Loading...
 Start Page
Ομιλία για τον Προϋπολογισμό 2012  Στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής (22/11/2011)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ως Νέα Δημοκρατία συνεχίζουμε να ενισχύουμε με κάθε κόστος την έξοδο της Πατρίδας από την κρίση και τα αδιέξοδα που την οδήγησε η πολιτική Παπανδρέου, της μη διαπραγμάτευσης και της υποτέλειας απέναντι στην Τρόικα.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία η διασφάλιση της εθνικής και κοινωνικής ενότητας κι η απόρριψη του χάους, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Είναι σαφές ότι, η διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και της εθνικής αξιοπρέπειας είναι οι πυλώνες στους οποίους βασίζεται η φιλοσοφία μας, ενώ  το διαχρονικό αίτημα του ελληνικού λαού για ανεξαρτησία και ελευθερία, με κάθε τίμημα, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξης και της αποστολής της Παράταξή μας. Αυτές είναι και οι αξίες που υπαγορεύουν την πολιτική μας ατζέντα απέναντι στην Κυβέρνηση Εθνικής Ανάγκης.

Εθνική ανάγκη όμως αποτελεί και η ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2012, που αυτόματα καθίσταται αφετηρία για την ομαλή μετάβαση προς την ετυμηγορία του Ελληνικού λαού.

Το στοίχημα σήμερα για την πατρίδα μας, δεν εξαντλείται με την ψήφιση του Προϋπολογισμού, το αντίθετο μάλιστα. Το στοίχημα είναι η αναχαίτιση της άδικης  κι εσφαλμένης πολιτικής της Κυβέρνησης Παπανδρέου, δηλαδή, της ασύμμετρης επίθεσης στο εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων που έχουν καταντήσει τα υποζύγια του Προϋπολογισμού.

Η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει πολύ καλά ότι μέτρα όπως η περαιτέρω περικοπή των μισθών όχι μόνο δεν αποτελεί πηγή μείωσης δαπανών, αλλά το αντίθετο. Οδηγεί στη μείωση της φορολογητέας ύλης και ως εκ τούτου οδηγεί στην απόκλιση από το στόχο των εσόδων. Είμαστε αντίθετοι σε πρακτικές παραλογισμού που εφαρμόστηκαν  από την Κυβέρνηση Παπανδρέου όπως η περικοπή μισθών ακόμα και σε οργανισμούς που δεν επιβαρύνουν το κρατικό προϋπολογισμό (επιχειρήσεις του κεφαλαίου Β).

Σε καμία περίπτωση η επίθεση στο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού και η ανατροπή του οικογενειακού προγραμματισμού, με μειώσεις που ξεπερνούν το 50%, δεν μπορούν να αποτελούν τη μοναδική αύξηση εσόδων του Κράτους.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν προοπτικές αύξησης εσόδων με συνεχή αύξηση της άμεσης, έμμεσης και έκτακτης φορολογίας, διότι έτσι το μόνο που επιτυγχάνεται είναι ακριβώς το αντίθετο: η μείωση της φορολογητέας ύλης.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να καταστεί η Ελλάδα νησίδα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, με παντελή απουσία των κινήτρων επιχειρηματικότητας και αβέβαια φορολογική νομοθεσία. Κανένας επιχειρηματίας δεν επενδύει απλά για να βάλει πρόσθετο συμμέτοχο στα κέρδη του το Ελληνικό Δημόσιο, με μόνο κίνητρο το «χαμηλό κόστος εργασίας», που εκ των πραγμάτων δεν δημιουργεί κανένα κίνητρο παραγωγικότητας.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να επέλθει ανάπτυξη και επομένως αύξηση των εσόδων του Δημοσίου με την ανεργία να αυξάνεται συνεχώς και ως εκ τούτου η Ελλάδα να βυθίζεται όλο και περισσότερο στην ύφεση.

Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να αναμένονται έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένης της αναβλητικότητας που χαρακτήρισε την Κυβέρνηση Παπανδρέου 2 χρόνια τώρα.

 

Κυρία πρόεδρε

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν η σύνταξη αξιόπιστων Προϋπολογισμών απαιτεί την αναλυτική παρουσίαση της απόδοσης του Ενεργητικού της χώρας, καθώς και τον ξεκάθαρο διαχωρισμό των λειτουργιών που επιτελούνται είτε από το Κράτος, είτε από τον Ιδιωτικό Τομέα. Η κίνηση αυτή καθίσταται θεμελιώδης δεδομένου ότι ο Προϋπολογισμός αποτυπώνει τη στρατηγική του Ελληνικού Κράτους.

Αυτή ακριβώς ήταν και η βασική αδυναμία της Κυβέρνησης Παπανδρέου που ελλείψει στοιχειώδους σχεδιασμού, αναγκαζόταν να πελαγοδρομεί ακολουθώντας άκριτα εντολές από το εξωτερικό που είχαν ως αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των δανειστών-κερδοσκόπων.

Ως Νέα Δημοκρατία έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι η διάσωση της πατρίδας από τα νύχια των κερδοσκόπων, δεν εξαντλείται στην περικοπή κύριων και επικουρικών συντάξεων, που αντιστοιχούν σε χρήματα που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι. Το αντίθετο μάλιστα, ο δρόμος της εξόδου από την κρίση και η επανεκκίνηση της Οικονομίας είναι ταυτόσημες με την αξιοποίηση του τεράστιου έμψυχου και μη πλουτοπαραγωγικού δυναμικού της Ελλάδας, σε περιβάλλον χαμηλής φορολογίας και σταθερού νομοθετικού πλαισίου, που προάγει την επιχειρηματικότητα και δημιουργεί κίνητρα για νέες επενδύσεις.

Παράλληλα, το ζητούμενο της δημιουργίας μικρότερου και αποτελεσματικότερου Κρατικού Μηχανισμού μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Δημοσίου, ώστε να πιστοποιείται το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Με άξονα τον επαναπροσδιορισμό των Εργασιών-Λειτουργιών που θα εκτελεί είτε το Κράτος, είτε οι Ιδιωτικοί Φορείς εξασφαλίζεται, τόσο η Μείωση του Λειτουργικού κόστους, όσο κι η αύξηση των εσόδων για το Δημόσιο, σε πλαίσιο αξιόπιστων Προϋπολογισμών.

Ειδικά για τα Ασφαλιστικά Ταμεία που οι μειώσεις των μισθών με την κατ’ ακολουθία συρρίκνωση των εισφορών τινάζουν στον αέρα τη βιωσιμότητά τους, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για την άμεση αναδιοργάνωσή τους, υπό τους ακόλουθους άξονες:

P  Μείωση των λειτουργικών δαπανών

P  Ενεργητική και Επαγγελματική Διαχείριση Περιουσίας (κατά το πρότυπο των Τραπεζών και των εταιριών Real Estate)

P  Απλοποίηση Διαδικασιών Εισπράξεων Εισφορών

P  Πιστοποιημένος Έλεγχος Εργασιών

P  Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς (ασφαλιστικές εταιρίες κ.λπ.), ώστε να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο παροχών για τους ασφαλισμένους και απαλλαγή του Κράτους από την αντίστοιχη δαπάνη.

 

Όσον αφορά στη μάστιγα της Ανεργίας που το ΠΑΣΟΚ κατάφερε, μόλις σε δύο χρόνια να την εκτοξεύσει σε πρωτόγνωρα, για τη χώρα μας, ύψη, προτείνουμε:

  •  Την Αναγκαστική πρόσληψη του Προσωπικού που εργάζεται σε υπηρεσίες και λειτουργίες του Δημοσίου, από τους ιδιωτικούς φορείς που αναλαμβάνουν τα αντίστοιχα Έργα.
  • Τη Σύνδεση δείκτη φορολογίας επιχειρήσεων, με το ποσοστό  του Προσωπικού που διατηρούν και δεν απολύουν, καθώς και  
  • Την Παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν προσωπικό.

 

Τέλος στον τομέα της Επιχειρηματικότητας πέραν της ώθησης και των κινήτρων που πρέπει να δοθούν στη Γεωργία, στην Πρωτογενή Παραγωγή, τη Ναυτιλία και το Τουρισμό, σημαντικές τομές θα πρέπει να δρομολογηθούν στον τομέα της είσπραξης των φόρων, όπως παραδείγματος χάριν, η ουσιαστική αναβάθμιση του μέτρου της Φοροκάρτας με την εκκαθάριση των συναλλαγών μέσω των Τραπεζών και άμεση είσπραξη ΦΠΑ από το Δημόσιο.

 

Σήμερα, η Νέα Δημοκρατία με την υποστήριξη που παρέχει στην Κυβέρνηση Εθνικής Ανάγκης, είναι συνεπής στο ραντεβού της με την Ιστορία και ανταποκρίνεται στην απαίτηση του Ελληνικού λαού για έξοδο από τα αδιέξοδα που προκάλεσε η πολιτική Παπανδρέου.

Η υπερψήφιση του Προϋπολογισμού του 2012, δεν αναστέλλει τις αρχές μας. Το αντίθετο μάλιστα. Ο κεντρικός μας σχεδιασμός που αφορά στην επιστροφή της Ελλάδας σε πορεία ανάπτυξης, είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η σωτηρία της πατρίδας άλλωστε, δεν προέρχεται από το Εξωτερικό. Η σωτηρία της Ελλάδας βρίσκεται στα χέρια κάθε ενός από εμάς που έχουμε την τιμή να καλούμαστε Έλληνες.

 

Σας ευχαριστώ

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2021 Νίκος Ι. Νικολόπουλος