Loading...
 Start Page
Νίκος Νικολόπουλος: Ο  …”άνεμος” του νέου νόμου προς την σωστή κατεύθυνση.Να μην κάνει πίσω για τις ανεμογεννήτριες.

Σε πρόσφατη απάντηση κοινοβουλευτικής παρέμβασης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, σχετικά με την με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού μέσω εγκατάστασης συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή ανέφερε τα εξής:

 

«Σας γνωρίζουμε ότι με την ΑΠΕΗΛ/Α/ΦΙ/οικ.175067/19-4-2017 υπουργική απόφαση με τίτλο «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει», θεσμοθετήθηκε το πλαίσιο εφαρμογής του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού για συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών και βελτιώθηκε το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του ενεργειακού συμψηφισμού, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, στο ΥΠΕΝ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συγκρότησης νέας ομάδας εργασίας με στόχο τη διεύρυνση του προγράμματος σε άλλες τεχνολογίες εκτός των φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπως αιολική ενέργεια (μικρές ανεμογεννήτριες και όχι μόνο), βιοαέρια.

 

Αξίζει παρόλα αυτά να σημειωθεί, πως το επερχόμενο σχέδιο Νόμου για τις «Ενεργειακές Κοινότητες» που θα προωθηθεί σύντομα στη Βουλή θα επιτρέπει σε Ενεργειακές Κοινότητες να εφαρμόζουν τον ενεργειακό συμψηφισμό για τις μικρές ανεμογεννήτριες.

 

Από τα ανωτέρω συνεπάγεται ότι δεν υφίσταται στην παρούσα φάση το θεσμικό πλαίσιο για συστήματα με χρήση αιολικής ενέργειας αλλά δρομολογείται ενώ δεν προβλέπεται σε άμεσο χρόνο η ένταξη τεχνολογιών από θαλάσσιες διακυμάνσεις. Το ΥΠΕΝ θεωρεί ότι η εγκατάσταση και άλλων ώριμων τεχνολογιών, όπως τα ανωτέρω συστήματα, με χρήση ενεργειακού συμψηφισμού θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.»

 

Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Νικολόπουλος σχολιάζοντας την απάντηση του Υπουργείου είπε ότι κατ’ αρχήν κρίνει θετικό ότι το θέμα ιδιαίτερα των μικρών ανεμογεννητριών, προβλέπεται να περιέχεται στο επερχόμενο σχέδιο Νόμου, και θα αναμένει περαιτέρω, την τελική και λεπτομερή διατύπωση της σχετικής ρύθμισης.

 

Επίσης, ο Ανεξάρτητος Βουλευτής θεωρεί ότι, η άμεση συμπλήρωση του νομοθετικού και κανονιστικού κενού που καθορίζει τη διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης μικρών Α/Γ στην Ελλάδα, σε συνέχεια των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Νομου 4203/13 συμβάλει και συνάδει απολύτως με την εκπλήρωση της βασικής στόχευσης του Νομοθέτη για τη σύσταση των Ενεργειακών Κοινοτήτων και συμβαδίζει με τη βασική φιλοσοφία του αναφερθέντος σχεδίου Νομου, που είναι η διάσπαρτη, αποκεντρωμένη και μικρής κλίμακας ανάπτυξη συστημάτων Α.Π.Ε. με τη συναίνεση και σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για την εκάστοτε τοπική κοινωνία, η οποία θα αποτελεί εταίρο της Ενεργειακής Κοινότητας.

 

Τέλος ο Νίκος Νικολόπουλος υπογράμμισε Για το λόγο αυτό εκτιμά ότι είναι απολύτως απαραίτητο, οι ανωτέρω εκκρεμείς ρυθμίσεις για τις μικρές Α/Γ, που θα αφορούν όχι μόνο στη δυνατότητα ενεργειακού συμψηφισμού, αλλά και της σταθερής αποζημίωσης της πλεονάζουσας παραγώμενης ενέργειας για τις Ενεργειακές Κοινότητες, να γίνουν άμεσα με το υπό κατάθεση Νομοσχέδιο, άλλως αυτό θα παραμείνει ημιτελές και περιορισμένων δυνατοτήτων ως προς τη βασική του επιδίωξη και εφαρμογή.

Πηγή

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος