Loading...
 Start Page
Καταγγελία Νικολόπουλου στην ΕΕ για τους οδικούς άξονες

Τις συμβάσεις παραχώρησης των τεσσάρων μεγάλων οδικών αξόνων, δηλαδή της Ολυμπίας Οδού, της Ιονίας Οδού, του Ε65 και του τμήματος Μαλλιακός - Κλειδί (της ΠΑΘΕ), θα καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Γ.Γ. του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και ανεξάρτητος βουλευτής Αχαίας, Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος σε σχετκή του ανακοίνωση επισημαίνει:

"Καταγγέλλω παραβίαση του νομικού πλαισίου της Ε.Ε. στις υπογραφείσες συμβάσεις μεταξύ ελληνικού δημοσίου και εταιρειών, σημειώνοντας πως οι συμβάσεις παραχώρησης έργων διακρίνονται από μια δημόσια σύμβαση, καθότι αφορούν την παραχώρηση εκμετάλλευσης ενός έργου ως αντάλλαγμα για την κατασκευή του, ενσωματώνοντας και τους κινδύνους που εγκυμονούν για την επένδυση στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Και αυτό δεν συνέβη σε καμία από τις τέσσερις συμβάσεις.

Στην Ολυμπία Οδό ως παράδειγμα, ο παραχωρησιούχος που αρχικά ανέλαβε το έργο είχε την αποκλειστική ευθύνη κατασκευής, αλλά και του «κυκλοφοριακού μοντέλου», γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταβολή του «μοντέλο» προς το δυσμενέστερο αποτελεί ευθύνη του παραχωρησιούχου (εταιρείας) και δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από το ελληνικό Δημόσιο.

Οι απαλλοτριώσεις μπορούσαν να γίνουν μόνον μετά την έγκριση των μελετών εφαρμογής, που επίσης ήταν ευθύνη της εταιρείας, όπως και η χρηματοδότηση του έργου. «Η είσπραξη διοδίων κατά την διάρκεια της περιόδου κατασκευών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη των διαφόρων Αποκλειστικών Προθεσμιών(Α.Π.) για την ολοκλήρωση των διαφόρων τμημάτων του έργου. Για την υπέρβαση των Α.Π. προβλέπονται ποινικές ρήτρες και, συγχρόνως, διακοπή της είσπραξης των διοδίων.

Και ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, που το Δημόσιο, δια των αρμοδίων οργάνων του, παραλείπει να ασκήσει όλα τα από τη Σύμβαση Παραχώρησης απορρέοντα δικαιώματά του, φτάνουμε στις 29-11-2013, μετά από κυοφορία τριών ετών, στην υπογραφή Συμπληρωματικής Συμφωνίας μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιούχου, με την οποία αφενός νομιμοποιούνται όλες οι παραπάνω αποζημιώσεις που δόθηκαν ή εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα, αλλά εγκρίνονται και νέες, και αφετέρου τροποποιούνται βασικοί όροι της αρχικής Σύμβασης Παραχώρησης, που συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση μιας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκεια της ισχύος της, που ισοδυναμεί με τη σύναψη νέας σύμβασης, που δεν είναι επιτρεπτή, τόσο από το Εθνικό, όσο και από το Κοινοτικό Δίκαιο.

Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Α. Την άμεση παρέμβασή της στις αρμόδιες Αρχές της Ελλάδας και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε. για την παροχή εξηγήσεων σε σχέση με τις νέες συμβάσεις των έργων και τις παραβιάσεις των παλαιών

Β. Να δώσει εντολή στην αναθέτουσα Αρχή των έργων παραχώρησης, να απέχει από κάθε περαιτέρω σχετική διαδικαστική πράξη, μέχρι την διατύπωση της ετυμηγορίας.

Γ. Να εξετάσει την έναρξη διαδικασίας παραβίασης της συνθήκης από κράτος μέλος αναφορικά με τα άρθρα 49-54 Συνθ. Λ.Ε.Ε για την ελευθερία εγκατάστασης, 52-62 Συνθ. Λ.Ε.Ε για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, των γενικών αρχών της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ελευθερίας του ανταγωνισμού καθώς και των άρθρων 107-109 της Συνθ. Λ.Ε.Ε σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 258 της Συνθ. Λ.Ε.Ε"

Πηγή

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2020 Νίκος Ι. Νικολόπουλος Βουλευτής Αχαϊας