Loading...
 Start Page
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ολομέλεια Πέμπτη 13 Μαίου 2010 Ομιλία

Συζητούμε σήμερα ένα νομοσχέδιο το οποίο, όπως όλα βρίθει καλών προθέσεων. Όμως πέρασαν οι παλιές εποχές που είχαν αξία. Σήμερα αξίζει το αποτέλεσμα, το ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ και ΑΜΕΣΟ. Αυτό καθορίζεται, όχι τόσο από το γενικό πλαίσιο που συζητάμε αλλά από τις Υπουργικές Αποφάσεις που δεν συζητάμε εδώ καθώς και από την ικανότητα της κας Υπουργού να οργανώσει τις Υπηρεσίες της, ώστε να λειτουργήσουν παραγωγικά, με διαφάνεια και ταχύτητα.


Ο τίτλος «Επιτάχυνση της ανάπτυξης....κλπ.», ενώ το περιεχόμενο φέρνει προβλήματα και κωλυσιεργίες. Ήρθε με καθυστέρηση επτά μηνών από την Κυβέρνηση της «πράσινης ανάπτυξης». Πότε και ποια αποτελέσματα θα φέρει είναι άγνωστο αφού το πάγωμα νέων αιτήσεων για μεγάλα φωτοβολταικά έργα είναι δεδομένο.
Τουλάχιστον δύο μήνες πάνε πίσω για έργα 500 KW. Αυτό πριμοδοτεί το παραεμπόριο αδειών, ενώ την ίδια στιγμή επιτρέπεται στα αιολικά όπου εκκρεμούν αιτήσεις 60GW συνολικής ισχύος. Μπαίνει οροφή ενώ είναι ξεκάθαρο ότι η παραγωγή από ΦΒ ειδικά της ώρες αιχμής -που αποτελούν και το μεγάλο τους πλεονέκτημα- και που η ευρεία διείσδυσή τους μειώνει αντίστοιχα την εισαγωγή ενέργειας από το εξωτερικό και διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια μας;
Γιατί δεν καταργείται η άδεια παραγωγής για τα ΦΒ; (όπως ισχύει και σε άλλες χώρες), αφού αυτή δεν διασφαλίζει πλέον τίποτα (ούτε καν δεσμεύει ηλεκτρικό χώρο);


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


Η περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα αποτελεί μεγάλη πρόκληση και για την ελληνική οικονομία. Ο τομέας του περιβάλλοντος και οι σχετικές τεχνολογίες του προσφέρουν κερδοφόρες επιχειρηματικές ευκαιρίες που εκτός των άλλων θα τονώσουν την απασχόληση. Κλάδοι, όπως αυτός της εξοικονόμησης ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, των βιολογικών καθαρισμών, της περιβαλλοντικής αποκατάστασης μπορούν να προσφέρουν πολλά στην οικονομική δραστηριότητα και να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.


Εκεί αποσκοπούσε και η θέσπιση του νόμου 3468/2006, από την Κυβέρνηση Καραμανλή, που προκάλεσε και το επενδυτικό ενδιαφέρον και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Αντίθετα σήμερα παρά τις εξαγγελίες της «πράσινης» Κυβέρνησης περί «πράσινης ανάπτυξης» δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο. Ακόμα και το «πράσινο ταμείο», δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει πως θα λειτουργεί και που θα πάνε τα λεφτά.

Το Δ.Ν.Τ. ζητά ήδη να μην πάνε τα χρήματα στην «πράσινη ανάπτυξη» αλλά στην «μαύρη τρύπα» του προυπολογισμού. Πώς λοιπόν θα επιτευχθεί η επιτάχυνση της και πως θα αντιμετωπισθεί η κλιματική αλλαγή. Είναι μείζον θέμα η άμεση ενεργοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου και το ξεκαθάρισμα για το ποσοστό επιδότησης στις σχετικές επενδύσεις με τις Α.Π.Ε. Έχει η χώρα την πολυτέλεια αναμονής; Επιτέλους μετά από επτά μήνες κυβερνήστε. Είναι παράλογο εν μέσω κρίσης, σε περίοδο ύφεσης, να μην λειτουργεί Αναπτυξιακός Νόμος. Πώς μπορούμε να περιμένουμε επιτάχυνση ή αύξηση ξένων ή εγχώριων επενδύσεων;

Κυρίες και κύριοι,
Υποθέτω ότι επιθυμία της κυβέρνησης είναι να μην αποθαρρύνει την πρωτοβουλία μικρών και μεγάλων παικτών στην ενέργεια. Όταν όμως κατά καιρούς αλλάζετε τα δεδομένα, τότε το αποτέλεσμα είναι να ανατρέπονται χιλιάδες τεχνικοοικονομικές μελέτες και σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων, να οδηγούνται σε επανεξέταση ή ματαίωση οι επενδύσεις αυτές. Μελετώντας το Νομοσχέδιο σημειώνω ότι δεν προβλέπονται μέτρα/κίνητρα για ενίσχυση παραγωγικών μονάδων (π.χ. για κατασκευή ΦΒ εξοπλισμού, καθώς μονάδων παραγωγής ανεμογεννητριών).
Ενδεικτικά αναφέρω, ότι θα μπορούσε να υπάρχει η απαίτηση ένα μέρος του εξοπλισμού ενός ΦΒ πάρκου να προέρχεται από εγχώριο παραγωγό (όπως συμβαίνει στον Καναδά), Φοροελαφρύνσεις για πρόσληψη προσωπικού και συμμετοχή σε προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης (όπως συμβαίνει σε Ιταλία και Πορτογαλία), επιδότηση έως και 70% στα μεταφορικά (όπως ισχύει στην Κίνα). Φόρος 2.5% στα εισαγόμενα ΦΒ πλαίσια (όπως προβλέπεται στις ΗΠΑ) κ.α..

Αντί παρόμοιων ρυθμίσεων έχουμε τέτοιες που φέρνουν γραφειοκρατικές διαδικασίες, περιττούς ελέγχους και απαγορεύσεις. Για παράδειγμα απαιτείται ειδική "περιβαλλοντική εξαίρεση" από την Περιφέρεια για σταθμούς κάτω 500 KWp σε γήπεδα. Είναι ένα ακόμη γραφειοκρατικό εμπόδιο. Ο ουσιαστικός έλεγχος μπορεί να γίνει και σε μετέπειτα στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Για παράδειγμα στην Πολεοδομία - κατά τη διαδικασία έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Ακόμα ένα παράδειγμα: απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων σε γήπεδα που γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη από εκατόν πενήντα (150) μέτρα. Ο όρος αυτός δεν βασίζεται σε κανένα επιστημονικό επιχείρημα, σε μελέτη ή κοινή πρακτική, αλλά μόνο θα καθυστερεί ή και θα αποτρέπει πλήρως νέες επενδύσεις. Έπρεπε να αφορά τις προστατευόμενες και οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

Τέλος, γιατί δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ΦΒ σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας σε όλη την επικράτεια, αφού ούτως ή άλλως, οι απαιτούμενες εκτάσεις είναι ελάχιστες σε σχέση με τη διαθέσιμη γεωργική γη; Όμως οφείλω να πω, ότι πολύ σωστά στην παρ 11 του άρθρου 12 προβλέπεται ότι σε δασικές εκτάσεις, μπορεί να εκδίδεται ανεξαρτήτως της τελεσιδικίας της Πράξεως Χαρακτηρισμού.
Στις άλλες κατηγορίες ΑΠΕ, όπως η παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο που προέρχεται από βιομάζα, πρέπει να υποστηριχθούν εντονότερα μέσω της τιμολόγησης, όπως σας προτείνει ο Σύνδεσμος τους. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για 4 μονάδες προγραμματισμένες στην Πάτρα, Βόλο, Κιλκίς και Θράκη ισχύος 3 Mw εκάστη, για την κάλυψη τοπικών αναγκών απορρόφησης αποβλήτων συνολικής αξίας 30-40 MW. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα € 10,000,000 εκ των οποίων το 50% περίπου θα αποτελεί ελληνική προστιθέμενη αξία
με αυτοχρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων και χρόνο αποπεράτωσης 12-15 μήνες.


Και ακόμη εκτός από τις νέες θέσεις εργασίας που προσφέρουν, θα απασχολήσουν επιστημονικούς συνεργάτες, μεταφορείς, εργολάβους, κτηνοτρόφους, αγρότες, καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων (σχεδόν 1000 οικογένειες κάθε μονάδα). Επίσης κάθε μονάδα θα καθαρίζει στην κυριολεξία τις περιοχές εγκατάστασης από οργανικά προβλήματα αφού μία μονάδα 3 MW χρειάζεται από 30 - 100 χιλ. Μετρικούς Τόνους, οργανικά απόβλητα ετησίως.

Οι συγκεκριμένες μονάδες επίσης έχουν μεγάλη παραγωγή «πράσινων πιστοποιητικών», λόγω των μεγάλων θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Επισημαίνω λοιπόν, την ανάγκη:
Πρώτον: Για την δέσμευση συγκεκριμένων πόρων για την ουσιαστική προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.
Δεύτερον: Να θεωρείται δεδομένο ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμολόγηση δεν θα πρέπει να αιφνιδιάζει την αγορά.
Τρίτον: Η άμεση υπογραφή των συμβάσεων αγοραπωλησίας των επενδυτών με την ΔΕΗ που έχουν συνταχθεί κατά τις ρυθμίσεις του νόμου 3468/2006.
Τέταρτον: Η χορήγηση των αδειών παραγωγής και εξαίρεσης για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην ΡΑΕ.

Εν κατακλείδι κα Υπουργέ ενώ η αποστολή σας είναι να χαράξετε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, απλό κατά το δυνατόν και λειτουργικό, εσείς προτιμήσατε να σκιαγραφήσετε μια θολή φιγούρα αναβάλλοντας για εύθετο χρόνο τη οριστικοποίηση της μορφής.
Κατοχυρώνετε έτσι την βαθμολογία σας από τον κ. Πάγκαλο; Ίσως. Αυτό όμως εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μία παγωμένη επί μήνες αγορά την οποία για αδιευκρίνιστους λόγους δεν αφήνετε να λειτουργήσει.


Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι τεχνικά εφικτό, οικονομικά αποδεκτό και περιβαλλοντικά επιβεβλημένο να παίξουν έναν πολύ σημαντικότερο ρόλο από εκείνον που τους προσδιορίζει το ισχύον σύστημα. Για άλλη μια φορά σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για την χώρα και για τον πολίτη, ο οποίος καλείται να ζήσει συνεχώς με μικρότερες αποδοχές και να αποδεχτεί σκληρά περιοριστικά μέτρα για πολλά χρόνια, θα πληρώσουμε όλοι τις δικές σας καθυστερήσεις και την δική σας ανικανότητα να καταλάβετε το που βρισκόμαστε.
Πρέπει να επιταχύνουμε σημαντικά τους ρυθμούς εγκατάστασης. Μόνο αν στο άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα γίνουν συντονισμένες ενέργειες της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών και των επενδυτικών φορέων, σε ένα κλίμα ευρύτερης αποδοχής των ΑΠΕ, μπορούμε και να «αλλάξουμε και να μην βουλιάξουμε». Αν επιταχύνουμε τον αναπτυξιακό βηματισμό μας. Μπορούμε να ελπίζουμε.. Σας ευχαριστώ

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος