Loading...
 Start Page

Αρ.Πρωτ. 4170/10-12-2018

Ερώτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας

(κ. Τζανακόπουλο)

Κύριε Υπουργέ, χωρίς έκπληξη ενημερωθήκαμε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής από τον κ. Γιώργο Φλωρά για μια σκανδαλώδη υπόθεση ακύρωσης προστίμου 18,5 εκ. ευρώ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Χωρίς έκπληξη καθώς είναι η πολλοστή φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο για αιτίες που ανάγονται στην ανικανότητα ορισμένων στελεχών της να πράξουν αυτό που η Πολιτεία τους ανέθεσε, να τιμωρήσουν δηλαδή τα καρτέλ και να αποτρέπουν τις εταιρείες να λεηλατούν τους Καταναλωτές.

Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος είναι το κατωτέρω:

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Εντός ολίγων ημερών θα επιλέξετε τον νέο Προέδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όπως έχω επανειλημμένα αναφέρει δημοσίως πρώτιστο καθήκον του/της νέου / ας Προέδρου θα πρέπει να είναι να ελέγξει αν είναι δικαιολογημένες οι καθυστερήσεις στην τιμωρία των εταιρειών, καθυστερήσεις που ζημίωσαν τους Καταναλωτές με δεκάδες δις ευρώ,  αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο με απώλεια εσόδων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Πιο πρόσφατη σκανδαλώδης «περιποίηση» των καρτέλ είναι η ακύρωση του προστίμου των 18,5 εκ. ευρώ στο καρτέλ των Καλλυντικών λόγω παραγραφής του δικαιώματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού να επιβάλει πρόστιμα. Όχι γιατί ήταν αθώοι αλλά γιατί η ανίκανη (τουλάχιστον) Επιτροπή Ανταγωνισμού άργησε, 10 χρόνια να πράξει το καθήκον της.

Στις 10/1/2017 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού η απόφαση 636/2017. Αφορά την γνωστή εταιρεία ΧΟΝΤΟΣ με τα καλλυντικά. Στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι η απόφαση καθώς και οι εξευτελιστικές, για την Ελληνική Πολιτεία, αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου https://www.epant.gr/Pages/DecisionDetail?ID=1825

Διαβάζοντας την απόφαση διαπιστώνουμε ότι:

Η καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έγινε το 2006 από μια εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία, την ΝΟΤΟΣ COM, γεγονός που σημαίνει, προφανώς, ότι θα ήταν μια πλήρης καταγγελία, με αποδεικτικά στοιχεία, καταρτισμένη από έμπειρους στον Ανταγωνισμό δικηγόρους.

Η καταγγελία αφορούσε παρανομίες τα έτη 2003-2006 από τα καταστήματα ΧΟΝΤΟΣ. Η καταγγελία ήταν ότι πουλούσαν όλα τα καταστήματα ΧΟΝΤΟΣ στις ίδιες τιμές, παρότι ήταν διαφορετικές εταιρείες.

Η διαπίστωση της παράβασης ήταν εξαιρετικά απλή, αφού, πέραν των αποδείξεων που προσκόμισε η ΝΟΤΟΣ COM, με μια απλή επίσκεψη ενός πελάτη σε 4-5 από τα καταστήματα ΧΟΝΤΟΣ θα διαπίστωνε τη βασιμότητα της καταγγελίας.

Το έτος 2006 η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την καταγγελία, έκανε έφοδο και συνέλλεξε στοιχεία από την καταγγελλόμενη εταιρεία. Όπως προκύπτει από την ανάγνωση της 636/2017 απόφασής της, το 2006 που δέχθηκε την καταγγελία έκανε άμεσα έρευνα και συνέλεξε τα στοιχεία, με βάση τα οποία καταδίκασε τελικά τις εταιρείες. Βλέπε για παράδειγμα την απόφαση 636/2017 σελίδα 4-11, αλλά ειδικότερα σελίδα 34 παρ. 77 και σελ. 35, όλα τα σχόλια της σελίδας στο κάτω μέρος που περιγράφουν τις εφόδους που έγιναν και τα στοιχεία που συνελέχθησαν το 2006.

