Loading...
 Start Page

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

- Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

- Οικονομικών

- Δικαιοσύνης

 

Α) Στις 22 Δεκεμβρίου 2011, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία συζητήθηκε η υπογραφή της σύμβασης( με αριθμ.512) έργου της ΕΡΓΟΣΕ στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη, προϋπολογισμού 93.800.000 €, είχα επισημάνει στην ομιλία μου, ότι η ΕΡΓΟΣΕ προχωρεί στην υπογραφή σύμβασης για ένα έργο, για το οποίο:

α) Η συγχρηματοδότηση από το Β΄ Ταμείο Συνοχής δεν είναι εξασφαλισμένη, αφού η ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών των έργων του παραπάνω τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής  έχει λήξει από τις 31/12/2010 και δεν υπάρχει επίσημη παράταση αυτής.

β) Δεν έχουν γίνει οι αναγκαίες για την εκτέλεσή του απαλλοτριώσεις, που, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, απαιτούνται τουλάχιστον 2 χρόνια, στην καλύτερη περίπτωση, μέχρι να εκδικασθούν ενστάσεις κ.λ.π., προκειμένου να είναι δυνατή η διοικητική αποβολή των ιδιοκτητών.

γ) Υπάρχει καταγγελία στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για  παραβίαση της θεμελιώδους γενικής αρχής της διαφάνειας, η οποία καθιερώνεται από την Οδηγία 2004/17/ΕΚ

δ) Υπάρχει προσφυγή «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ» στο ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ.140200/27.5.2009 Κ.Υ.Α., με την οποία εγκρίθηκαν, λόγω αλλαγής της χάραξης, οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι του έργου και η συζήτηση της προσφυγής θα γίνει το  Μάρτιο του 2012.

ε) Οι εκπτώσεις που δόθηκαν στο διενεργηθέντα διαγωνισμό δημιουργούν υπόνοιες  χειραγώγησης του διαγωνισμού, ενώ η έκπτωση του μειοδότη είναι μόλις 16,50%, πολύ χαμηλότερη από τα ποσοστά στα οποία κυμαίνονται οι εκπτώσεις σε παρόμοια έργα ( άνω του 30% και φτάνουν μέχρι και 50% ).

στ) Υπήρξαν δημοσιεύματα για «οσμή» σκανδάλου και «προσυνεννόηση»  των εργολάβων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό (επισυνάπτω τις σελίδες της οικονομικής εφημερίδας «Η ΑΞΙΑ»)

ζ) Ακόμη κι αν δοθεί παράταση της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών του, όπως ισχυρίζεται η ΕΡΓΟΣΕ, λόγω των παραπάνω β), γ) και δ), δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής του προθεσμίας ( 30 μήνες), οπότε   η χρηματοδότησή του από Ευρωπαϊκούς πόρους είναι βέβαιο ότι θα τεθεί υπό αμφισβήτηση και θα φορτώσει, στην κρίσιμη για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία, με πρόσθετα βάρη τον Εθνικό μας προϋπολογισμό.

Β) Πέραν της παραπάνω σύμβασης, η διαχείριση της οποίας είναι βέβαιο ότι θα γίνει προβληματική και σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος, η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ, όπως ο ίδιος ο Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Πετρόπουλος ανέφερε κατά τη διαδικασία ακρόασής του από την αρμόδια Επιτροπής της Βουλής, προτίθεται να προωθήσει μια σειρά από νέες, αλλά και συμπληρωματικές συμβάσεις, για έργα, στα οποία έχουν παρατηρηθεί μεγάλες διαχειριστικές «ανωμαλίες» και πρακτικές, για τις οποίες έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη και ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Σχετικά είχα αναφερθεί στην υπ’ αριθμό 19200/938/11-7-2011 Ερώτηση & Α.Κ.Ε, στην οποία, μεταξύ των άλλων, ζητούσα να κατατεθεί το βιογραφικό του κ. Πετρόπουλου, ο οποίος, όπως ανέφερα στην παραπάνω ερώτησή μου, εργαζόταν με βάση τις πληροφορίες που μου έδωσαν εκπρόσωποι εργαζομένων, πριν την τοποθέτησή του στην ΕΡΓΟΣΕ, σε υψηλή θέση έργου, του οποίου ανάδοχος είναι ο ίδιος με τις συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ, στις οποίες είχαν γίνει τα όσα κατήγγελλα με την ερώτησή μου. Το βιογραφικό του κ. Πετρόπουλου ουδέποτε κατατέθηκε, πλην όμως, ο νέος, τότε, Υπουργός Υποδομών κ. Ραγκούσης κίνησε τις  διαδικασίες αντικατάστασης  του κ. Πετρόπουλου και η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος  ήταν η 4η Νοεμβρίου 2011, όπως αναφέρεται στη σχετική «πρόσκληση», που δημοσιεύθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2011 στο πρόγραμμα «Διαύγεια», ενώ πάγωσε και η υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων, όπως εκείνη της αμαρτωλής σύμβασης του Καλλιδρόμου. Μετά, όμως, το σχηματισμό της Κυβέρνησης Παπαδήμου, την απομάκρυνση του κ. Ραγκούση από το Υπουργείο Υποδομών  και την τοποθέτηση στη θέση του  Υπουργού του  κ. Βορίδη, η αντικατάσταση του κ. Πετρόπουλου αναθεωρήθηκε και στις 21 Δεκεμβρίου 2011 πέρασε από την  αρμόδια Επιτροπής της Βουλής η εκ νέου τοποθέτησή του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ. Ήδη δε ο κ. Πετρόπουλος προχώρησε στην υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης για το Καλλίδρομο, που είχε παγώσει επί υπουργίας Ραγκούση, ενώ, όπως αναφέρουμε παραπάνω,  ο κ. Πετρόπουλος προωθεί την υπογραφή κι άλλων συμβάσεων, όπως η παραπάνω σύμβ. 512 του έργου του τμήματος Κιάτο – Ροδοδάφνη, για τις οποίες υπάρχουν καταγγελίες και προβλήματα για την ομαλή εκτέλεσή τους.

 

Και είναι εύλογο, μετά από αυτά, να διερωτηθεί κάποιος, τι μεσολάβησε και άλλαξε «γραμμή» το Υπουργείο και προχωράς το «ξεμπλοκάρισμα» τέτοιων χρυσοφόρων συμβάσεων  με τους γνωστούς αναδόχους. Η απάντηση στο ερώτημα είναι κρίσιμη γιατί ακυρώθηκαν οι αποφάσεις του προκατόχου και προωθούνται οι συμβάσεις που είχαν παγώσει από τον κ. Ραγκούση, ο οποίος είναι, σημειωτέον, το μόνο «πρωτοκλασάτο» στέλεχος  του ΠΑΣΟΚ που έχασε το χαρτοφυλάκιό του στην Κυβέρνηση Παπαδήμου, σε ένα Υπουργείο μάλιστα, που τα συμφέροντα των γνωστών «Εθνικών Εργολάβων» είναι τεράστια.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

Ποιοι ήταν οι λόγοι, που οδήγησαν την προηγούμενη πολιτιή ηγεσία του Υπουργείου σας, στο να κινηθούν οι διαδικασίες αντικατάστασης του κ. Πετρόπουλου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ;

● Ποιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην «πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση  του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ», που δημοσιεύθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2011 στο πρόγραμμα «Διαύγεια»; Να κατατεθεί ο σχετικός κατάλογος, με τα βιογραφικά που κατατέθηκαν, τις τυχόν υπάρχουσες αξιολογήσεις και κάθε σχετικό έγγραφο ή στοιχείο.

● Είχε προσληφθεί από την ΕΡΓΟΣΕ εταιρεία για την αξιολόγηση των υποψηφίων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον  για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου; Αν ναι, να κατατεθεί η σχετική σύμβαση και να αναφερθούν οι συνέπειες από την ακύρωση της διαδικασίας.

● Ποιοι είναι οι λόγοι, για τους οποίους ακυρώθηκε η διαδικασία αντικατάστασης του κ. Πετρόπουλου;

● Όσοι ανέλαβαν την ευθύνη της εισήγησης για την επανατοποθέτηση του κ. Πετρόπουλου στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ έχουν  γνώση της προϋπηρεσίας και του βιογραφικού του κ. Πετρόπουλου, καθώς και όσων τον βαρύνουν για το χειρισμό της υπόθεσης των καταγγελιών των «Συμπραττόντων Μελετητικών Γραφείων» για τη σύμβαση 470/21-4-2007 της ΕΡΓΟΣΕ και την καθυστέρηση παραπομπής της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη;  

  • Έχει γνώση, επίσης, των όσων γραφτεί για συμμετοχή του κ. Πετρόπουλου στην υπόθεση MAN;

● Είναι, κατά τη γνώμη των κ.κ. Υπουργών, στο έργο της Κυβέρνησης Παπαδήμου η λήψη αποφάσεων, όπως αυτή της ακύρωσης της διαδικασίας αντικατάστασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ και της επανατοποθέτησής του κ. Πετρόπουλου στη θέση αυτή ή για την υπογραφή συμβάσεων που η υπογραφή τους, λόγω των προβλημάτων διαφάνειας και των καταγγελιών που υπάρχουν και η οποία  είχε παγώσει από τον προηγούμενο Υπουργό;

● Έχουν γνώση και έχουν εγκρίνει τον σχεδιασμό των έργων της ΕΡΓΟΣΕ για το 2012, που ανακοίνωσε ο κ. Πετρόπουλος στην αρμόδια για την έγκριση της επανατοποθέτησής του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου Επιτροπή της Βουλής; Γνωρίζουν το κόστος, με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός από τα έργα αυτά, τα οποία είναι προβληματικά και θεωρείται σχεδόν σίγουρο, ότι θα αντιμετωπίσουν  προβλήματα τόσο στη διαχείρισή τους, όσο και στη συνέχιση της χρηματοδότησής τους από Ευρωπαϊκά προγράμματα;

● Πως ενέκριναν την υπογραφή της σύμβασης 512 του έργου του τμήματος Κιάτο – Ροδοδάφνη, τη στιγμή που υπάρχουν τα προβλήματα όπως αυτά που αναφέρουμε παραπάνω και πολλά ακόμη ενώ εκφράζατε σοβαρές ανησυχίες ότι η διαχείριση της σύμβασης θα γίνει προβληματική και σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος, φορτώνοντας , σ’ αυτή την κρίσιμη για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία, με πρόσθετα βάρη τον Εθνικό μας προϋπολογισμό;   

 

 

 

                                                  Ο Ερωτών Βουλευτής

 

                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                  

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος