Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:1059/11.11.2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Όπως πληροφορούμαστε στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος, ο Δήμος Πατρέων -αλλά και όμοροι δήμοι- έχουν κινή¬σει, όπως οφείλουν, τις σχετι¬κές διαδικασίες είσπραξης των απλήρωτων (δημοτικών) κλήσεων παράβασης για παράνομη στάθμευση. Σοβαρή, όμως, δείχνει η καταγγελία που έκα¬νε ο κ. Ηλίας Γκοτσόπουλος, της μείζονος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος αριθμός συμπολιτών μας δεν μπορεί να εξα¬σφαλίσει φορολογική ενημε¬ρότητα, επειδή εμφανίζεται να χρωστάει χρήματα από κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις. Ανέφερε, ως χαρακτηριστική, στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την πε¬ρίπτωση συμπολίτη, ο οποί¬ος, στις αρχές του καλοκαιριού, είχε λάβει διαβεβαίωση από τις δημοτικές υπηρεσίες περί μη οφειλής και μόλις προ ημερών, ανακάλυψε έκπληκτος, ότι ο Δήμος του είχε στερήσει την ενημερότητα λόγω χρεών και προσαυξήσεων από παραβά¬σεις του Κώδικα Οδικής Κυκλο¬φορίας. Μάλιστα, ο εν λόγω συμπολίτης μας επισημαίνει, ότι οι κλήσεις είχαν βεβαιωθεί προ 15-20 ετών.

Επειδή η ανάγκη για μια ρεαλιστική προσέγγιση των οικονομικών, επιβάλλει και στο δήμο να διερευνήσει εξονυχιστικά σε ποιο ποσοστό κρίνονται εισπρακτέα αυτά τα χρήματα.

Επειδή οι πληροφορίες που έχει το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα Ελλάδος θέλουν ανάμεσα στις περιπτώσεις που διερευνώνται, να συγκαταλέγονται εταιρείες και πρόσωπα που είχαν συναλλαγές με τον Δήμο σε θέματα υπαίθριας διαφήμισης, αλλά και επιχειρήσεις εστίασης-αναψυχής σε αμφιλεγόμενης κυριότητας ζώνη της πόλης.

Επειδή τα χρήματα που λάμβανε ο Δήμος Πατρέων με τη μορφή κρατικών επιχορηγήσεων έχουν περικοπεί κατά 60%.

Επειδή ο Δήμος όφειλε να είχε ενημερώσει σε κατάλληλο χρόνο τους οφειλέτες για τα χρέη τους και τις συνέπειες από τις επαπειλούμενες προσαυ¬ξήσεις αυτών.

 

Επειδή οι οφειλέτες, αν είχαν ενημερωθεί έγκαιρα, θα μπορού¬σαν από την περυσινή χρονιά να είχαν ενταχθεί σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης της οφειλής τους και διαγραφής των σχετικών προσαυξήσεων.

 

Επειδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος πιστεύει, όπως ακριβώς κι ο κος Γκοτσόπουλος, ότι το θέμα της παρούσας είναι πολύ σοβαρό και μελλοντικά θα μας απασχολήσει περισσότερο.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ερωτάσθε:

1. Πώς σκοπεύετε να χειριστείτε το τραγικό γεγονός της συσσώρευσης υπέρογκων προσαυξήσεων λόγω του χρόνου που έχει μεσολαβήσει στις ως άνω λόγω ανεξόφλητες κλήσεις παραβάσεων;

2. Πώς σκοπεύετε να χειριστείτε το θέμα της περαιτέρω διόγκωσης χρεών στην Εφορία από απλήρωτες κλήσεις εις βάρος των πολιτών, από τη στιγμή που τα εν λόγω χρέη εμποδίζουν τη λήψη φορολογικής ενημερότητας υπέρ των τελευταίων, φέροντάς τους σε απελπιστική θέση, εν μέσω της τρέχουσας έλλειψης ρευστότητας λόγω της κρίσης;

3. Αληθεύει ότι το συνολικό ποσό των βεβαιωμένων οφειλών προς τον Δήμο ανέρχεται στα 53 εκατομμύρια ευρώ;

4. Πόσοι είναι οι οφειλέτες του Δήμου , που χρωστούν πάνω από 10.000 ευρώ; Πόσοι έχουν αποβιώσει; Πόσοι έχουν κληρονόμους;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος