Loading...
 Start Page

ΕΡΩΤΗΣΗ Αρ. πρ. 307/15-10-2015

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Ενόψει των μεγάλων οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες κατά την τρέχουσα συγκυρία, όπως πληροφορηθήκαμε από σχετική ενημέρωση πολύτεκνων γονέων που προσήλθαν στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) κατέθεσε στις 13/10/2015 επιστολή ενώπιον της αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας με προτάσεις της προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανακούφισης των οικογενειών που εκπροσωπεί, την οποία υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Βασίλειος Θεοτοκάτος και ο Γεν. Γραμματέας της, κ. Εμμανουήλ Χρυσόγελος.

Οι εκπρόσωποι της ΑΣΠΕ, στα πλαίσια της άνω επιστολής, γνωστοποίησαν στον αρμόδιο Υπουργό, πως η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα της δημογραφικής κατάρρευσης. Όπως αναφέρουν, για πρώτη φορά από το 1921, που υπάρχουν στοιχεία, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατέβηκαν κάτω από το όριο των 100.000 κατά το 2013 και ήταν μόλις 94.134, ενώ οι θάνατοι ήταν 11.794, δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 17.660! Το έτος 2014, η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη, αφού οι γεννήσεις μειώθηκαν στις 92.148 και οι θάνατοι ανήλθαν σε 113.740, δηλαδή υπεροχή των θανάτων κατά 21.592 άτομα! Το δε έτος 2015, από 1/1/2015 έως 5/10/2015, οι θάνατοι ανήλθαν σε 93.027, ενώ οι γεννήσεις είναι μόλις 69.584, δηλαδή, οι θάνατοι υπερέχουν κατά 23.443!!! Τέτοιος δημογραφικός κατήφορος δεν υπήρξε άλλη φορά στο έθνος μας, υποστηρίζουν οι πολύτεκνοι.

Παράλληλα, είναι γνωστή η διάταξη του άρθρου 21, παρ. 2, του Συντάγματος, που δηλώνει, ότι: «Πολύτεκνες οικογένειες … έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος». Ως εκ τούτου, κρίνεται από τους πολύτεκνους ότι είναι, επιτέλους, ανάγκη να σταματήσει η μέχρι τώρα αντιπολυτεκνική, αντιδημογραφική και αντιοικογενειακή πολιτική. Θεωρούν οι τελευταίοι, ότι είναι αναγκαίο περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο σχέδιο νόμου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» να υπάρξουν οι ακόλουθες προτεινόμενες τροποποιήσεις, με την ελπίδα να σταματήσει όπως – όπως αυτός ο κατήφορος, δεδομένου ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν έχουν οικονομικό κόστος.

 

Σημειώνουμε, ότι ο φόρος πολυτελείας, που καθιερώθηκε με το άρθρο 87, παρ. 1, περ. β’, του Ν. 3842/2010, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 3, του άρθρου 17, του Ν. 3833/2010, αφορά σε αυτούς που διάγουν πολυτελή βίο και όχι στους πολυτέκνους, οι οποίοι εξ’ ανάγκης αγόρασαν επταθέσιο ή εννιαθέσιο ή δωδεκαθέσιο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, αφού τα αυτοκίνητα αυτά είναι πάγια κυβισμού άνω των 1.928 κ.ε., ενώ η μεταφορά 6, 8, 10 κλπ ατόμων δεν μπορεί να γίνεται με πενταθέσιο αυτοκίνητο, που είναι μικρότερο των παραπάνω κ.ε. Ως εκ τούτου, η κατοχή πολυθέσιου αυτοκινήτου δεν αποτελεί είδος πλουτισμού για τους πολυτέκνους.

Εντός της ως άνω επιστολής, οι εκπρόσωποι της ΑΣΠΕ κατέθεσαν προτάσεις για τροποποιήσεις επί του σχεδίου Νόμου: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ», τις οποίες διατύπωσαν, ως εξής:

• Επί του άρθρου 1

Στο τέλος του άρθρου 1, αιτήθηκαν να προστεθεί παράγραφος με αριθμό «8», ως εξής:

«8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τους πολυτέκνους γονείς, για τους οποίους εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις.»

• Επί του άρθρου 2

Στο τέλος του άρθρου 2, αιτήθηκαν να προστεθεί παράγραφος με αριθμό «9», ως εξής:

«9. Οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για την πρώτη κατοικία τους. Επίσης οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας εφόσον απέκτησαν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό τους για την μεταφορά της οικογένειάς τους, όπως επίσης καταβάλλουν το 50% της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος».

• Επί του άρθρου 3

Στο τέλος του άρθρου αιτήθηκαν να προστεθεί παράγραφος με αριθμό «16», ως εξής:

« 16. Στο τέλος του άρθρου 17 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ε. Ειδικώς για τους πολύτεκνους φορολογούμενους θεσπίζεται πρόσθετο αφορολόγητο ποσό 5.000€, για κάθε προστατευόμενο τέκνο του φορολογουμένου».

 

 

 

 

 

Επειδή οι πολύτεκνες οικογένειες είναι ένας πυρήνας ενίσχυσης της οικονομίας, αφού στηρίζουν την κάθε τοπική αγορά με την αγορά καταναλωτικών αγαθών.

Επειδή οι πολύτεκνες οικογένειες αποτελούν την μοναδική ελπίδα για την δημογραφική ενίσχυση του έθνους μας.

Επειδή το ίδιο το Σύνταγμα επιτάσσει την ενίσχυσή τους και τη λήψη ειδικής πρόνοιας & φροντίδας από την Πολιτεία για τις πολλές και ποικίλες ανάγκες τους.

Ερωτάσθε:

- Προτίθεσθε να αναλάβετε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, προς συμμόρφωση με την σχετική επιταγή του Ελληνικού Συντάγματος, προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω προτεινόμενες προσθήκες παραγράφων στα άρθρα 1, 2 & 8, του επίμαχου σχεδίου Νόμου: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ», προς ανακούφιση των πολύτεκνων οικογενειών;

Ο ερωτών βουλευτής

της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των «ΑΝ.ΕΛ.»

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος