Loading...
 Start Page

Αρ.Π.ρ.:1152/13.11.2015

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ιστορία καθημερινής τρέλας μπορεί άνετα να χαρακτηρισθεί η περίπτωση της κας Ματαμαδιώτη Εριφύλης, του Αποστόλου, από την Καβάλα: Ένα σενάριο απόγνωσης, αποκύημα φαντασίας των μνημονιακών νομοθετών, στην προσπάθειά τους να πετσοκόψουν δαπάνες.

Η ίδια, με την «7758/2002» πράξη του υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με τις διατάξεις απονομής Συντάξεων Εθνικής Αντίστασης, ελάμβανε, από τα τέλη του 2013, τιμητική σύνταξη ύψους 66,51€, ως διαζευγμένη θυγατέρα, του αποβιώσαντος κ.Ματαμαδιώτη Αποστόλου, του Νικολάου. Ο τελευταίος, ήταν όχι μόνον αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης αλλά και πολεμιστής του ’40 στα βουνά της Πίνδου, με τραυματισμούς σε κεφάλι και πόδι. Επίσης, με την απόφαση «0103499/2005», η εν λόγω ελάμβανε κανονική σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα από τον ΟΓΑ, ύψους (περίπου) 330€.

Ο προσωπικός και οικογενειακός Γολγοθάς της κας Ματαμαδιώτη, ξεκινά με την ψήφιση του μνημονιακού νόμου 4093/2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, θεσπίσθηκαν νέες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σχετικής παροχής σε ανασφάλιστο υπερήλικα, ενώ με τις ίδιες προϋποθέσεις επανακρίθηκαν, όπως ορίζει ο νόμος, από 1/1/2013 και όσοι ήδη είχαν καταστεί συνταξιούχοι.

Επειδή, λοιπόν, για τη συνέχιση της σχετικής συνταξιοδότησης η ως άνω κυρία, ως ανασφάλιστη υπερήλικας από τον ΟΓΑ, έπρεπε, εκτός των άλλων, να μην λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού, εκλήφθηκε από το ελληνικό Δημόσιο, πως η τιμητική σύνταξη των 66,51€ το μήνα επαρκούσε (προφανώς) για την διαβίωσή της και κατά συνέπεια, διεκόπη εντός του 2013 η σύνταξη των 330€ περίπου του ΟΓΑ !!

Εν μέσω ενός κυκεώνα προσπαθειών, τόσο της ίδιας, όσο και των τέκνων της, κατ’ αρχήν, να μάθουν για ποιο λόγο είχε διακοπεί η σύνταξη του ΟΓΑ, γεγονός που καταδίκασε, τόσο την ίδια, όσο και την μακροχρόνια άνεργη θυγατέρα της Αρχοντία, που ζει μαζί της, να ζουν με την τιμητική σύνταξη των 66,51€ το μήνα, τους συστήθηκε από την Περιφερειακή Δ/νση ΟΓΑ στην ΑΜΘ να αιτηθούν την …διακοπή της τιμητικής ως άνω σύνταξης, ώστε ο ΟΓΑ να επανεξετάσει την επαναφορά της σύνταξης των 330€ υπέρ της ανασφάλιστης υπερήλικης.

Παρά ταύτα, το Φεβρουάριο του 2014, η κα Ματαμαδιώτη Εριφύλη και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2320/1995 και του Π.Δ.169/2007, που προβλέπουν παραίτηση από το δικαίωμα της τιμητικής σύνταξης Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης (την οποία ποτέ δεν αιτήθηκε, αλλά της χορηγήθηκε ως τέτοια) μόνο κατόπιν αμετάκλητης αίτησης του δικαιούχου, αιτήθηκε η εν λόγω την παραίτησή της από αυτή τη σύνταξη, από 1/1/2013.

Στις 30/5/2014, το υπουργείο Οικονομικών, με την υπ. Αρ. 23379/2014 πράξη, κάνει δεκτό το αίτημά της και διακόπτει την τιμητική σύνταξη.

Αποτέλεσμα της παραπάνω παραίτησης από το προαναφερόμενο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ήταν, όχι μόνο η μέχρι σήμερα ΜΗ επανεξέταση του αιτήματος της κας Ματαμαδιώτη από τον ΟΓΑ για την επαναφορά της κύριας σύνταξής της, ως ανασφάλιστης υπερήλικης, αλλά και η από 30/5/2014 ( την ίδια μέρα, δηλαδή, με την πράξη που έκανε δεκτή την παραίτησή της από την τιμητική σύνταξη) ταυτόχρονη απόφαση του ίδιου υπουργείου για την …επιστροφή στο Δημόσιο Ταμείο (στον ΚΑΕ 3241 ) του ποσού των 1.197,18€, το οποίο αφορά στις συντάξεις που δήθεν η εν λόγω έλαβε …αχρεώστητα, από 1/1/2013 έως 30/6/2014, προειδοποιώντας την, μάλιστα, ότι εάν κάτι τέτοιο δεν γίνει, ...«το υπουργείο θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση του Δημοσίου συμφέροντος».

Ζητά, δηλαδή, εν ολίγοις, το Ελληνικό Δημόσιο από μία πολίτη 74 ήδη ετών, θυγατέρα πολυτραυματία πολεμιστή του ΄40 και αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, εις βάρος της οποίας διεκόπη με τον πιο ανάλγητο τρόπο η σύνταξη ανασφάλιστης υπερήλικης, να …επιστρέψει και χρήματα στο Δημόσιο(!) λόγω αναδρομικότητας, τα οποία, κιόλας, ως φαίνεται, δεν έχει καν εισπράξει!!

Πιο πρόσφατα, στο άρθρο 31, του ΦΕΚ Α’ 69, της 2ας Ιουλίου 2015, προβλεπόταν η επαναχορήγηση σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Από 1.10.2015 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982 (Α΄ 128), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 5 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), χορηγείται ή επαναχορηγείται σε όσους υποβάλουν αίτηση από την έναρξη ισχύος του παρόντος …»προβλέποντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αυτό οδήγησε τον υιό της κας Ματαμαδιώτη, κ. Ατζαμιδάκη Παρασκευά, στην προσπάθεια συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την εν συνεχεία κατάθεσή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καβάλας.

Έκπληξη, όμως, αποτέλεσε το γεγονός, ότι ο εντεταλμένος γι’ αυτή την υπηρεσία υπάλληλος ανέφερε στον κ. Ατζαμιδάκη, ότι: «δεν πρόκειται να γίνει τίποτε» και πως «τζάμπα υπέβαλλαν την σχετική αίτηση», παρά το ότι ο σχετικός νόμος, που προέβλεπε την όλη διαδικασία, ήταν ακόμη σε ισχύ!

Ας αναφέρουμε επιγραμματικά, κιόλας, ότι στο άρθρο 21, παρ. 3, του ν. 4337 (ΦΕΚ 129 Α / 17.10.2015), αναφέρεται, χαρακτηριστικά, ότι: «Oι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του ν. 4331/2015 (Α΄69) καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (2.7.2015)»

 

Επειδή πρέπει να σημειωθεί, ότι το ως άνω ποσό των 1.197,18€, από 5/2/2015, έχει ήδη βεβαιωθεί προς είσπραξη στην ΔΟΥ Καβάλας εις βάρος της ως άνω αναξιοπαθιούσας!

Επειδή πρέπει να σημειωθεί, ότι ήδη από το 2013, η κα Ματαμαδιώτη Εριφύλη είναι καρκινοπαθής, με συνεχιζόμενες θεραπείες στο Θεαγένειο, ενώ για το λόγο αυτό χρήζει ειδικής διατροφής (τον τελευταίο καιρό έχει εντοπισθεί μετάσταση στους πνεύμονες), ενώ από τον Οκτώβριο του 2014, ως συνέπεια, τόσο της περιπέτειας της υγείας της με τον καρκίνο, αλλά και της καταστροφικής μνημονιακής πολιτικής που της έχει επιφέρει τόσα δεινά, πάσχει από καταθλιπτικά επεισόδια, τα οποία την καταστούν ανίκανη να επιμεληθεί της υγείας της και του εαυτού της γενικά.

Επειδή η εν λόγω αναξιοπαθούσα συμπολίτης μας έχει καθημερινή ανάγκη συμπαράστασης και φροντίδας ετέρου προσώπου.

Επειδή η κοινωνική αναλγησία κρίνουμε ότι δεν ταιριάζει σε μια κυβέρνηση που προώθησε προεκλογικά θέσεις υπέρ της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης των ελλήνων σε περίοδο επέλασης απάνθρωπων μνημονιακών πολιτικών λιτότητας.

Επειδή η ίδιου περιεχομένου & θεματολογίας Ερώτησή μας, κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, ως υπ’ Αρ. πρ. «2436/11-5-2015», δεν απαντήθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε :

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση της επανέναρξης καταβολής από τον ΟΓΑ των συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων και σε ποιες ΑΜΕΣΕΣ ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, προκειμένου για την αίσια λήξη του ως άνω τραγικού ζητήματος;

2. Προτίθεσθε να διαγράψετε την πέρα από κάθε λογική κοινωνικής δικαιοσύνης απαίτηση πληρωμής από την ως άνω, κα Ματαμαδιώτη, του ποσού των 1.197,18€, που έχουν βεβαιωθεί προς είσπραξη στην ΔΟΥ Καβάλας, χρήματα, μάλιστα, τα οποία η εν λόγω ποτέ δεν εισέπραξε στο σύνολό τους;

3. Με βάση την προ λίγων μηνών αποκάλυψη σε τηλεοπτικό σταθμό του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής, κ. Αλέξη Μητρόπουλου, περί του ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε αντισυνταγματικές όλες τις μειώσεις συντάξεων και με δεδομένη την Απόφαση για τους συνταξιούχους του Δημοσίου (ένστολους, δικαστές και γιατρούς του ΕΣΥ), που είχε πάρει το Ελεγκτικό Συνέδριο, με βάση την οποία άρχισαν ήδη να καταβάλλονται αναδρομικά οι σχετικές συντάξεις, μήπως εξετάζεται το ενδεχόμενο εφαρμογής μιας αναδρομικής επανόρθωσης και στην κατηγορία συνταξιούχων, που περιλαμβάνει την αναφερόμενη στην παρούσα, κυρία Ματαμαδιώτη;

4. Υπήρξε κάποιου τύπου εσωτερική ή άλλη πληροφόρηση από τον ΟΓΑ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία προς τις υπηρεσίες των Δήμων ή άλλων αρμόδιων φορέων, για την μη αποδοχή των αιτήσεων των ανασφάλιστων υπερηλίκων, βάση του άρθρου 31, του ν. 4331/15 ;

 

5. Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση για την προστασία (ουσιαστικά) της ζωής και της υγείας των ανασφάλιστων υπερηλίκων, μετά και την κατάργηση της διάταξης που επανέφερε την σύνταξή τους, ειδικά δε για εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτή της κας Ματαμαδιώτη;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος