Loading...
 Start Page

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: Αναπάντητα ερώτημα στο σκάνδαλο του ΟΔΙΕ.

Αναπάντητα ερωτήματα άφησε ο υπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Π. Γερουλάνος στην Ερώτηση & ΑΚΕ με Αρ. Πρωτ. 9102/378/14.1.2011.
Με την Αρ. Πρωτ.:ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./673/11.2.2011 μου απαντήσατε τα εξής: «Την 24-12-2009 προκηρύχθηκε από την Κυβέρνηση η θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΔΙΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την πρωτοποριακή διαδικασία του opengov.gr. Η διαδικασία αυτή, που στηρίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της συμμετοχής, δίνει τη δυνατότητα σ' όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τη διάθεση να προσφέρουν από θέσεις ευθύνης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να υποβάλουν σχετική υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν.

Η Κυβέρνηση επέλεξε έτσι να στηριχθεί για τη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού σ' όλους τους συμπολίτες μας και όχι μόνο στο κομματικό στελεχικό δυναμικό. Στη προκειμένη περίπτωση της ΟΔΙΕ Α.Ε., στην οποία ο κ. Δημήτρης Σεφτελής ήταν ένας από τους υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου και ο κ. Αλέξανδρος Ζαχαρής ένας από τους υποψηφίους για τη θέση του Διευθύνοντός Συμβούλου, εφαρμόσθηκε η ίδια πρωτοποριακή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής που ακολουθήθηκε σ' όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις συλλέγονται από το opengov.gr τα βιογραφικά των υποψηφίων και τυγχάνουν της σχετικής επεξεργασίας ή και συναντήσεις από τους συνεργάτες των συναρμόδιων Υπουργών. Μετά από την πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών, ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού συναντιέται με τους τελικούς υποψηφίους που θεωρήθηκε ότι συγκέντρωσαν τα περισσότερα ουσιαστικά ή τυπικά προσόντα για να λάβει τις τελικές αποφάσεις. Το ίδιο συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΟΔΙΕ ΑΕ πριν ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού επιλέξει τον κ. Σεφτελή για Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Ζαχαρή για Δ/ντα Σύμβουλό». Δυστυχώς κ. Υπουργέ σας διέφυγε να μου απαντήσετε ή δεν θέλατε να μου απαντήσετε και να μου καταθέσετε τα έγγραφα που ζήτησα. Ενώ μου απαντήσατε για την διαδικασία επιλογής, δεν μου απαντήσατε για τα εξής:
 Ποια πρόσωπα συγκροτούσαν την επιτροπή αξιολόγησης και βέβαια δεν μου κατατέθηκε η λίστα με τα ονόματα, τα βιογραφικά και το πίνακα αξιολόγησης, αφού με δημόσια και επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση ζητούσατε να προσέλθουν σε άτυπη διαγωνιστική διαδικασία χιλιάδες Ελληνόπουλα που ήθελαν να προσφέρουν στην πατρίδα τις καλύτερες υπηρεσίες τους.
Στη συνέχεια αναφέρετε ότι: «Στη νέα αυτή περίοδο το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και όσους ανθρώπους θέλουν να προσφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο στο δύσκολο έργο της ανασύστασης της χώρας. Χρησιμοποιεί έτσι και τις αμισθί υπηρεσίες ανθρώπων σε πολλές περιπτώσεις, όπως π.χ. για τη στελέχωση επίτροπων επιχορήγησης φορέων του πολιτισμού. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και ο Αντρέας Γαβριηλίδης, που δέχθηκε και προσφέρει αμισθί της υπηρεσίες του στον τομέα της ειδικότητας του». Άρα κ. Υπουργέ στο ερώτημά μου για το ποια η σχέση που υπάρχει μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού και της εταιρείας Egon Zehnder; Εάν υπάρχει κάποια συνεργασία; Τι είδους; Ποια η αμοιβή της εταιρείας και από πότε ξεκίνησε αυτή η συνεργασία; Είστε σαφέστατος πως υπάρχει εθελοντική προσφορά από τον επιχειρηματία κ. Γαβριηλίδη. Όμως θα πρέπει να μας απαντήσετε εάν υπάρχουν και άλλοι που προσφέρουν εθελοντική εργασία στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, να μου κατονομάσετε ποιοι είναι αυτοί και βέβαια εάν υπάρχει ακόμα και σήμερα ανάγκη για εθελοντική προσφορά στο υπουργείο.
Στο ερώτημα:
 Πόσες συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΟΔΙΕ έχουν πραγματοποιηθεί από τον Απρίλιο του 2010 και μετά; Να κατατεθούν τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης. Απαντήσατε πως « Από τον Απρίλιο του 2010 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της ΟΔΙΕ ΑΕ 18 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου», ενώ δεν μου καταθέσατε τα πρακτικά των συνεδριάσεων που ζήτησα να μου κατατεθούν.
Τέλος, ενώ απαντήσατε στο ερώτημα σχετικά με τις μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνει ο Διευθύνον Σύμβουλός κ. Ζαχαρής καταθέτοντας με Αρ. Πρωτ. 20/11.2/2011 απαντητικό σημείωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΔΙΕ Α.Ε. καθώς και την πράξη αναγνώρισης μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το ΔΟΑΤΑΠ, δεν μου κατατέθηκε το πλήρες βιογραφικό του κ. Ζαχαρή, δεν αναφέρεται πουθενά η επαγγελματική του εμπειρία και πορεία μέχρι σήμερα.
Από το τίτλο σπουδών και το βαθμό που πτυχίου του κ. Ζαχαρή, και βάση καταγγελιών υποψηφίων που είχαν καταθέσει βιογραφικό αρκετά καλύτερο από αυτό του Δ/ντα Συμβούλου, μιλώντας 2 και 3 ξένες γλώσσες και με επαγγελματική πορεία και εμπειρία τεράστια, με βαθμό πτυχίου αρκετά υψηλότερο από αυτό του εκλεκτού της Κυβέρνησης, αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά, ότι η Κυβέρνηση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η Κυβέρνηση του θέλουμε τους άριστους και όχι τους αρεστούς, εφαρμόζει το θέλουμε τους αρεστούς και ας είναι μετρίου βαθμού.

Κατόπιν τούτου ερωτάται ο κ. Υπουργός

 Για ποιους λόγους κ. Υπουργέ δεν μου απαντήσατε ποια πρόσωπα συγκροτούσαν την επιτροπή αξιολόγησης και γιατί δεν μου κατατέθηκε η λίστα με τα ονόματα, τα βιογραφικά και ο πίνακας αξιολόγησης, αφού με δημόσια και επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση ζητούσατε να προσέλθουν σε άτυπη διαγωνιστική διαδικασία χιλιάδες Ελληνόπουλα που ήθελαν να προσφέρουν στην πατρίδα τις καλύτερες υπηρεσίες τους;
 Γιατί δεν μου κατατέθηκαν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΟΔΙΕ Α.Ε.;
 Παρακαλώ όπως μου κατατεθούν τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΟΔΙΕ Α.Ε. που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.
 Παρακαλώ όπως μου απαντήσετε ποια πρόσωπα συγκεκριμένα συγκροτούσαν την επιτροπή αξιολόγησης των βιογραφικών; Να μου κατατεθεί ονομαστική λίστα.
 Παρακαλώ όπως μου κατατεθούν τα βιογραφικά όλων τον υποψηφίων που συμμετείχαν για την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και θέση του Δ/ντα Συμβούλου της ΟΔΙΕ Α.Ε., καθώς και ο πίνακας αξιολόγησης.
 Να κατατεθεί το πλήρες βιογραφικό του Δ/ντα Συμβούλου της ΟΔΙΕ Α.Ε. κ. Ζαχαρή που να προκύπτει και η επαγγελματική του εμπειρία και πορεία μέχρι σήμερα.
 Προσφέρουν και άλλοι επιχειρηματίες εθελοντικοί εργασία πλην του κ. Γαβριηλίδη; Εάν ναι, ποιοι είναι αυτοί. Να κατατεθεί ονομαστική λίστα.
 Ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες προσφέρει εθελοντικά ο επιχειρηματίας κ. Γαβριηλίδης;
 Να κατατεθεί η υπ' αριθμόν 6741/22-9-2010 καταγγελία κατά του τότε Προέδρου της ΟΔΙΕ Α.Ε. κ Σεφτελή.
 Να κατατεθεί η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 8594/16-11-2010 έγγραφο της Διευθύντριας του Γραφείου του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού στην Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. για την διερεύνηση των καταγγελλομένων;
 Η Επιτροπή Διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελιών από ποια πρόσωπα συγκροτείτο; Να κατατεθεί ονομαστική λίστα.
 Να κατατεθεί το πόρισμα που συνέταξε η Επιτροπή Διερεύνησης και Βασιμότητας των καταγγελιών.
 Μετά την απομάκρυνση του κ. Σεφτελή ποιος ασκεί καθήκοντα Προέδρου στην Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.;

 

 

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2020 Νίκος Ι. Νικολόπουλος Βουλευτής Αχαϊας