Loading...
 Start Page

Προς τoν Υπουργό:
• Εσωτερικών

 

Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση ως τώρα δεν έχει επιδείξει ουσιαστική πρόοδο στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και συνεχίζει να αντιμετωπίζει επιπόλαια ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα στο οποίο κάθε περαιτέρω καθυστέρηση θα έχει σαν επακόλουθο σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα έτσι και ο περιφερειακός σχεδιασμός της Δυτικής Ελλάδος δεν έχει σημειώσει καμία πρόοδο ούτε έχει προχωρήσει κανένα απότα έργα που προβλέπονται .
Είναι ανεπίτρεπτο η διαχείριση των απορριμμάτων στην χώρα μας, είναι ανεπίτρεπτο να παραμένει σε επίπεδο Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), που σε πλείστες όσες περιπτώσεις μάλιστα, λόγω κακής χρήσης και συντήρησης, μετατρέπονται σε απλές χωματερές (ΧΑΔΑ).
Έχω την άποψη πως κάτι τέτοιο συνέβη και στην Πάτρα, όπου επίσης δεν υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια ούτε καν πρόβλεψη και προνοητικότητα για την «επόμενη μέρα». Και αυτή η πρόβλεψη θα ήταν η χωροθέτηση ενός νέου χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για την αχαϊκή πρωτεύουσα, σε συνδυασμό με ένα εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων, το οποίο σίγουρα, αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο διαχείρισης του μεγάλου προβλήματος που ταλανίζει όλο τον προηγμένο κόσμο.

Τελικά, η Πάτρα έμεινε με την Ξερόλακκα και με το... όραμα κατασκευής ενός εργοστασίου επεξεργασίας στερεών αποβλήτων σε περιοχή του δήμου Ωλενίας (ΧΥΤΑ Φλόκα).
Αν σήμερα μιλάμε για εργοστάσιο, το κάνουμε γιατί υπάρχουν τουλάχιστον δεσμευμένοι πόροι ύψους 60 εκ. ευρώ. Δεν αρκεί μόνο η χρηματοδότηση, όμως. Οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου θα έπρεπε να έχουν «τρέξει» με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες, ώστε να προλάβουν την εξάντληση του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας. Και κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με σαφή ευθύνη κατά τη γνώμη μου, της προηγούμενης δημοτικής Αρχής της Πάτρας και των αρμοδίων Συνδέσμων Διαχείρισης.
Αλλά επειδή δεν επιθυμώ να στέκομαι στο παρελθόν, δηλώνω ευθέως πως στηρίζω απόλυτα την κατασκευή του εργοστασίου και μάλιστα, σας ζητώ να συμβάλλετε ώστε να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος και το έργο να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό.
Δηλώνω, ωστόσο, πως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα από τον Δήμαρχο της πόλης, από τον πρώην νομάρχη και επικεφαλής της μείζονος δημοτικής αντιπολίτευσης, κ. Δημήτρη Κατσικόπουλο όπως και από άλλους αρμόδιους τοπικούς παράγοντες, ότι η μελέτη του έργου δημιουργεί «σκιές». Άκουσα να βεβαιώνεται ότι χρειάζεται «επανακοστολόγηση προϋπολογισμού» και «συμπίεση κόστους».
Προσθέτω δε, ότι έλαβα στο πολιτικό γραφείο μου επιστολή, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι όσοι εκφέρουν δημόσιο λόγο για το συγκεκριμένο ζήτημα και αναφέρονται στις καταγγελλόμενες «σκιές», μπορεί να βρεθούν και κατηγορούμενοι!
Η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων και η πεποίθηση ότι το έργο δεν θα πρέπει να κινδυνεύσει να χαθεί για την περιοχή μας, δεν σημαίνει και ανεξέλεγκτη αποδοχή τυχόν παραμέτρων που δεν διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος.
Σήμερα η κατάσταση στο νομό Αχαΐας είναι η παρακάτω:
• Ο ΧΥΤΑ της Πάτρας στην Ξερόλακκα έχει κορεσθεί και σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει σύντομα να κλείσει.
• Ο ΧΥΤΑ της Αιγείρας μέχρι και σήμερα λειτουργεί σαν ΧΑΔΑ χωρίς περιβαλλοντική παρακολούθηση, χωματοκάλυψη κ.τ.λ. και είναι επιβεβλημένη η επέκτασή του, η σύννομη λειτουργία του, καθώς και η προσθήκη μονάδας προεπεξεργασίας.
• Ο πρώην δήμος Αιγίου μόνος πλήρωνε περίπου 1.200.000 ευρώ ετησίως για τη μεταφορά των απορριμμάτων σε άλλη πόλη και με δεδομένη την οικονομική του δυσχέρεια αντιμετώπιζε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στην αποκομιδή τους.
• Οι πρώην Δήμοι Συμπολιτείας και Ερινεού εναποθέτουν ακόμη και σήμερα παράνομα τα απορρίμματά τους.
• Ο νέος Δήμος Καλαβρύτων εναποθέτει σε παράνομους ΧΑΔΑ τα απορρίμματά του.
• Ο ΧΥΤΑ της Δυτικής Αχαΐας στου ΦΛΟΚΑ μέχρι και σήμερα λειτουργεί χωρίς συμπύκνωση, χωρίς χωματοκάλυψη, χωρίς συλλογή βιοαερίου, χωρίς λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και συλλογή των στραγγιδίων και έχει μετατρέψει πλέον σε ΧΑΔΑ ένα καινούριο νόμιμο ΧΥΤΑ από τον οποίο προσδοκάται τουλάχιστον η 20ετής λειτουργία του όταν στην πραγματικότητα η βιωσιμότητά του δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 4 - 5 χρόνια με τις σημερινές ποσότητες.
• Σε περίπτωση που κατευθυνθούν στου ΦΛΟΚΑ από την Πάτρα οι καθημερινές ποσότητες των 300 τόνων ημερησίως ανεπεξέργαστου απορρίμματος και με την πλημμελή διαχείριση που γίνεται σήμερα, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ο ΧΥΤΑ Φλόκα θα έχει μετατραπεί σε έναν χρόνο σε έναν κορεσμένο ΧΑΔΑ.
• Τέλος όσον αφορά το εργοστάσιο αποβλήτων στου ΦΛΟΚΑ θα πρέπει ο ΦΟΔΣΑ με την βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων να επισπεύσει την βελτίωση και έγκριση των τευχών Δημοπράτησης του έργου και να προβεί στην Δημοπράτησή του.

Με δεδομένη την παραπάνω κατάσταση στον νομό, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

• Έχουν επισκεφθεί όργανα της Ε.Ε τους συγκεκριμένους τόπους; Τι παρατηρήσεις έχουν κάνει;
• Ποια είναι η αρχή από την Ε.Ε. που αρμοδίως ελέγχει τους ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ κ.ά. συναφείς τόπους;
• Πώς κατά την κρίση των υπηρεσιών σας εξασφαλίζεται ισότιμα η δυνατότητα προσφοράς εναλλακτικών τεχνολογικών λύσεων χωρίς να προδιαγράφεται πολύ εξειδικευμένη τεχνολογία όπως αυτή της «Βιολογικής Ξήρανσης» και της «Αναερόβιας Χώνευσης»;
• Είναι ανοικτός ο διαγωνισμός και σε άλλες τεχνολογίες και θα είναι δυνατή η προσφορά εναλλακτικών τεχνολογιών (π.χ. Ενεργειακή αξιοποίηση) οι οποίες να αξιολογηθούν με βάση περιβαλλοντικά, τεχνολογικά οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για να επιλεγεί η βέλτιστη:

Επειδή όπως ανέφερα παραπάνω η προμελέτη του έργου κατασκευής του εργοστασίου στου Φλόκα δημιουργεί «σκιές» και ο έλεγχος των τευχών Δημοπράτησης γίνεται από τις υπηρεσίες σας
Παρακαλώ να μου χορηγήσετε τα εξής, όπως έχουν υποβληθεί:
• Αντίγραφα των σχεδίων της προμελέτης
• Αντίγραφο της τεχνικής περιγραφής και της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων
• Αντίγραφο του υποβληθέντος αναλυτικού προϋπολογισμού κόστους κατασκευής και κόστους λειτουργίας του εργοστασίου
• Αντίγραφο της προκήρυξης κλπ παραρτημάτων της
• Αντίγραφο των παρατηρήσεων των ελεγκτών του υπουργείου σας
• Αντίγραφα της αλληλογραφίας με τους μελετητές, τον ΦΟΔΣΑ και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Πατρέων
Ο ερωτών Βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος Βουλευτής Αχαϊας