Loading...
 Start Page
«Εφαρμοστικός Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τα άρθρα του Νομοσχεδίου χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία εμπεριέχονται,

Αυτά που απορρέουν από τις προβλέψεις της Δανειακής Σύμβασης και είναι επομένως ανελαστικές υποχρεωτικές. Αυτό που φροντίζουμε λοιπόν είναι η διατύπωση να είναι επαρκής και λειτουργική η διατύπωση.

Δεύτερη κατηγορία ρυθμίσεις που δεν προβλέπονται από τη Δανειακή Σύμβαση.

Αυτές με τη σειρά χωρίζονται σε δυο μέρη.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναγκαίες χρηστικές ή επείγουσες και συμφωνούμε και τις ψηφίζουμε.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις που «πηγάζουν» απ΄ τη βούληση των Υπουργών Λοβέρδου και Κουτρουμάνη και πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάποια επιφύλαξη.

Άλλες από αυτές έχουν σκοπιμότητα άγνωστη.

Άλλες αποσκοπούν στον εντυπωσιασμό.

Άλλες επιχειρούν μείζονες μεταρρυθμίσεις με πρόχειρο και αναποτελεσματικό τρόπο.

 

Πιο αναλυτικά

Κεφάλαιο Α΄

Άρθρο 1 – Άρθρο 6

Αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 7 Υγειονομικές Περιφέρειες αντί 13 όσες δηλ. και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Περιττά τα Δ.Σ. του Άρθρου 3, σε κάθε ένα από τα διασυνδεδεμένα Νοσοκομεία. Προσθέτουν γραφειοκρατία.

Διαχείριση του Ιατρικού προσωπικού.

Προβλέπει επίσης ρύθμιση οφειλών κλπ.   

 

Κεφάλαιο Β΄

Στο Άρθρο 6 παρ. 6

Η διάταξη λέει:

Οι οφειλές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και συνεχίζει που δεν υπήχθησαν στη ρύθμιση του άρθρου 27 του ν. 3867/10 (Α΄ 128), ανεξαρτήτως του λόγου, δεν εκκαθαρίζονται από τους φορείς με την συνήθη διαδικασία. Η καταβολή των υποχρεώσεων αυτών θα διενεργείται μόνο σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

Νομίζω ότι πρέπει να τονίσω ότι το θέμα αφορά περίπου είκοσι μικρές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες δεν υπήχθησαν στην ρύθμιση των ομολόγων των χρεών των Νοσοκομείων.

Το ύψος το οποίο ρυθμίστηκε είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το υπόλοιπο των 20 αυτών εταιρειών που δεν υπήχθησαν είναι της τάξεως των 60-70 εκατομμυρίων.

Οι εταιρείες αυτές δεν είχαν τη δυνατότητα, λόγω του πολύ μικρού περιθωρίου κέρδους τους να υπαχθούν στην ρύθμιση αυτή. Εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων με πληροφόρησαν ότι το θέμα είναι εις γνώση του κου Traa, και  του οποίου η διαβεβαίωση ήταν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εξοφληθούν το αργότερο ίσως μετά την έγκριση του 2ου πακέτου βοήθειας από την Ελλάδα.

Παρακαλώ σημειώστε κ. Υπουργέ ότι δεν ζητούν να εξοφληθούν παρά μόνο ζητούν την απόσυρση του άρθρου, το οποίο δεν υπήρχε κανείς λόγος να συμπεριληφθεί, αφού δεν αποτελεί «Μνημονιακή υποχρέωση».

Η ψήφιση του άρθρου αυτού θα σήμαινε και τον αφανισμό των εταιρειών αυτών, λόγω προβλημάτων ρευστότητας και την απόλυση ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων.

Προτείνω την απόσυρση της ρύθμισης αυτής.

 

Άρθρο 7 – 8

Θέματα προμηθειών και έργων ΕΣΠΑ.

Απαιτούνται διευκρινήσεις για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί.

 

Κεφάλαιο Γ΄

Άρθρο 9

Αναδιοργάνωση Υπουργείων Υγείας και Εργασίας

Σοβαρή μεταρρύθμιση σε θετική κατεύθυνση.

Είναι και δική μας προγραμματική θέση, επιχειρείται όμως πρόχειρα και σχηματικά.

Εμείς θα δώσουμε ευρύτερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο στην αμοιβαία αυτή μεταφορά αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών.

Όλη η πρόνοια στο Υπουργείο Εργασίας.

Όλες οι υπηρεσίες Υγείας (ΙΚΑ) στο Υπουργείο Υγείας.

 

Κεφάλαιο Δ΄

Άρθρο 10-13

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να υποστηριχθεί διοικητικά ο έλεγχος, η κατανομή και η επιστροφή των πόρων που υπερβαίνουν μηνιαίως το 1/12 του εγγεγραμμένου κονδυλίου στον ετήσιο κλειστό προϋπολογισμό για φαρμακευτική δαπάνη.

Φοβούμαι κ. Υπουργέ ότι θα έχουμε πολλά προβλήματα.

 

Κεφάλαιο ΣΤ΄

Άρθρο 15

 Το Ν/Σ προβλέπει πάνω από 70 ώρες λειτουργίας την εβδομάδα για τα φαρμακεία. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προτείνει 42-45ώρες  και αυξημένες εφημερίες. Κινδυνεύουν πολλά μικρά φαρμακεία που δεν θα αντέξουν τον ανταγωνισμό. Υπάρχει ακόμη χρόνος για εύρεση πιο ισορροπημένης λύσης.

 

Κεφάλαιο Ζ΄

Άρθρο 16-20

Φαρμακεία

 

Κεφάλαιο Η΄

Άρθρο 21-26

Φάρμακα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί,

στα Άρθρα 21-26 που διαλαμβάνονται θέματα που αφορούν τα φάρμακα. Επιθυμώ προσωπικά να μεταφέρω μερικές σκέψεις του αγαπητού συναδέλφου Παναγιώτη Κουρουμπλή με τις οποίες πολύ προβληματίστηκα.

Άμεση εξίσωση της τιμής του ασφαλιστικού φαρμάκου με αυτή του νοσοκομειακού χωρίς εξαιρέσεις.

Είναι γνωστό ότι τα πρώτα πληρώνουν πολύ μεγαλύτερη τιμή.

Η εξοικονόμηση υπολογίζεται περίπου στα 350 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επιπροσθέτως προτείνεται η καθιέρωση κλιμακωτού rebate, από 8% έως και 16% με άμεση σύνδεση. Το project ηλεκτρονική παρακολούθησης της διαδρομής φαρμάκων συνεπάγεται τεράστιο όφελος για τις πολυεθνικές, καθώς ενώ δεν επιτρέπονται οι παράλληλες εισαγωγές, επιτρέπονται οι αντίστοιχες εξαγωγές και ενοχλούν σφοδρά τον ΣΦΕΕ.

Γνωρίζετε ότι οι ενδοομιλικές συναλλαγές έχουν γίνει συνώνυμο της φοροδιαφυγής των πολυεθνικών κολοσσών. Διαλέγουν ως χώρα τιμολόγησης μια χώρα «φορολογικά βολική» και από εκεί τιμολογούν τις θυγατρικές τους στις υπόλοιπες χώρες κατά το δοκούν, δηλώνουν ελάχιστα κέρδη στη χώρα όπου γίνεται η συναλλαγή και εμφανίζουν τα μεγάλα και πραγματικά κέρδη στη «φορολογική βολική» χώρα.

Συνεχίζει μάλιστα στην επιστολή του να λέει σε μας τους Βουλευτές αυτολεξεί τα εξής: «παρά την προσωπική μου προσπάθεια και την επίσκεψή μου στους κ.κ. Καπελέρη και Διώτη, δεν έχω διαπιστώσει κινητικότητα στη δίωξη εκείνων που για πολλά χρόνια εξαπατούν το ελληνικό δημόσιο με την επαναεισαγωγή των κουπονιών εξαγώγιμων φαρμάκων και την εικονική χρέωσή τους στα ασφαλιστικά ταμεία.

Θέσπιση υποχρεωτικής έκπτωσης επί των τιμολογίων (για τα ΝΠΔΔ) να υποβαθμίζεται η ποιότητα του φαρμάκου και να απολεσθούν θέσεις εργασίας. Η εξοικονόμηση υπολογίζεται περίπου στα 150 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Θα ΄θελα στο σημείο αυτό Αγαπητοί Συνάδελφοι για άλλη μια φορά να συγχαρώ τον συνάδελφο κ. Κουρουμπλή για το άρτια επεξεργασμένο υπόμνημά του.

Σπεύδω να σημειώσω ότι είμαστε σύμφωνοι και καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια προς το Υπουργείο Εργασίας ώστε αντί μειώσεων των συντάξεων να αναζητήσουμε άλλα ισοδύναμα.

Καταθέσαμε μάλιστα και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που όμως δεν έγιναν δεκτές.

Εκτιμώ και προτείνω το υπόμνημα Κουρουμπλή μαζί με τις δικές μας προτάσεις αλλά και με άλλων πλευρών, να αποτελέσουν αντικείμενο ουσιαστικής επεξεργασίας. Κι αυτό γιατί το Κεφάλαιο του Ασφαλιστικού δεν έχει κλείσει.

 

 

Κύριοι Υπουργοί

Πληροφορούμεθα ότι έχουν σταλεί στο Υπουργείο Υγείας από τον ΕΟΦ 24 προτάσεις σχετικές με την περικοπή των δαπανών και την ορθολογική διαχείριση του φαρμάκου, μεταξύ αυτών και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Γιατί άραγε δεν υλοποιούνται;   

 

Κεφάλαιο Θ΄

Άρθρο 27-29

Σκόρπιες διατάξεις για την Κοινωνική Πρόνοια δεν υπάρχει λόγος να ρυθμιστούν τώρα.

Με την παρ. 22 του άρθρου 27 του σχεδίου νόμου:

Διακόπτεται από 1.1.2012 η παροχή όλων των οικογενειακών επιδομάτων σε πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα τέκνα και στις τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα άνω των 45.000€.

Επί του προκειμένου θέλουμε να σας επισημάνουμε πως οι πολύτεκνες οικογένειες ανήκουν στις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και γι΄ αυτό προστατεύονται ευθέως από το Σύνταγμα το οποίο στην παρ. 2 του άρθρου 21 ορίζει:

«2. Πολύτεκνες οικογένειες… έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος».

Τόσο το Σ.τ.Ε. με αποφάσεις του όσο και η επιστημονική Επιτροπή της Βουλής έχουν αποφανθεί ότι η θέσπιση ορίων εισοδήματος για τη χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων είναι αντισυνταγματική.

Και σας παρακαλούμε κύριε Υπουργέ να την αποσύρετε, ή τουλάχιστον να εξαιρέσετε τους πολύτεκνους με αναπηρία άνω του 80% καθώς και εκείνους που έχουν ανεξόφλητο στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας.

Να παραμείνει το άρθρο 28 για τη μισθοδοσία του ΝΠΔΔ «Εθνικό Ίδρυμα Κωφών».

Στο άρθρο 29 ο ορισμός αστέγου  και η εξουσιοδότηση για Υπουργική απόφαση για δράσεις υπέρ αστέγων είναι νομοτεχνική ατελής, πρόχειρη και υπάρχει μόνο για λόγους εντυπωσιασμού. Είναι βέβαια ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων. Όμως ούτε μέτρα, ούτε διάθεση για κάποιες δράσεις, ούτε τίποτα. Μόνον κοινωνιολογικοί ορισμοί  και αυτοί αμφιβόλου ποιότητας. Αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, εάν τα κοινωνικά προβλήματα λύνονταν με την διατύπωση ορισμών τους σε νομοθετικά κείμενα τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα.

Το άρθρο έχει εισαχθεί για λόγους εντυπωσιασμού. Νομίζω κ. Υπουργέ ότι μπορεί και πρέπει να αποσυρθεί.

 

Κεφάλαιο Ι΄

Άρθρο 30 – 34

Καταργούνται  ψυχιατρικά νοσοκομεία και εντάσσονται σε άλλα Νοσοκομεία.

Εξασφαλίζονται τα δικαιώματα του προσωπικού.

Οι ρυθμίσεις για το Ερρίκος Ντυνάν ελέγχονται για τη νομιμότητα αλλά και σκοπιμότητά τους. Καλό είναι η Βουλή να μην εμπλακεί χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο ενός υπερχρεωμένου Ιδρύματος – Νοσοκομείου όπως το Ερρίκος Ντυνάν.

 

Άρθρο 35-50

Τώρα αγαπητοί Συνάδελφοι θα σας πω λίγα λόγια για το Ενιαίο Επικουρικό Ταμείο άρθρα 35 έως50

Η Ν.Δ.  θεωρεί το ασφαλιστικό μείζον θέμα της κοινωνίας, εργαλείο κοινωνικής συνοχής αλλά και ανάπτυξης.

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό , τέθηκαν ως προϋπόθεση για την χρηματοδότηση της χώρας και μάλιστα είναι στις προαπαιτούμενες δράσεις πριν την έναρξη του προγράμματος . Η Ν.Δ. δεν μπορεί παρά να συναινέσει . Αλλά σε κάθε περίπτωση οι δεσμεύσεις απέναντι στους δανειστές δεν στερούν το δικαίωμα στους Έλληνες να αναζητούν λύσεις σε μακροχρόνια προβλήματα.

Η Ν.Δ. με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας ,επιδεικνύοντας συμπεριφορά υπεύθυνης πολιτικής δύναμης θα καταθέτει πάντα εποικοδομητικές προτάσεις  σε δημόσιο διάλογο απαντώντας στις προκλήσεις της  εποχής μας.

Βασικός άξονας των σκέψεών μας είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας και επάρκειας του Ασφαλιστικού μας Συστήματος. Οι θέσεις μας έχουν συγκεκριμένους στόχους  και καλύπτουν τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες του Συστήματος . Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σημερινής  οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας και ικανοποιούν τα κριτήρια της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.  

Η Ν.Δ. απαντά θετικά στις προκλήσεις του σήμερα με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και όχι της απλής διαχείρισης αυτών. Οι θέσεις μας διαμορφώνουν ένα πλαίσιο συνάντησης και με άλλες απόψεις. Έχουν συνθετικό χαρακτήρα, επιστημονική βάση,  πολιτικά κριτήρια. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλουν στην δημιουργία ενός γόνιμου διαλόγου με την κοινωνία.

Από την ανάγνωση του σημερινού νομοσχεδίου δυστυχώς δεν προκύπτει ότι έχει προηγηθεί η απαιτούμενη μελέτη και η προετοιμασία των αλλαγών. Δυστυχώς σερνόμαστε πίσω από τις εξελίξεις. Η ολιγωρία της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ όλο το προηγούμενο διάστημα είναι εμφανής . Το θέμα της επικουρικής ασφάλισης έχει τεθεί πριν πολλούς μήνες . Προετοιμασία μηδέν. Τελευταία στιγμή ψηφίζουμε νομοσχέδιο με την μορφή του κατεπείγοντος για να «μπαλώσουμε» τα πράγματα. 

 

Άρθρο 35

Ιδρύεται νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΕΤΕΑ με σκοπό να καταστεί ο κύριος φορέας απονομής Επικουρικής Σύνταξης μετά την απορρόφηση των Επικουρικών Ταμείων που θα ενταχθούν.

Με τις ενοποιήσεις των ταμείων  στόχος πρέπει να είναι  η διαφάνεια και η ευελιξία στη διοίκηση, ο περιορισμός της σπατάλης, η μείωση της εισφοροδιαφυγής, ο έλεγχος στη δαπάνη και η δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

 

Άρθρο 36

Προτείνονται για συγχώνευση τα Επικουρικά : ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΕΤΑΤ ΤΑΥΤΕΚΩ .

Η ενοποίηση μπορεί να «αποφευχθεί» με απόφαση της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ασφαλισμένων.

Στην ενοποίηση μπορούν να συμμετέχουν και όσα επικουρικά ταμεία δεν προτείνονται από τον νόμο αλλά  το επιθυμούν έως την 31/12/2012.

Όσα ταμεία δεν ενταχθούν μετατρέπονται αυτοδίκαια σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής ασφάλισης. Δημιουργείται μια νέα κατηγορία ταμείων υποχρεωτικής ασφάλισης τα οποία θα λειτουργούν ως επαγγελματικά ταμεία.

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δημιουργούνται ερωτηματικά σε σχέση με την εφαρμογή της  δανειακής σύμβασης  λόγω της μη υποχρεωτικής ενοποίησης όλων των επικουρικών ταμείων.

 

Άρθρο 37  

Στο νέο ταμείο εντάσσονται :

Οι ήδη ασφαλισμένοι στα ταμεία που θα ενοποιηθούν.

 

Άρθρο 38

Τα έσοδα του νέου ταμείου θα είναι οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου  από 3%,οι πρόσοδοι της περιουσίας του ταμείου και οι κοινωνικοί πόροι. 

 

Άρθρο 39

Το ΕΤΕΑ θα λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα  προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές εισφορές θα τηρούνται σε ατομικές μερίδες .

Για την εφαρμογή του συστήματος αυτού διαχωρίζονται οι ασφαλισμένοι σε δύο κατηγορίες . Αυτούς που ασφαλίζονται για πρώτη φορά από το 2001 και εντεύθεν με άμεση εφαρμογή και στους ασφαλισμένους προ του 2001 με εφαρμογή από το 2015.

 

Άρθρο 40

Αφορά τον χρόνο ασφάλισης. Παραμένει ότι ισχύει έως σήμερα.

 

Άρθρο 41

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Παραμένουν ως έχουν σήμερα.

 

Άρθρο 42

Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων.

Οι συντάξεις καθορίζονται με δημογραφικά στοιχεία, ποσό συσσωρευμένων εισφορών, επιτόκιο προεξόφλησης. Το ύψος των συντάξεων θα επανεξετάζεται σε κάθε έτος  με στόχο την εξάλειψη των ελλειμμάτων.

Ενώ το νέο σύστημα έχει χαρακτηριστικά κεφαλαιοποιητικού συστήματος παραμένει εν μέρει αδιευκρίνιστο και διοικητικά καθοριζόμενο το ποσοστό ανταποδοτικότητας .

Για τους ασφαλισμένους προ του 2001 ο υπολογισμός της σύνταξης  θα γίνεται σε δύο τμήματα .Ένα κομμάτι για την ασφάλιση έως το 2014 με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις κάθε ταμείου που θα ενοποιηθεί και το κομμάτι από το 2015 και μετά με τις προϋποθέσεις που θέτει σήμερα αυτός ο νόμος .

Το σύστημα υπολογισμού των συντάξεων γίνεται περίπλοκο για τους παλαιούς ασφαλισμένους .

Δεν αναφέρεται ο τρόπος της κατανομής των  κοινωνικών πόρων  στις μερίδες των ασφαλισμένων.

 

Άρθρα 43,44,45

Στα άρθρα αυτά αναφέρεται ο τρόπος συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ταμείου, η Διοικητική και οικονομική οργάνωση αυτού.

Δεν εισάγεται τίποτα καινούργιο. Η λογική διοίκησης και οργάνωσης παραμένει η ίδια με κάθε ταμείο σήμερα.

Το νέο ταμείο πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργεί με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα αξιοποιώντας κυρίως εργαλεία πληροφορικής και όχι αντιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας των υπαρχόντων ταμείων. Έτσι θα αναπαράγουμε στρεβλώσεις και αδυναμίες . Σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο οργάνωσης του ταμείου.

 

Άρθρο 46

 Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε θέματα προσωπικού.

Δεν γίνεται νέα πρόσληψη προσωπικού και γίνεται μείωση προσωπικού έως την 31/12/2014 κατά 30% χωρίς να περιγράφεται η να εξειδικεύεται ο τρόπος της μείωσης.

 

Άρθρο 47,48

Εξουσιοδοτικές και μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του νόμου.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή θέλω να προσθέσω ότι  η  βιωσιμότητα κάθε ασφαλιστικού συστήματος  εξαρτάται εκτός από τις  δημογραφικές παραμέτρους και από παράγοντες οι οποίοι έχουν  άμεση  συνάρτηση με την οικονομική σταθερότητα ,την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή ,ως εκ τούτου όταν μιλάμε για βελτίωση του συστήματος πρέπει να λαμβάνομαι υπ όψη και το γενικότερο κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον.

Προσωπικά στεναχωρούμε για  την απουσία σε  ασφαλιστικά θέματα, διαλόγου με καθορισμένα χρονικά όρια,  μέσα στα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους. Η ψήφιση και αυτού του νόμου, όπως και άλλων , με την μορφή του κατεπείγοντος με προβληματίζει.

 

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2020 Νίκος Ι. Νικολόπουλος Βουλευτής Αχαϊας