγγύς ή και σε κάποια απόσταση από λιμενικά έργα, εντός της θαλάσσιας ζώνης λιμένα ή και εκτός αυτής  με έναν τρόπο όπου γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αποσπασματικά σύνθετα προβλήματα που κανονικά χρήζουν της ευρύτερης συνεννόησης περισσότερων του ενός δημοσίων φορέων-υπουργείων για να διευκολυνθεί θεωρητικά τουλάχιστον ο τουρισμός και να διευκολυνθεί το κοινωνικό σύνολο και η προαγωγή της οικονομίας ευρύτερα.

Ενδεικτικά με τον Ν.4146/2013 ΤΟΥ Απριλίου δημιουργείται ένα νομικό καθεστώς για την δημιουργία υδατοδρομίων , από τα οποία θα επιχειρούν υδροπλάνα εντός του οποίου φαίνεται ότι θα υπάρχουν σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών αυτών επί πλωτών προβλητών επιβίβασης-αποβίβασης επιβατών(εξεδρών) χωρίς να γίνεται καμία περαιτέρω περιγραφή τους.

Στην συνέχεια με νεότερη σας απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 2489/3 Οκτωβρίου 2013 ιδρύσατε Ενάλιους Επισκέψιμους Αρχαιολογικούς χώρους και κάνετε λόγο εντός της συγκεκριμένης αποφάσεως σας για την χρήση ναυδέτων που θα είναι τοποθετημένα σε σημεία των καταδυτικών διαδρομών, χωρίς περαιτέρω στοιχεία.

Με νεότερη νομοθετική ρύθμιση στο σχέδιο Νόμου «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου σας , που ήδη δώσατε στην δημοσιότητα περιλαμβάνετε μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν μια σειρά από ανεξέλεγκτες τοποθετήσεις τόσο πλωτών εξεδρών εποχιακής χρήσης αλλά και ναυδέτων στις Ελληνικές Ακτές , στην ουσία αφαιρώντας το σχετικό δικαίωμα και παρακάμπτοντας το δικαίωμα του Υπουργείου Οικονομικών και χωρίς πρότερη ενημέρωσή του.

Αναρωτιέται κανείς πως είναι δυνατόν να ενδιαφέρεστε να διευκολύνετε επιχειρηματικές δραστηριότητες χωρίς καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση, τουλάχιστον στις περιπτώσεις όπου θα επιχειρείται σημαντική μεταβολή των φυσικών χαρακτηριστικών της ακτής ή της παρόχθιας ζώνης, από την τοποθέτηση πλωτών εξεδρών χωρίς συγκεκριμένες διαστάσεις, μεγαλύτερες πιθανώς των 100 τετραγωνικών μέτρων μέγιστου εμβαδού που επιτρεπόταν μέχρι πρότινος, ακόμη και σε ακτές πιθανώς στρατιωτικού ενδιαφέροντος, που πιθανώς προσεγγίζουν και μετανάστες λάθρα, και μάλιστα το κάνετε απλά μεταβιβάζοντας την δυνατότητα σε πενόμενους δήμους όταν δεν υπάρχει φορέας διοίκησης λιμένα , όπου γνωρίζετε πως στα πλαίσια των τοπικών συμφερόντων και της εξέρευσης μιας οποιαδήποτε πηγής εσόδων είναι δυνατόν να διαπραχτούν τα μεγαλύτερα αισθητικά  και περιβαλλοντικά εγκλήματα.

Το αυτό προτίθεστε να πράξετε και με την πόντιση ναυδέτων ,αφού δεν καθορίζεται σαφώς τι ακριβώς περιγράφει ο όρος, ποιο μπορεί να είναι το μέγεθός του , η εν γένει τεχνική του περιγραφή και ακόμη δεν επιτρέπεται την δυνατότητα έκφρασης αρνητικής εισήγησης ούτε και στο Υπουργείο Πολιτισμού αλλά ούτε και στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού δημιουργώντας ενδεχομένως πρόβλημα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας αφού δεν καθορίζεται τι θα δηλώνεται στην Υδρογραφική Υπηρεσία και με ποια διαδικασία προκειμένου να γνωρίζουν οι ναυτιλλόμενοι τις μεταβολές πλησίον των ακτών.

Όλα τα παραπάνω δεικνύουν πως ενεργείτε τελείως αποσπασματικά και υπό το καθεστώς πλήρους συγχύσεως αφού αποπειράστε να αντιμετωπίσετε καταστάσεις που χρήζουν  ομαδικής προσπάθειας και σχεδιασμού καθώς και κεντρικό έλεγχο τελείως απρογραμμάτιστα και πρόχειρα , για αυτό λοιπόν ερωτάσθε:

  1. Αλήθεια από την ίδρυση της ΕΛΥΔΝΑ(Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων) έχετε ζητήσει οποιαδήποτε εισήγησή της σε θέματα ασφάλειας και προλήψεως ατυχημάτων; Πήρατε θετική εισήγησή για την  τελευταία νομοθετική σας ρύθμιση ή πιθανώς λόγω της αντίθετης της άποψης της  έχετε επιβάλλει αφωνία και δεν έχετε μεριμνήσει δύο χρόνια μετά από την ίδρυσή της ακόμη  να αποκτήσει τον δικό της δικτυακό τόπο;
  2. Πριν την υποβολή της σχετικής σας νομοθετικής σας ρύθμισης ελέγξατε πιθανές δυσλειτουργίες που είναι δυνατόν να παρατηρηθούν από την άφρονα χάραξη της  πολιτικής σας με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ιστορία συγκεκριμένου Κυρίου ο οποίος αγόρασε μια πλωτή εξέδρα η οποία αφαιρέθηκε από την αρχική της θέση και όπως φαίνεται στο διαδίκτυο μεταφέρθηκε με άγνωστο τρόπο στην Αγία Ευφημία Κεφαλληνίας τελικά εμπλέκοντας και κατηγορώντας τον τότε λιμενάρχη Κεφαλληνίας(2012).Αλήθεια σας υποβλήθηκε οποιαδήποτε σχετική αναφορά από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που την χρησιμοποιήσατε για την διαμόρφωση της νομοθετικής σας παρέμβασης;
  3. Ποιες διορθωτικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε το προσωπικό του τομέα ευθύνης σας να είναι ικανό και εκπαιδευμένο να επιτηρεί και να ελέγχει την πτητική δραστηριότητα υδροπλάνων στην Ελληνική Επικράτεια; Έχετε μεριμνήσει να υπάρχουν συγκεκριμένες συχνότητες στις οποίες θα γίνονται οι όποιες επικοινωνίες από τα υδροπλάνα με σταθμούς εδάφους που ελέγχονται από το λιμενικό σώμα, σε ποια διαμόρφωση και με ποια ορολογία θα γίνεται αυτή η επικοινωνία;
  4. Έχετε σήμερα πλήρη κατάλογο με τα αδειοδοτημένα ναύδετα και πλωτές εξέδρες στον Ελλαδικό χώρο και με ποια διαδικασία προβαίνουν οι υπηρεσίες σας στο έλεγχό τους και με ποια περιοδικότητα;        

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι.  Νικολόπουλος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος