Loading...
 Start Page

Προς  τους κ.κ. Υπουργούς:

1) Οικονομικών

2) Περιφερειακής Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας

3) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης  και ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης

4) Υποδομών, Μεταφορών  & Δικτύων

Θέμα: «Σε διαρκή μαρασμό και αδιέξοδο οδηγεί η Κυβέρνηση τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) σχεδιάζει την υλοποίηση πολύ σημαντικών εγγειοβελτιωτικών έργων, καθώς είναι υπεύθυνος για  την εφαρμογή του σχεδίου «Διαχείριση  και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού», που προβλέπει την ορθολογιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων της περιοχής, σε όλες τις μορφές που διατίθενται από τη φύση.

Το σχέδιο περιλαμβάνει αφενός έργα άμεσης ανάγκης  και απόδοσης σε περιοχές τουριστικά ανεπτυγμένες, όπως επίσης έργα αρδευτικά και υδρευτικά, που μπορούν να λειτουργήσουν προσωρινά, μέχρι να συνδεθούν με τα κεντρικά δίκτυα σε τελική φάση.

Ο ΟΑΔΥΚ, λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρία, η  οποία διοικείται από 16μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο το Γενικό Γραμματέα  της Περιφέρειας Κρήτης και έως 31 Δεκ 2010, τις θέσεις των αντιπροέδρων κατείχαν οι Νομάρχες Χανίων και Ρεθύμνου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν επίσης εκπρόσωποι των ΤΕΔΚ Χανίων και Ρεθύμνης, εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων.

Όμως  αυτός ο σημαντικότατος οργανισμός για την ανάπτυξη της Δυτικής  Κρήτης και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, λειτουργεί από το Δεκέμβριο  του 2009, χωρίς Γενικό Διευθυντή. Παρά τις επανειλημμένες παραστάσεις όλων σχεδόν των φορέων του νομού και τις ομόφωνες προτάσεις τους, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Φυσικά  γίνεται ευκόλως αντιληπτό πως  η απουσία Διοίκησης στον Οργανισμό  έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία του, μιας και χωρίς Διοίκηση είναι αδύνατο να ρυθμιστούν τα καθημερινά διοικητικά και κυρίως τα οικονομικά προβλήματα που συσσωρεύονται.

Δυστυχώς  ο ΟΑΔΥΚ, παρουσιάζει εντόνως  εικόνα εκτεταμένης διάλυσης. Παράλληλα  η ανικανότητα είσπραξης των  ανεξόφλητων οφειλών από ιδιώτες  αλλά και δημόσιους  

φορείς  έχει οδηγήσει τον οργανισμό σε οικονομικό μαρασμό και μόνη λύση για να υπάρξει  οικονομική εξυγίανση είναι να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία αποπληρωμής των οφειλών προς τον ΟΑΔΥΚ.

Θεωρείται δε απαράδεκτη η μη τοποθέτηση Γενικού  Διευθυντή στον φορέα, γεγονός που  βάσιμα μπορεί να κριθεί ως μια ενέργεια όχι τυχαία. Η απουσία Γενικού  Διευθυντή εκμηδενίζει την όποια πιθανότητα υλοποίησης ενός στρατηγικού προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης,  βάσει του οποίου να επαναπροσδιοριστεί και να αναγεννηθεί ο ρόλος του φορέα σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο πολίτης της Δυτικής Κρήτης και οι ανάγκες του.

Συνεπώς ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

  • Ποια  η θέση των κ.κ. Υπουργών σχετικά με το μέλλον του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ);
  • Ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου και των αυξημένων αναγκών διαχείρισης υδάτων, θα πάρουν τα αρμόδια υπουργεία τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για την τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή στο φορέα, ή μήπως Ρέθυμνο και Χανιά θα βρεθούν προ  απρόβλεπτων και δυσμενών καταστάσεων;
  • Γιατί δεν αντικαθίστανται οι φορείς που καταργήθηκαν λόγω «Καλλικράτη» και δεν ορίζεται Δ.Σ. στον οργανισμό έτσι ώστε να προωθηθεί ο σχεδιασμός της Τοπικής Ανάπτυξης;
  • Υπάρχει στις επιλογές των αρμόδιων υπουργείων η περίπτωση συγχώνευσης του ΟΑΔΥΚ με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ);
  • Πρόκειται μήπως να απορροφηθούν ΟΑΔΥΚ και ΟΑΝΑΚ από την ΚΡΗΤΗ ΑΕ εφόσον αυτή ιδρυθεί;
  • Τι πρόκειται να γίνει με τους εργαζόμενους του ΟΑΔΥΚ και το εργασιακό τους μέλλον στο φορέα;
  • Θα διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας σε κάθε περίπτωση;

  

                                             Ο ερωτών Βουλευτής  

                                              Νίκος Νικολόπουλος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος