Loading...
 Start Page

Προς τον Υπουργό:

-      Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης


 

Η Ελλάδα, ενώ από εικοσιπενταετίας έχει σταδιακά δημιουργήσει μία σύγχρονη νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας , παραμένει και σ’ αυτό τον τομέα ουραγός στην ΕΕ, αλλά και γενικότερα στη Ευρώπη. Εργαστήρια που εξοπλισθήκαν στο Υπουργείο και στελεχώθηκαν παραμένουν ανενεργά, ενώ  οι απαραίτητοι έλεγχοι των επιχειρήσεων  κατά εποχές εκτελούνται, άλλοτε δε αδρανούν παντελώς.

 

Για την υπέρβαση των ελλείψεων υποδομής (πληροφόρηση, ειδίκευση, έρευνα, κατάρτιση και επιμόρφωση) η ΓΣΕΕ, ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΒΕ και η ΕΣΣΕ ίδρυσαν προ 20 ετών το Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ). Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και η εξυπηρέτηση της πολιτικής για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας. Σε όλη τις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν παρόμοιοι οργανισμοί, πέραν των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, και  με εταίρους το κράτος και τις ενώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, σε ορισμένες δε περιπτώσεις  χωρίς την συμμετοχή του πρώτου.

 

 Ως κύρια πηγή χρηματοδοτήσεως του Ινστιτούτου ορίσθηκε το ΛΑΕΚ. Το 2002 η ετησία επιχορήγηση καθορίσθηκε  στο ποσό των 1320000 Ευρώ. Δεν έγινε όμως πρόβλεψη για την αναγκαία ετησία αναπροσαρμογή λόγω τιμαρίθμου και της ανάγκης κάλυψης των αυξανομένων επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών, εφ’ όσον το Ινστιτούτο επεκτάθηκε σε 7 πόλεις  της χώρας με συγχρηματοδότηση από τα ΚΠΣ των κτηριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των παραρτημάτων. Σημειωτέων ότι λόγω της υφής του Ινστιτούτου και του ιδιοκτησιακού του καθεστώτος είναι δυσχερής η προσφορά επ΄αμοιβή υπηρεσιών σε βιομηχανίες και όργανα, που εκπροσωπούν εργαζομένους, εκτός της εκπαιδεύσεως και των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Παρ΄ όλα ταύτα το Ινστιτούτο κατάφερε να παρουσιάσει σημαντικό ερευνητικό, πληροφοριακό  και εκπαιδευτικό έργο, έχει στενές σχέσεις  με τα αντίστοιχα κέντρα και όργανα της Ευρώπης, πραγματοποίησε ιδιαίτερα επιτυχημένα διεθνή και εθνικά συνέδρια και επέτυχε να γίνει το κέντρο αναφοράς για την Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας στην Ελλάδα,  καλύπτοντας σε πολλούς τομείς και την αδράνεια των κρατικών υπηρεσιών.

 

Σήμερα όμως το ΛΑΕΚ μειώνει την χρηματοδότηση και απαιτεί επιστροφή εκτάκτων παροχών, που δόθηκαν  για την κάλυψη της χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτουμένων έργων, οδηγώντας νομοτελειακά το ΕΛΙΝΥΑΕ  στην αναστολή της λειτουργίας του, μια και το προσωπικό ήδη έχει να πληρωθεί από πολλούς μήνες.

 

                                Ερωτάται ο Υπουργός

 

Είναι δυνατόν, έστω και μέσα στην μεγάλη οικονομική κρίση που διερχόμαστε, να κλείνει ο μόνος επιστημονικός και πληροφοριακός τομέας – εκτός ανώτατης εκπαίδευσης- για ένα τόσο σημαντικό τομέα για την ζωή, υγεία και ασφάλιση των εργαζομένων και τελικά για την εξοικονόμηση τεραστίων κονδυλίων στην κοινωνική μέριμνα και ασφάλιση;

 

Είναι δυνατόν η Ελλάδα ως μόνη χώρα όλης της Ευρώπης να βρεθεί χωρίς παρόμοιο όργανο πολιτικής σε ένα τόσο σημαντικό τομέα, ενώ τμήμα των χρημάτων του ΛΑΕΚ διασπαθίζεται  σε τομείς όχι νευραλγικούς- έως αχρήστους - κατ’ απαίτηση των ισχυροτέρων;  

 

 

 

                                                                 Ο Ερωτών Βουλευτής

 

 

                                                                   Νίκος Νικολόπουλος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

© Copyright 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος