Loading...
 Start Page

Αρ. πρ. 43/8-10-2015

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Στον αέρα βρίσκονται πλήθος ιδιωτικών επενδύσεων προϋπολογισμού 5,7 δισ. ευρώ, λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, από επιχειρήσεις που δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν τους προηγούμενους επενδυτικούς νόμους. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις υπάχθηκαν την προηγούμενη δεκαετία στον πολύπαθο αναπτυξιακό νόμο, όμως παραμένουν μέχρι και σήμερα «παγωμένες», καθώς, οι άλλοτε πλουσιοπάροχες κρατικές επιχορηγήσεις και ο αστείρευτος τραπεζικός δανεισμός έπαψαν να υπάρχουν προ πολλού.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον και για τον σκοπό αυτό πληροφορούμαστε, ότι πρόκειται να θέσει σε ισχύ σύντομα το νέο αναπτυξιακό νόμο.

Το ζητούμενο είναι η υιοθέτηση χαρακτηριστικών, που θα «κουμπώνουν» με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας διαμόρφωσε το δικό του πλαίσιο προτάσεων, που αποβλέπουν στη συνολική βελτίωση της λειτουργίας του νέου αναπτυξιακού νόμου και ενισχύουν το τοπικό επενδυτικό περιβάλλον. Σχετικά με το είδος των ενδεδειγμένων επενδυτικών σχεδίων το Επιμελητήριο Αχαΐας ζητά να προτάσσονται επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα με εξαγωγές ή με τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύων.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που ενσωματώνουν εγχώριες πρώτες ύλες και την τοπική δικτύωση. Ο στόχος είναι προφανής, καθώς αποβλέπει στην αντικατάσταση εισαγόμενων προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και στην προώθηση συνεργατικών συνεταιριστικών δικτύων τοπικών παραγωγών σε κλαδικό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού νομού, προτείνεται ακόμα η ενίσχυση επιχειρήσεων, που εγκαθιστούν μονάδες ΑΠΕ για να εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες τους, καθώς και το να γίνει επιλέξιμη η αγορά παλαιών βιομηχανοστασίων με στόχο την επαναλειτουργία τους.

Προτείνεται ακόμα η επιδότηση επιχειρήσεων OTA που πραγματοποιούν επενδύσεις για τη μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων. Η συγκριμένη πρόταση αποβλέπει στην ενίσχυση των προγραμματικών συμβάσεων, που έχει συνάψει το Επιμελητήριο με τους Δήμους Πατρέων και Αιγιαλείας για την αξιοποίηση μέσω διακρατικών προγραμμάτων, εγκαταλειμμένων παλαιών βιομηχανοστασίων (Χαρτοποιίες), που έχουν στην ιδιοκτησία τους.

Επίσης, προτείνεται να ενισχύονται επενδύσεις για εκσυγχρονισμό των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στον τομέα της Γεωργίας - Κτηνοτροφίας με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής αλλά και την μεταποίηση-τυποποίηση.

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα πρόταση, αφορά την πρόβλεψη κινήτρων για νέους επιχειρηματίες. Στην περιοχή έχουμε υψηλό ποσοστό ανεργίας και διαθέσιμο επιστημονικό δυναμικό. Για τον λόγο αυτό, θα μπορούσε να προβλεφθεί μια ειδική κατηγορία νέων επιχειρήσεων με κίνητρα αλλά και φορολογικές απαλλαγές για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας τους ή μέχρι να φθάσουν σε κάποιο κύκλο εργασιών.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1) Ποιες είναι οι προθέσεις της Κυβέρνησης, όσον αφορά το πλήθος των ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν βαλτώσει λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης;

2) Όσον αφορά τον επικείμενο νέο αναπτυξιακό νόμο, θα λάβει υπόψη του προτάσεις των ανθρώπων της αγοράς -όπως αυτές του Επιμελητηρίου Αχαΐας- έτσι ώστε να υπάρξει όσο τον δυνατό περισσότερη αξιοποίηση προτεινόμενων προγραμμάτων, όπως τα ως άνω, με προοπτική, εν τέλει, την ανάπτυξη, που είναι και το ζητούμενο;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος