Loading...
 Start Page
Ν. Νικολόπουλος: “Η εθνική ύπαρξή μας βασίζεται, αδιαπραγμάτευτα, στην Ορθοδοξία και την γλώσσα”

Από το βήμα της Βουλής, ως Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος είχε την ευκαιρία σήμερα να εκφωνήσει μια συγκροτημένη ομιλία με τεκμηριωμένες προτάσεις για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο Χριστιανοδημοκράτης Πρόεδρος εστίασε την ομιλία του στις ιδιαιτερότητες του έθνους μας και στην επίγνωση της εθνικής μας ταυτότητας. Συγκεκριμένα, υπογράμμισε:

«Η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση μας υποχρεώνει να ξεκαθαρίσουμε την προσωπική μας ευθύνη. Μια συνταγματική αναθεώρηση που θα πρέπει να λάβει χώρα λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του έθνους μας, επομένως να μην συνιστά μια απλή αναπαραγωγή ξένων συστημάτων όσων αφορά τις σχέσεις Εκκλησίας-κράτους. Και τούτο δεν μπορεί να γίνει παρά πατώντας σε δυο στέρεες βάσεις: Στην μακραίωνη παράδοση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας και στο γκρέμισμα των τειχών που έχουν ορθωθεί μεταξύ του λαού και των φορέων άσκησης εξουσίας, οι οποίοι παρουσιάζονται ως τεχνικοί και ουδέτεροι».

Ακολούθως, ο Νίκος Νικολόπουλος επικαλέσθηκε τον Νίκο Εγγονόπουλο, ο οποίος είχε πει κάποτε το περίφημο: «Δεν ξέρω αν είμαι χριστιανός, ορθόδοξος όμως είμαι οπωσδήποτε», για να καταδείξει ότι ακόμα και η απουσία θρησκευτικότητας δεν απαλείφει την πολιτιστική σύνδεση του Έλληνα με τη θρησκευτική του παράδοση.

Με εξειδικευμένες απόψεις στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος υπεραμύνθηκε της διατήρησης των άρθρων 3 και 13 του Συντάγματος,λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Η έννοια της επικρατούσας Ορθόδοξης θρησκείας είναι ιστορικού και περιγραφικού περιεχομένου και δεν θεμελιώνει (ούτε μπορεί να θεμελιώσει) περιορισμούς της θρησκευτικής ελευθερίας. Η ανεξιθρησκεία και ο σεβασμός όλων των θρησκειών έχουν την απόλυτη συνταγματική κατοχύρωση με τη δημοκρατική αρχή, το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την αρχή της ισότητας, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και από την αρχή της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης. Επομένως το άρθρο 3 και το προοίμιο του Συντάγματος έχουν συμβολικό χαρακτήρα, η εμβέλεια των οποίων διασφαλίζει τη συλλογική δεσμευτικότητα επικουρούμενη από μορφές έκφρασης και τελετουργικές πρακτικές. Ούτε τυχαία είναι η επιλογή τους, ούτε και εύκολη η αντικατάστασή τους, καθότι αντιπροσωπεύουν κοινές εμπειρίες και κοινές ανησυχίες.

Κρίνουμε κατά ταύτα ότι το Σύνταγμα εν προκειμένω στις προαναφερόμενες διατάξεις ενσωματώνει τη συλλογική σοφία του έθνους μας και δε χρήζει καμίας αναθεώρησης».

Αναφορικά, με την καταβολή της επιδότησης από το Κράτος στην Εκκλησία, ο Νίκος Νικολόπουλος υποστήριξε με απόλυτη σαφήνεια:

«Καθίσταται κρίσιμη η κατοχύρωση των συμφερόντων της Εκκλησίας με την συνταγματική αναθεώρηση που βρίσκεται προ των πυλών. Τούτο δε, ενισχύεται αν λάβουμε υπόψη τις αμφίσημες δηλώσεις του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην εξαντληθεί η συμφωνία σε μια κατ’ επίφαση αποσύνδεση της μισθοδοσίας των κληρικών από το κράτος.

Υπό το κράτος αυτών των προβληματισμών, θα πρέπει να κατοχυρωθεί η καταβολή του ποσού της προβλεπόμενης επιδότησης υπό την αυξημένη τυπική ισχύ που επιφυλάσσει μια συνταγματική διάταξη. Κρίνουμε ότι ο όρος που προβλέπει ότι οι  δεσμεύσεις των μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της Συμφωνίας στο σύνολό της εξασφαλίζει ανισομερώς το κράτος, εφόσον η εκκλησία δεν είναι ικανή να θεσπίζει κανόνες δικαίου, όπως μπορούν να κάνουν οι εναλλασσόμενες κυβερνητικές πλειοψηφίες».

Τέλος, σε σχέση με την πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 21 για την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας χάριν επέκτασης του κοινωνικού κράτους, ο Νίκος Νικολόπουλος τόνισε ότι: «η πρόταση μας βρίσκει καταρχάς σύμφωνους, ωστόσο οφείλουμε να επισημάνουμε τους εξής κινδύνους. Δεν θα συναινέσουμε στην απαλοιφή του χαρακτηρισμού της οικογένειας ως «θεμελίου της προαγωγής και της συντήρησης του έθνους» και τούτο διότι η δομή της οικογένειας συνδέεται με τη μορφή των ευρύτερων, θεμελιακών θεσμών της κοινωνίας. Είναι το »φυσικό έθος» και πρώτο στάδιο στην ανάπτυξη του Κράτους, η πρώτη ιεραρχικά δομημένη »κοινωνία» για το άτομο. Ο πατρικός Νόμος είναι ο πρώτος Νόμος και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας είναι οι πρώτες βιοτικές, έμφυλες, ηθικές, συνεργατικές σχέσεις».

Ο Πρόεδρος του ΧΡΙ.Κ.Ε. ολοκλήρωσε την ομιλία του ως εξής:

«Εμείς θα καταστούμε συμμέτοχοι στην πορεία της χώρας προς το μέλλον με τομές που ενισχύουν την δημοκρατία, το κοινοβούλιο και την εμπέδωση της νομιμότητας εντός του. Αλλά και με σωφροσύνη όμως και με σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ιστορία του άγιου αυτού τόπου».

Πηγή

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος