Loading...
 Start Page
Eφιάλτης η πώληση δανείων στα funds

Σε… εφιάλτη για τους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες καθίσταται η πώληση των «κόκκινων δανείων» στις νέου τύπου εταιρείες διαχείρισης των δανείων και εισπρακτικές, μετά την -κατά πλειοψηφία- ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας από την Βουλή το βράδυ της Τρίτης.

 

Πλέον, ο δρόμος για την πώληση των κόκκινων δανείων άνοιξε και πολλοί επιχειρηματίες, σε πρώτη φάση οι μεγάλοι και μετέπειτα ακόμα και οι ιδιώτες, θα κινδυνεύσουν να χάσουν την περιουσία τους.

Οι τράπεζες μπορούν πλέον να πουλήσουν το σύνολο των κόκκινων δανείων που είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, με μόνη προσωρινή εξαίρεση ορισμένες κατηγορίες δανείων για τις οποίες οι αποφάσεις θα ληφθούν τον Φεβρουάριο.

Τα δάνεια που εξαιρούνται από την πώληση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016 είναι: 1) Δάνεια με προσημείωση πρώτης κατοικίας (στεγαστικά), 2) Καταναλωτικά, 3) Επιχειρηματικά δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε. δηλαδή όσες έχουν κάτω από 250 εργαζόμενους και τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ ή ισολογισμό έως 43 εκατ. ευρώ και 4) δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Επομένως όλα τα υπόλοιπα, (και κυρίως στεγαστικά δάνεια που δεν σχετίζονται με την πρώτη κατοικία) θα είναι ανάμεσα στα πρώτα που θα πουληθούν και μάλιστα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα ξένα funds, τα επονομαζόμενα και «κοράκια» ενδιαφέρονται ειδικά για εξοχικά και παραθαλάσσια ακίνητα.

Τα δάνεια θα μπορούν να πωλούνται μόνο εφόσον 12 μήνες νωρίτερα η τράπεζα έχει προτείνει στο δανειολήπτη ρύθμιση του δανείου και εκείνος έχει αρνηθεί. Αυτό δεν ισχύει για δανειολήπτες που έχουν χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμοι ή δάνεια για τα οποία έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής.

Εάν ο δανειολήπτης έχει ένα κόκκινο δάνειο το οποίο πωλείται σε fund και έχει και άλλο δάνειο το οποίο εξυπηρετείται κανονικά, θα μπορεί να πωλείται και το δεύτερο.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια – ΕΔΑΜΕΔ) και εταιρειών μεταβίβασης απαιτήσεων (Εταιρειών Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια – ΕΜΑΜΕΔ). Οι συγκεκριμένες εταιρείες θα λαμβάνουν τα δάνεια σε καθυστέρηση από τις τράπεζες και θα εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διαχείριση δανείων και η μεταβίβαση απαιτήσεων θα πραγματοποιείται μόνο από ανώνυμες εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και οι οποίες υποχρεωτικά εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος.

Δικαίωμα να πωλούν και να μεταβιβάζουν απαιτήσεις, έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την ΤτΕ, τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, οι εταιρείες ειδικού σκοπού και οι εταιρείες μεταβίβασης απαιτήσεων.

Παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρείες να προχωρούν σε άρση τραπεζικού απορρήτου των δανειοληπτών, σε περίπτωση που απαιτείται για τη διαχείριση των δανείων.

Οι εταιρείες που εξαγοράζουν δανειακές συμβάσεις θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση εγκεκριμένου σχεδίου τερματισμού δραστηριότητας, προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του κεφαλαίου τους.

Η κυβέρνηση στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου υποστηρίζει ότι η μεταβίβαση θα αποβεί προς όφελος των τραπεζών και των δανειοληπτών. Το σκεπτικό που αναφέρει είναι ότι οι μεν τράπεζες θα πωλούν τα δάνεια σε χαμηλότερη τιμή από την ονομαστική αξία τους, αλλά θα εισπράττουν ρευστότητα. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες που θα αγοράζουν τα δάνεια θα μπορούν να κάνουν στον δανειολήπτη πιο ευνοϊκές προτάσεις ρύθμισης σε σχέση με τις τράπεζες.

Ωστόσο, αντίθετη άποψη έχουν εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων, καθώς υποστηρίζουν πως η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εταιρείες, δεδομένου ότι έχουν αγοράσει τα δάνεια σε χαμηλή τιμή, συχνά πολύ χαμηλότερη από την αξία του υποθηκευμένου ακινήτου, έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να κερδίσουν άμεσα από την μεταπώληση του τελευταίου, παρά από τη μακροχρόνια ρύθμιση του δανείου.

 

Νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της α” κατοικίας

Νομοθετική ρύθμιση θα καταθέσει άμεσα το υπουργείο Οικονομικών που θα προβλέπει την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς και για χρέη προς το δημόσιο.

«Πολιτική μας είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, με σαφή εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ίδιο θεσμικό πλαίσιο θα ισχύσει (με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί άμεσα), για τα χρέη προς το Δημόσιο ώστε να προστατευτεί η πρώτη κατοικία», διευκρινίζει το Υπουργείο.

 

Τάσος Νικολαδάκης: «Ανοίγει η αγορά πλειστηριασμένης κατοικίας»

NIKOLADAKHSΜε αφορμή την εκχώρηση κόκκινων δανείων σε ξένα funds ο συντονιστής του παραρτήματος Πατρών ΕΚΠΟΙΖΩ Τάσος Νικολαδάκης δήλωσε στον «Σ.Ε.» ότι πλέον ανοίγει η αγορά της πλειστηριασμένης κατοικίας και τονίζει πως θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο κίνημα για την αποφυγή των εξώσεων και για να μην μείνουν συνάνθρωποί μας στο δρόμο. Ειδικότερα, επισημαίνει τα εξής: «Όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια είναι ηλίου φαεινότερο πως η παραχώρησή τους σε distress funds, δηλαδή κεφάλαια με μόνη επιδίωξη την αποκόμιση εύκολου και γρήγορου κέρδους που δεν ενδιαφέρονται να λειτουργούν επιχειρήσεις αλλά να τις αγοράζουν σε εξευτελιστικές τιμές και να τις πωλούν με κέρδος, είναι μια πολιτική επιλογή που θα οδηγήσει χιλιάδες επιχειρήσεις – ειδικά στον τουρισμό – σε οριστικό κλείσιμο ή απόκτησή τους από ξένους οίκους. Η πώληση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων σε τέτοια funds και όχι μόνο, ανοίγει την αγορά πλειστηριασμένης κατοικίας, δηλαδή ρίχνει ακόμα περισσότερο τις αξίες της ακίνητης περιουσίας μιας που στην αγορά θα προσφέρονται σε εξευτελιστικές τιμές πλειστηριασμένοι χώροι ενώ ταυτόχρονα μεγάλες μάζες υπερχρεωμένων καταναλωτών θα οδηγηθούν στην αστεγία, είτε δηλαδή στον δρόμο είτε στην ενοικιαζόμενη κατοικία – οπότε θα αυξηθούν και τα ενοίκια παλαιών και ακατάλληλων κατοικιών.

Θυμίζουμε ότι τα «κοράκια» θα πρέπει να παίρνουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και να λειτουργούν με βάση τους ελληνικούς νόμους άρα και τον κουτσουρεμένο και με πρόσκαιρη ισχύ τριών ετών ακόμα νόμο Κατσέλη. Μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί τι θα γίνει μετά το 2018 είτε από ξένους οίκους είτε από τις ελληνικές τράπεζες, οπότε δεν θα υπάρχει ακόμα και αυτή η ισχνή προστασία.

Όλα αυτά για να εφαρμοστούν προϋποθέτουν την κοινωνική συναίνεση, την ανοχή των πολιτών στις εξώσεις – όπου η πυροσβεστική θα ρίχνει νερό για να σπάσει πόρτες και παράθυρα ταμπουρωμένων οικογενειών – και τις αυτοκτονίες. Ελπίζουμε και θα εργαστούμε για την ανάπτυξη ενός κινήματος ενάντια στις εξώσεις – βλέπε Ισπανία, που θα αυξήσει τρομερά το πολιτικό κόστος τέτοιων επιλογών και θα τις ματαιώσει στην πράξη».

 

Η σωστή διαχείριση θα φέρει ανάπτυξη τονίζει ο Κώστας Μίχαλος – Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων mixalos«Η σωστή διαχείριση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων θα δημιουργήσει έναν νέο αναπτυξιακό κύκλο για την οικονομία». Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕ Αθήνας, Κωνσταντίνος Μίχαλος, χαιρετίζοντας το σχέδιο νόμου που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή και με το οποίο δημιουργείται το πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών που θα διαχειριστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Το Επιμελητήριο, όπως είπε ο κ. Μίχαλος, έχει συζητήσει ήδη με την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και με δύο άλλες τράπεζες, το ενδεχόμενο να αναλάβουν τα επιμελητήρια ρόλο συμβούλου-διαμεσολαβητή στη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρήσεων, των οποίων τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πρόκειται να μεταβιβασθούν στα νέα σχήματα που θα δημιουργηθούν μεταξύ τραπεζών και διεθνών fund.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε ο κ. Μίχαλος, συνολικά στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα 765.000 επιχειρήσεις. Έως τις 15 Φεβρουαρίου 2016, θα περάσουν από αξιολόγηση οι επιχειρήσεις με κόκκινα δάνεια που έχουν τζίρο 50 εκατ. ευρώ ή απασχολούν 250 εργαζόμενους και οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 200-300.

Μετά το Φεβρουάριο του 2016, θα ξεκινήσει η διαδικασία για τις υπόλοιπες 100.000-120.000, συνολικά, ελληνικές επιχειρήσεις με «κόκκινα δάνεια». Σημειώνεται ότι, από αυτές τις 120.000, οι 6000 είναι επιχειρήσεις με πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ οφειλές η καθεμία.

Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο, η εκκαθάριση του όλου ζητήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. «Κανένα επενδυτικό κεφάλαιο δεν ασχολείται με διάσπαρτες και μεμονωμένες περιουσίες. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν επιχειρηματίες που είναι νοικοκύρηδες, θέλουν να συνεχίσουν να παράγουν, αλλά δανείσθηκαν και, λόγω της κρίσης, φορτώθηκαν με χρέη, αλλά δεν υπήρχε, μέχρι τώρα, το νομοθετικό πλαίσιο, για να λύσουν το πρόβλημα τα τραπεζικά στελέχη. Με το σύστημα που προωθείται είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί ακόμη και η αναχρηματοδότηση της επιχείρησης, μέσα από ρεαλιστικά business plan», τονίζει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Αναφορικά με τις προβληματικές περιπτώσεις, που έχουν αφήσει πίσω τους κουφάρια με επιχειρηματίες που έχουν φύγει στο εξωτερικό ή κυκλοφορούν ανάμεσά μας ως πτωχευμένοι, τόνισε, πως καλό είναι να αντιμετωπισθούν, διαφορετικά και να τελειώνουν οριστικά. «Διαφορετικά, δεν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, σε σωστές βάσεις ούτε να διασφαλισθεί το τραπεζικό σύστημα από αβέβαιες καταστάσεις υψηλού ρίσκου, σε μια ατέρμονη διαδικασία χαμένων κεφαλαίων».

 

Σοβαροί κίνδυνοι κερδοσκοπίας – Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης τάσσεται κατά της πώλησης σε funds

korkidhsΤον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης για την κερδοσκοπία σε βάρος τραπεζών και επιχειρήσεων από την πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μη τραπεζικά ιδρύματα και σε τιμή ευκαιρίας, γι’ αυτό καλεί τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες να αναδιαρθρώσουν μόνοι και μεταξύ τους τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

«Η ΕΣΕΕ έχει από καιρό επισημάνει ότι, μετά τον αφελληνισμό των τραπεζών, κινδυνεύουμε με τον αφελληνισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μία αποδεκτή λύση θα ήταν η δημιουργία «joint ventures» με εξειδικευμένους οίκους για τη διαχείριση των προβληματικών επιχειρηματικών δανείων και τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων. Ένα επιπλέον κίνητρο θα ήταν κατ’ εξαίρεση, να μην ισχύσει το «πόθεν έσχες» για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των βιώσιμων, αλλά εκτεθειμένων σε υπερδανεισμό επιχειρήσεων. Άλλη λύση θα μπορούσε να είναι η συμφωνία μεταξύ τράπεζας, fund και επιχειρηματία για αγορά του δανείου με απομείωση 30-40% της σημερινής οφειλής. Βασικές προϋποθέσεις για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους επιχειρηματίες είναι ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο, με χρηματοδοτική συμμετοχή των βασικών μετόχων και, βεβαίως, επαρκές χρονικό διάστημα για τη διευθέτησή τους», ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Bασίλης Κορκίδης καταθέτοντας άλλες λύσεις για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων.

Η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα θα επιταχυνθούν οι εξελίξεις σε επιχειρηματικό επίπεδο, καθώς θα οδηγηθούν σε ρευστοποίηση όσες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις δεν είναι βιώσιμες, άλλες θα εξυγιανθούν και, όσες είναι βιώσιμες, θα πωληθούν.

«Η τιμή πώλησης των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 10 και 40 σεντς ανά ευρώ, δηλαδή από 10 έως 40% της ονομαστικής αξίας του δανείου, ανάλογα με τις εξασφαλίσεις. Αντίστοιχα, τα μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια, χωρίς εξασφαλίσεις, έχουν τιμή πώλησης από 8-15%, δηλαδή 80 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ της ονομαστικής αξίας του καταναλωτικού δανείου» όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τέλος, η ΕΣΕΕ καλεί το Υπ.Οικ. να διεξάγει ευρύ και εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο και να προχωρήσει στη νομοθέτηση ειδικού πλαισίου για τα δάνεια με υποθήκη α΄ κατοικίας, τα επιχειρηματικά δάνεια των ΜμΕ και τα δάνεια ΤΕΜΠΜΕ, τα οποία εξαιρούνται της πώλησης σε funds, μέχρι 15/02/2016.

 

Εξυπηρετούνται μόνο τα«γεράκια» των αγορών

nikolopoulosΤην κάθετη αντίθεσή του με την εκχώρηση τραπεζικών δανείων σε funds, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και Ανεξάρτητος Βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο.

Εκτίμησε πως η «κερκόπορτα» που ανοίγει η συμφωνία με τους δανειστές εξυπηρετεί μόνο τα «γεράκια» των αγορών και σε καμία περίπτωση την χώρα και τις τράπεζες, φυσικά επουδενί και τους Έλληνες πολίτες.

«Με μόλις 5,5 δισ. που επένδυσαν κατά την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση οι ξένοι για να πάρουν στα χέρια τους τις ελληνικές τράπεζες, πήραν όλες μαζί τις καταθέσεις και τα δάνεια, ενήμερα και κόκκινα, και απέκτησαν τον έλεγχο της διαχείρισης 107 δισ. κόκκινων δανείων. Έτσι, και μόνον 10% να βγάλουν από αυτή τη δουλειά, θα βάλουν στην τσέπη τους 10 τουλάχιστον δις, δηλαδή θα εξασφαλίσουν απόδοση 100% στα 5,5 δισ. που επένδυσαν, όλα και όλα. Και μετά, όταν οι τράπεζες χρειαστούν την επόμενη ανακεφαλαιοποίηση, αφού θα έχουν γράψει ζημίες τουλάχιστον 60 δισ. από τη διαχείριση και την πώληση των κόκκινων δανείων, θα έρθει η ώρα για το μεγάλο κανόνι του bail in! Τότε θα μας φορτώσουν και πάλι τις «κόκκινες» τράπεζες και θα αναχωρήσουν για άλλους εξωτικούς επενδυτικούς προορισμούς, διαμαρτυρόμενοι μάλιστα για την κακή τύχη της επένδυσης που έκαναν στην Ελλάδα. Παλιά και δοκιμασμένη συνταγή, να φωνάζει μονίμως ο κλέφτης, για να ακούει ο νοικοκύρης…».

Και προσέθεσε πως μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2016, θα πάρουν σειρά τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας, τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα καταναλωτικά, καθώς και εκείνα που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του Δημοσίου.

Ο Ν. Νικολόπουλος ξεκαθάρισε ότι: «Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα θα αγωνιστεί μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως μέσα στην κοινωνία, στο πλευρό των κινημάτων και των οργανώσεων των πολιτών για να μην χαθεί κανένα σπίτι και να μην ξεσπιτωθούν Έλληνες πολίτες».

 

ΓΣΕΒΕΕ: Επώδυνη η ρύθμιση για τα δάνεια

«Επώδυνη», χαρακτήρισε την προωθούμενη ρύθμιση για τα «κόκκινα δάνεια» ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς και εξέφρασε φόβους ότι μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο επιχειρήσεων και ότι, «ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω υποβάθμιση της ακίνητης περιουσίας και σαλαμοποίησης της λαϊκής κατοικίας».

Εξέφρασε μάλιστα την αγωνία του, διότι το ποσό στο οποίο θα εκπλειστηριάζεται μία επιχείρηση, θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των οφειλών της προς τις τράπεζες.

 

Ενημέρωση

Η Οργάνωση Μελών Νοτίου Διαμερίσματος του Δήμου Πατρέων του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση με θέμα την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια, την περασμένη Δευτέρα. Για το θέμα μίλησαν οι: Γεώργιος Πέρρας, Γιάννης Κωνσταντόπουλος και Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου, οι οποίοι ανέλυσαν τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου και έδωσαν χρήσιμες πληροφορίες στους πολίτες για το πώς θα πρέπει να χειριστούν το ζήτημα.

Πηγή

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
Πολιτικό Γραφείο Αθήνα:
Διεύθυνση: Σέκερη 1, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3624 992
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2020 Νίκος Ι. Νικολόπουλος Βουλευτής Αχαϊας