 

Και όμως, «η καλύτερη Επιτροπή Ανταγωνισμού του κόσμου» εξέδωσε την απόφασή της με αριθμό 636/2017 στις 10/01/2017, δηλαδή με 11 χρόνια καθυστέρηση από την καταγγελία. Και φυσικά η απόφαση διαπίστωσε ότι ήταν ένοχες όλες οι εταιρείες ΧΟΝΤΟΣ.

Με την απόφαση της καταλόγισε πρόστιμα 18,5 εκ ευρώ. Δηλαδή καθυστέρησε να καταλογίσει τα πρόστιμα 10 χρόνια.

ΟΜΩΣ ΘΑΥΜΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ!

Οι εταιρείες προσέφυγαν στο Διοικητικό Εφετείο ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού λόγω παραγραφής. Και η αίτηση τους έγινε δεκτή με 4 διαφορετικές, ιδίου περιεχομένου αποφάσεις. Τις 2245-2248/2018 του ΔεφΑθ.

Το μέγιστο σκάνδαλο είναι ότι ήταν γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους πως η 5ετία αποτελεί θέμα παραγραφής και όμως η ΕΑ έθαψε την υπόθεση στα συρτάρια της.

Και ήταν γνωστή καθώς ισχύει από το 2002 για τα θέματα Ανταγωνισμού σε όλη την Ευρώπη ο Κανονισμός 1/2003 που ορίζει στο άρθρο 25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1/2003

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Άρθρο 25

Παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων

 1. Οι εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 23 και 24 υπόκεινται στις ακόλουθες προθεσμίες παραγραφής:

α) τρία έτη για τις παραβάσεις των διατάξεων σχετικά με τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών ή τη διενέργεια ελέγχων·

β) πέντε έτη για όλες τις υπόλοιπες παραβάσεις.

 1. Η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα διάπραξης της παράβασης. Ωστόσο, αν μια παράβαση είναι διαρκής ή έχει διαπραχθεί κατ' εξακολούθηση, η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα παύσης της παράβασης.
 2. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίμων ή χρηματικών ποινών διακόπτεται από κάθε πράξη της Επιτροπής ή της αρχής ανταγωνισμού ενός κράτους μέλους η οποία αποβλέπει στη διερεύνηση ή σε διαδικασίες κατά της παράβασης. Η διακοπή της παραγραφής ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε μια τουλάχιστον επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων που μετείχε στην παράβαση. Στις πράξεις που συνεπάγονται τη διακοπή της παραγραφής συγκαταλέγονται οι εξής:

α) οι γραπτές αιτήσεις της Επιτροπής ή της αρχής ανταγωνισμού ενός κράτους μέλους για την παροχή πληροφοριών·

β) οι γραπτές εντολές διεξαγωγής ελέγχου που χορηγεί στους υπαλλήλους της η Επιτροπή ή η αρχή ανταγωνισμού ενός κράτους μέλους·

γ) η κίνηση διαδικασίας από την Επιτροπή ή από την αρχή ανταγωνισμού ενός κράτους μέλους·

δ) η κοινοποίηση έκθεσης αιτιάσεων από την Επιτροπή ή την αρχή ανταγωνισμού ενός κράτους μέλους.

 1. Η διακοπή της παραγραφής ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην παράβαση.
 2. Η παραγραφή αρχίζει εκ νέου μετά από κάθε διακοπή. Ωστόσο, η παραγραφή επέρχεται το αργότερο την ημέρα παρέλευσης προθεσμίας ίσης με το διπλάσιο της προθεσμίας παραγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή δεν έχει επιβάλει πρόστιμο ή χρηματική ποινή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο αναστολής της παραγραφής κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.
 3. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή προστίμων και χρηματικών ποινών αναστέλλεται για όσο καιρό η απόφαση της Επιτροπής αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούσας διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου.

 

Προφανώς δεν εχει κάποια σημασία το γεγονός ότι ο πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Δημήτρης Λουκάς, σύζυγος της Βουλευτή ΝΔ κ. Κεραμέως, ενώ ήταν στην σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που δίκασε την υπόθεση καλλυντικά και εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, στην συνέχεια (και σίγουρα το διάστημα που ήταν η υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο) πήγε σαν επικεφαλής δικηγόρος για τον Ανταγωνισμό στην εταιρεία ΒΕΚΡΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ που υπερασπιζόταν ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού την μια εταιρεία του καρτέλ, την εταιρεία ΝΟΤΟΣ.

Δικηγόροι ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εταιρεία ΝΟΤΟΣ ήταν οι Ξενοφών Παπαρηγόπουλος, Βασίλης Στεργίου και Αθανάσιος Ταλιαδούρος βλ απόφαση 646/2017 σελ. 2. Όλοι οι δικηγόροι αυτοί εργάζονται στο δικηγορικό γραφείο ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ https://www.potamitisvekris.com/people/ Επίσης οι ίδιοι δικηγόροι υπογράφουν την προσφυγή της ΝΟΤΟΣ στο Διοικητικό Εφετείο την οποία κέρδισαν και ακυρώθηκε το πρόστιμο βλ απόφαση 2245/2018.

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Τα 18,5 εκ. ευρώ τα ξεχνάμε σαν Ελληνικό Δημόσιο. Θυμίζω ότι η Καθαρίστρια καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη για αυτό που έπραξε, χωρίς το Δημόσιο να έχει απώλεια λόγω αντιπαροχής της εργασίας. Για 18,5 εκ. ευρώ απώλεια για το Δημόσιο δεν υπάρχει ουδείς αρμόδιος; Δεν θα πάει κανείς στην φυλακή; Μόνο οι καθαρίστριες τσακίζονται τελικά στην Ελλάδα;

Με εκτίμηση

Γιώργος Φλωράς

Κοκκινάκη 13 Κηφισιά

Τηλ. 6974910050

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε :

 1. Ποιος είναι ο αρμόδιος ανεξάρτητος Φορέας που θα ελέγξει την Επιτροπή Ανταγωνισμού εάν οδήγησε σε απώλεια 18,5 εκ. ευρώ το Δημόσιο από ανικανότητα, δόλο ή άλλη αιτία; Δεν μπορούμε ούτε να διανοηθούμε ότι θα αρκεστείτε σε αυτοέλεγχο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το αν σωστά παρέμεινε μια απλή υπόθεση στα συρτάρια της επί τόσα χρόνια οδηγώντας σε σκανδαλώδη παραγραφή.
 2. Τί σκοπεύετε να πράξετε ώστε να ελεγχθούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι και να τιμωρηθούν αναλόγως, εφόσον προκύψουν ευθύνες για αυτούς;
 3. Πόσο ευχαριστημένος είστε από την απαράδεκτη εφαρμογή της Νομοθεσίας περί Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, όταν μια εταιρεία καταγγέλλει με στοιχεία ένα αδίκημα το έτος 2006 (αδίκημα που αφορούσε τα έτη 2003-2006), η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχωράει σε επιτόπου έλεγχο το 2006 και συλλέγει όλα τα στοιχεία, διαπιστώνει άμεσα την ενοχή του καρτέλ (αρκούσε η απλή επισκόπηση των στοιχείων), κρατάει την υπόθεση στο συρτάρι χωρίς αιτία, τιμωρεί το καρτέλ μετά από 10 χρόνια οδηγώντας σε παραγραφή στα Δικαστήρια;
 4. Είναι αποδεκτό εκ μέρους σας ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού να δικάζει το καρτέλ και στην συνέχεια να γίνεται στέλεχος αρμόδιο για θέμα ανταγωνισμού στην δικηγορική εταιρεία που το υπερασπιζόταν ενώπιον του και μάλιστα να είναι μέλος της εταιρείας αυτής όταν η εν λόγω εταιρεία προσφεύγει στο Διοικητικό Εφετείο και κερδίζει την παραγραφή; Θεωρείται ότι το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές;
 5. Πότε θα φύγει από την προεδρία ο σημερινός πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τί διαδικασία έχετε δρομολογήσει ώστε να επιλέξετε έναν άξιο άνθρωπο να προεδρεύσει αυτής της τόσο κρίσιμης Ανεξάρτητης Αρχής;

 

 

 Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, ΑΑΔΕ, Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικούς Εισαγγελείς, Εισαγγελείς Διαφθοράς, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος