Loading...
 Start Page

 1.Το Υπουργείο Υγείας απασχολεί και μισθοδοτεί σε μόνιμη βάση πλειάδα Νομικών Συμβούλων, με την συνολική κρατική επιβάρυνση για τη μισθοδοσία τους να ξεπερνάει κατ’ έτος τα 300.000 ευρώ.

2.Παρά ταύτα, μου καταγγέλλεται ότι η Ειδική Yπηρεσία του Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας, τoν Μάρτιο του 2012, περίοδο υπουργίας του Ανδρέα Λοβέρδου, επικαλούμενη ανάγκες σε παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης για θέματα δημοσίων συμβάσεων και υποστήριξης των τελικών δικαιούχων των χρηματοδοτούμενων πράξεων, δεν απευθύνθηκε και δεν χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες των Νομικών Συμβούλων του Υπουργείου Υγείας. Ανέθεσε αντίθετα, απευθείας (χωρίς προκήρυξη) και χωρίς καν σύμβαση την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης σε συγκεκριμένη εξωτερική δικηγόρο, με την αιτιολογία ότι η δικηγόρος αυτή «διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, επάρκεια και προγενέστερη πολύχρονη εμπειρία σε ζητήματα δημοσίου δικαίου, δημοσίων συμβάσεων και νομοθεσίας προμηθειών δημοσίου καθώς και την ειδική γνώση του νομικού πλαισίου που διέπει το χώρο της δημόσιας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης».

3.Στις σχετικές πράξεις που εκδίδει η Υπηρεσία αναφέρεται, ως αντικείμενο του έργου της παραπάνω δικηγόρου:  «η έντυπη ή ηλεκτρονική απάντησή της στα ερωτήματα καθώς και η συνδρομή με τις γνώσεις της στη σύνταξη των σχεδίων εγγράφων και στην κατάρτιση των συμβάσεων της Υπηρεσίας».

Επειδή από μόνη την αιτιολογία της απευθείας ανάθεσης προκύπτει ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία και η Διοίκηση της Ειδικής Yπηρεσίας του Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας προφανώς θεωρεί ότι όλοι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Υπουργείου σας, των οποίων η μισθοδοσία ξεπερνάει κατ’ έτος τα 400.000 ευρώ, δεν είναι σε θέση να παρέχουν «εξειδικευμένη νομική υποστήριξη για θέματα δημοσίων συμβάσεων» ούτε διαθέτουν «την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, επάρκεια και προγενέστερη πολύχρονη εμπειρία σε ζητήματα δημοσίου δικαίου, δημοσίων συμβάσεων και νομοθεσίας προμηθειών δημοσίου καθώς και την ειδική γνώση του νομικού πλαισίου που διέπει το χώρο της δημόσιας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης», την οποία, με άγνωστο τρόπο και με άγνωστες διαδικασίες, έχει ανακαλύψει στο πρόσωπο της συγκεκριμένης  δικηγόρου!!!!.

Επειδή μου καταγγέλλεται ότι η συγκεκριμένη δικηγόρος μισθοδοτείται και από άλλους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι ως, πρόσωπο, δεν μπορείτε λογοδοτείτε ατομικά για επιλογές της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Επειδή ως πολιτικός προϊστάμενος των υπηρεσιών του Υπουργείου σας, οι οποίες διέπονται από συνέχεια, θα πρέπει να ρωτήσετε την αρμόδια Υπηρεσία και θεσμικά να απαντήσετε.

 

ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1.Σε ποια εξωτερική δικηγόρο η Ειδική Yπηρεσία του Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης, την περίοδο ΠΑΣΟΚ, ανέθεσε απευθείας την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης;

2.Πόσες πράξεις απευθείας ανάθεσης, χωρίς μάλιστα σύμβαση,  έχουν εκδοθεί και υπογραφεί και ποια ποσά έλαβε και για πόσο ακριβώς χρονικό διάστημα η παραπάνω εξωτερική δικηγόρος;

Έχει λαμβάνειν υπόλοιπο;

- Να κατατεθούν οι πράξεις αυτές και τα χρηματικά εντάλματα εξόφλησης της παραπάνω δικηγόρου.

3.Ποιος συνέστησε την παραπάνω δικηγόρο στην Ειδική Yπηρεσία του Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης και πως αυτή «ανακαλύφθηκε» και επελέγη μεταξύ δεκάδων χιλιάδων δικηγόρων που υπάρχουν στην Αθήνα;  

Ποιος έλαβε την σχετική πολιτική απόφαση;

Εκδόθηκε προκήρυξη, υποβλήθηκαν άλλες προσφορές συναδέλφων της, έγινε συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων της  με τα προσόντα άλλων συνυποψηφίων ή της οικονομικής της προσφοράς της με τυχόν άλλες οικονομικές προσφορές;

- Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα (προκήρυξη, βιογραφικά και οικονομικές προσφορές υποψηφίων, πρακτικό συγκριτικής αξιολόγηση κλπ) καθώς και το βιογραφικό της συγκεκριμένης δικηγόρου, με βάση το οποίο αυτή προσλήφθηκε.

4.Γιατί το Υπουργείο αναθέτει με απευθείας ανάθεση, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στην παραπάνω εξωτερική δικηγόρο, όταν απασχολεί και μισθοδοτεί σε μόνιμη βάση πλειάδα νομικών συμβούλων και η συνολική κρατική επιβάρυνση για τη μισθοδοσία τους ξεπερνάει τα 300.000 ευρώ κατ’ έτος;

5.Πόσους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους απασχολεί σε μόνιμη βάση το Υπουργείο;

6.Απευθύνθηκε η Υπηρεσία πριν την ανάθεση στην εξωτερική δικηγόρο, στους νομικούς του Υπουργείου και δήλωσαν αδυναμία ανταπόκρισης;

- Αν ναι να κατατεθεί η σχετική αλληλογραφία, από την οποία προκύπτει ότι οι νομικοί του Υπουργείου δήλωσαν ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στην Υπηρεσία.

- Αν όχι, γιατί με τόση ελαφρότητα η υπηρεσία αυτή επιβαρύνει το Υπουργείο Υγείας για νομικές υπηρεσίες, ενώ το Κράτος μισθοδοτεί ήδη πλειάδα νομικών συμβούλων, όταν μάλιστα το Υπουργείο αδυνατεί να εξοφλήσει βασικές υποχρεώσεις του;

7.Έχετε προσωπική αντίληψη κατά τον μέχρι τώρα χρόνο παραμονής σας  στο Υπουργείο για το εάν οι Νομικοί Σύμβουλοι του Υπουργείου σας διαθέτουν «την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση, επάρκεια και προγενέστερη πολύχρονη εμπειρία σε ζητήματα δημοσίου δικαίου, δημοσίων συμβάσεων και νομοθεσίας προμηθειών δημοσίου καθώς και την ειδική γνώση του νομικού πλαισίου που διέπει το χώρο της δημόσιας υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης» καθώς και για το εάν δύνανται να παρέχουν «συνδρομή με τις γνώσεις τους στη σύνταξη των σχεδίων εγγράφων και  στην κατάρτιση των συμβάσεων» της Υπηρεσίας αυτής;  

- Αν ναι, ποια είναι η  άποψή σας για τα κίνητρα της απευθείας ανάθεσης στην παραπάνω δικηγόρο και τι πρόκειται να πράξετε, ώστε να μην συνεχισθεί η πρακτική αυτή; Αν όχι, τι πρόκειται να πράξετε;  

8.Ποια νομικά ερωτήματα έχει υποβάλει η Ειδική Yπηρεσία του Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με την παραπάνω δικηγόρο και ποιες απαντήσεις έντυπες και ηλεκτρονικές έχει λάβει από τη δικηγόρο αυτή;

- Να κατατεθούν τα ερωτήματα της Υπηρεσίας και οι έντυπες και ηλεκτρονικές απαντήσεις της Δικηγόρου, με τον αντίστοιχο αριθμό εισερχομένου και εξερχομένου στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας εγγράφου καθώς και (για τυχόν ηλεκτρονικές απαντήσεις), το αντίστοιχο απόσπασμα εισερχομένου ηλεκτρονικά εγγράφου από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας.

9.Ποια ακριβώς συνδρομή παρείχε η δικηγόρος αυτή στην σύνταξη εγγράφων και στην κατάρτιση συμβάσεων της Ειδικής Yπηρεσίας του Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης Υπηρεσίας; Ποια έγγραφα και συμβάσεις αυτή συνέταξε και κατάρτισε; 

- Να κατατεθούν τα σχέδια εγγράφων και συμβάσεων τα οποία απέστειλε η Υπηρεσία στην παραπάνω Δικηγόρο και οι προσθήκες και τροποποιήσεις που επέφερε σ’ αυτά η Δικηγόρος. Τα έγγραφα που θα κατατεθούν να συνοδεύονται με το αντίστοιχο απόσπασμα εισερχομένου και εξερχομένου εγγράφου από το πρωτόκολλο ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας, ώστε να προκύπτει πότε ζητήθηκε η συνδρομή και πότε αυτή δόθηκε.

10.Από ποια προηγούμενη ενασχόληση της δικηγόρου αυτής η Ειδική Yπηρεσία του Τομέα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης συνήγαγε ειδική γνώση της για το νομικό πλαίσιο που διέπει το χώρο της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής αλληλεγγύης;

11.Να μου γνωρίσετε εάν η παραπάνω δικηγόρος παρέχει νομικές υπηρεσίες σε άλλους κρατικούς  φορείς ή υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα ή τράπεζες των οποίων την διοίκηση διορίζει η Κυβέρνηση καθώς και εάν έχει συμμετάσχει σε επιτροπές που αφορούν τέτοιους φορείς;

Να μου γνωρίσετε τους κρατικούς φορείς ή υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα στις οποίες αυτή έχει παράσχει νομικές ή άλλες υπηρεσίες ή έχει συμμετάσχει σε επιτροπές που έχουν συσταθεί από αυτά και ποιες αμοιβές, αποζημιώσει κλπ  έχει λάβει σχετικά κατ’ έτος από 1.1.2006-31.8.2012.

Ο ερωτών βουλευτής

(εκλεγείς με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ)

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος