Loading...
 Start Page


Προς την Υπουργό
- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων


ΘΕΜΑ: Σπατάλες στο Υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», το Υπουργείο διαθέτει κονδύλι 1.843.000 ευρώ για τη διενέργεια δημοσκοπήσεων, σε περιόδους περικοπών και λιτότητας. Όπως αναφέρεται, έχουν ήδη προκηρυχθεί 4 δημοσκοπήσεις, 2 εκ των οποίων έχουν ανατεθεί σε γνωστές εταιρείες ερευνών. Το Υπουργείο έχει συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό του ποσόν 500.000 ευρώ για έρευνες σχετικές με θέματα Παιδείας, ενώ προκηρύσσεται ήδη διαγωνισμός για την αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής, προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ.
Διαπιστώνουμε ότι η προκλητική διασπάθιση χρημάτων από το ΕΣΠΑ στο χώρο της εκπαίδευσης, σε εποχές όπου η λιτότητα για το λαό έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, που περικόπτονται ακόμα και οι πιο στοιχειώδεις δαπάνες για τα σχολεία, που δεν πληρώνονται ακόμα και δεδουλευμένα των εκπαιδευτικών, που προετοιμάζονται συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων.
Οπως ενημερωνόμαστε από την ηλεκτρονική σελίδα του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (www.edulll.gr) ότι σχεδόν 200.000 ευρώ διατίθενται για την διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης.
Συγκεκριμένα έχουν ήδη προκηρυχθεί τα παρακάτω έργα:
1. Διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώμης επί ζητημάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 59.901 ευρώ (28.9.10 -αρ. πρωτ. Ανάθεσης 14436 στην εταιρεία MRB HELLAS, http://www.edulll.gr?p=2311)
2. Διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώμης επί ζητημάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 33.210 ευρώ (24.9.10 - αρ. πρωτ. Ανάθεσης 14094 στην εταιρεία METRON ANALYSIS, http://www.edulll.gr/?p=2358)

 

 


3. Διεξαγωγή έρευνας κοινής γνώμης επί ζητημάτων Δια βίου Μάθησης με προϋπολογισμό 40.000 ευρώ (7.9.10 - αρ. πρωτ. πρόσκλησης 12358, http://www.edulll.gr/?p=2588)
4. Διεξαγωγή έρευνας κοινής επί ζητημάτων Λυκείου - Λυκειακής Εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ (6.10.10 - αρ. πρωτ. πρόσκλησης 1588, http://www.edulll.gr/?p=3804)

Kαι αυτά είναι σε πρώτη φάση μιας και ο προϋπολογισμός της σχετικής κατηγορίας πράξεων «Ερευνες για θέματα Παιδείας» που προβλέπει αυτά τα «έργα» φτάνει τα 500.000 ευρώ (21.4.10, αρ. πρωτ. πρόσκλησης 5175 και απόφαση 23.4.10, αρ. πρωτ. ένταξης 5589, http://www.edulll.gr/?p=1709).
Eπίσης για μια ακόμη αποτύπωση - αξιολόγηση και δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, αυτή τη φορά για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση προβλέπεται το ποσό των 1.150.000 ευρώ (30.12.10, πρόσκληση με αρ. πρωτ. 27197) http://www.edulll.gr/?p=8052.
Hδη περισσότερα από 4.260.000 ευρώ + ΦΠΑ διατίθενται για τη δημοσιότητα (δηλαδή διαφήμιση στα ΜΜΕ) με τρείς προκηρύξεις στις 22.9.2010 (αρ. πρωτ. 13575, 13576, 13577), 60.000 ευρώ θα διατεθούν για το έργο «καταγραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών καθώς και των εκπαιδευτικών φορέων που τα εκδίδουν σε ηλεκτρονική βάση,...».
Υπέρογκα ποσά προορίζονται για μια σειρά από συμβούλους του Υπουργείου, όπως για τον σύμβουλο αξιολόγησης προβλέπεται αμοιβή 300.000 ευρώ για 2 χρόνια, για τον σύμβουλο επικοινωνιακής στρατηγικής 270.000 ευρώ για τα πρώτα χρόνια και 180.000 για τα επόμενα, για τον τεχνικό σύμβουλο για την υποστήριξη συγχώνευσης των φορέων του Υπουργείου Παιδείας προβλέπονται 70.000 ευρώ για 90 ημέρες, για το συντάκτη του σχεδίου δράσης για την υλοποίηση νέας εθνικής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση προβλέπονται 100.000 ευρώ για 70 ημέρες, κλπ.
Επίσης με την πράξη «Αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης στα ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (8.11.2010 με αρ. πρωτ. 21975) προβλέπεται η διάθεση 343.150 ευρώ για να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Εκπαίδευση.
Το Υπουργείο Παιδείας έχει τις αναγκαίες υπηρεσίες, έχει ερευνητικά κέντρα, έχει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας, έχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για να κάνει μελέτες και να προχωρήσει στις όποιες αλλαγές σε συνεννόηση πάντα με την εκπαιδευτική κοινότητα.

 

 

Επειδή προβλέπεται μεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διάθεση κονδυλίων για τεχνική βοήθεια και δημοσιότητα του προγράμματος, το ύψος όμως της οποίας καθορίζεται από τις εθνικές αρχές.
Επειδή η περικοπή των κονδυλίων για την παιδεία αποτελεί αρνητικό ρεκόρ 35ετίας.

Κατόπιν τούτων ερωτάστε κα Υπουργέ:

- Ποιες είναι αυτές οι έρευνες που είναι τόσο απαραίτητες για να δαπανώνται 500.000 ευρώ; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
- Ποιος ακριβώς είναι ο σκοπός της προκήρυξης «περί αξιολόγησης δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» και για ποιο λόγο υπολογίζεται ότι το κόστος θα ανέλθει σε τόσο υψηλά ποσά;
- Θα υπάρξει έστω και τώρα αναπροσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για την παιδεία έτσι ώστε τα χρήματα του ΕΣΠΑ να δοθούν πέρα από την απολύτως αναγκαία έρευνα, για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της, για την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, για τις αμοιβές και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την αποτροπή των συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων, για την ενίσχυση της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία, για την διατήρηση και ενίσχυση των αθλητικών, καλλιτεχνικών και μουσικών σχολείων;

 


Ο Ερωτών Βουλευτής


Νίκος Ι. Νικολόπουλος

 

 

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος Βουλευτής Αχαϊας