Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:1609/1.12.2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

 

Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πάτρας, είναι ένα ιστορικό Τμήμα, το οποίο άρχισε την εκπαιδευτική του δράση τον Φεβρουάριο 1974, όταν λειτούργησε ως τμήμα της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων (ΑΣΕΕ) του KATE Πατρών. Το 1994 έγινε η τομή, τα Τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων, μαζί με αυτά της Νοσηλευτικής, ήταν τα πρώτα τμήματα των ΤΕΙ της Ελλάδος που απέκτησαν πρόγραμμα σπουδών τετραετούς φοίτησης (Π.Δ. 212/94).

 

Το έτος 2001, με την ψήφιση του νόμου 2916/01, το Τμήμα ενσωματώθηκε και τυπικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια των 39 χρόνων παρουσίασης του, στον εκπαιδευτικό χάρτη της Ελλάδας, το Τμήμα έχει αναπτύξει τις κατάλληλες υποδομές, τον εργαστηριακό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις διεθνείς συνεργασίες, την πρακτική άσκηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, την ερευνητική δραστηριότητα και έχει προσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της τουριστικής αγοράς.

 

Το τμήμα βρίσκεται στην πόλη της Πάτρας, με την ισχυρή παρουσία τουριστικών γραφείων, λόγω και του λιμανιού που αποτελεί κομβικό σημείο εισόδου/ εξόδου ταξιδιωτών προς και από την χώρα. Αποτελεί βασικό φορέα Τουριστικής Εκπαίδευσης για την περιοχή. Το Τμήμα πέρα από την επιδίωξη των ακαδημαϊκών του στόχων, αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της τουριστικής οικονομίας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ακολουθώντας την εξέλιξη διαμορφώνει αξιόλογα εκπαιδευμένα στελέχη Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων.

 

Η αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, το οποίο εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 2010- 2011, ήταν αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης είκοσι οκτώ (28) Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης του Εξωτερικού και οκτώ (8) Ιδρυμάτων του Εσωτερικού, τα οποία προσφέρουν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στον Τουρισμό. Το Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο είναι δομημένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, προσφέρει οργανωμένες προπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση του Τουρισμού και των Τουριστικών Επιχειρήσεων, σε Μίκρο και Μάκρο ανάλυση, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πρακτική / τεχνολογία και τη διδασκαλία με την έρευνα. Αναλυτικότερα, παρέχει μια διεπιστημονική διάσταση, δίνοντας έμφαση σε πεδία όπως: ποιότητα υπηρεσιών, επιχειρηματικότητα, σχεδιασμό και άσκηση τουριστικής πολιτικής, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, πληροφοριακά συστήματα στον τουρισμό, ηλεκτρονικό επιχειρείν στην τουριστική βιομηχανία, διαχείριση κρίσεων στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία, ποσοτικές μέθοδοι στον τουρισμό, μεθοδολογία και τεχνικές έρευνας στον τουρισμό κ.λπ. Ουσιαστικά, σχεδόν όλα τα αντικείμενα, που συνδέονται με την Επιστήμη του Τουρισμού διδάσκονται στο Τμήμα.

 

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

- η εκπαίδευση και η ανάπτυξη στελεχών τουριστικής βιομηχανίας με εξειδικευμένο προφίλ επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών δεξιοτήτων στην διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων,

- εκπαίδευση στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία, ΝΠΔΔ), της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία περιφερειών, νομαρχιών, δήμων και κοινοτήτων), καθώς συμβούλων αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων, σε θέματα σχεδιασμού, τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης,

- οι απόφοιτοι να έχουν τα κατάλληλα επιστημονικά εφόδια και δεξιότητες, ώστε να προχωρούν στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του Τμήματος, παρότι ολιγομελή, μετά τις πολλές συνταξιοδοτήσεις τα 3 τελευταία έτη και το πάγωμα των προκηρύξεων νέων θέσεων, είναι επιστήμονες με σημαντικό διδακτικό και ερευνητικό έργο (τρεις από τα μέλη Ε.Π. είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας), καθώς με πολύχρονη εμπειρία σε θέματα οικονομικής του τουρισμού, διοίκησης τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σχεδιασμό και διαχείριση τουριστικών προορισμών, πληροφοριακά συστήματα στον τουρισμό.

 

Το Τμήμα, με τον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών, έχει αναπτύξει συνεργασίες μεγάλης χρονικής διάρκειας, με παραγωγικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς φορείς, αποβλέποντας στην μέγιστη τους εκπαίδευση, καθώς στην επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών, μετά την αποφοίτηση. Επισημαίνεται, ότι στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013, "Πρακτική Άσκηση φοιτητών του ΤΕΙ Πάτρας - Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων", το Τμήμα με στοχευμένες δράσεις, επέλεξε τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υψηλής στάθμης, για χώρους υποδοχής της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών και παρουσίασε 100% απορροφητικότητα στις θέσεις απασχόλησης.

 

Επειδή, το Τμήμα διαθέτει επτά σύγχρονα εξοπλισμένα εκπαιδευτικά εργαστήρια, ενδεικτικά, από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, το Τμήμα προχώρησε στην αναβάθμιση των εργαστηρίων, με την εγκατάσταση νέων λογισμικών, τα οποία καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος, από τις πληροφοριακές επιχειρησιακές ανάγκες της σύγχρονης τουριστικής βιομηχανίας αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

 

Επειδή, οι ειδικές υποδομές και ο άρτιος επαγγελματικού επιπέδου εξοπλισμός των εργαστηρίων του τμήματος θα μείνει ανεκμετάλλευτος και προφανώς έτσι δεν επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος εξορθολογισμός πόρων.

 

Επειδή, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν σημαντική παρουσία, ως μέλη του ακαδημαϊκού χώρου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό καθώς παρατηρείται μια διαπιστωμένη αυξανόμενη απορροφητικότητα, από τους κλάδους της τουριστικής και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

 

Επειδή δεν θα υπάρχουν πλέον απόφοιτοι Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, παρά μόνο α,πόφοιτοι των Τμήματος "Διοίκησης Επιχειρήσεων Οργανισμών και Συστημάτων" ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι θα έχουν άλλα επαγγελματικά δικαιώματα όταν τα αποκτήσουν.

 

Επειδή, στην πόλη του Πύργου όπου έχει μεταφερθεί το νέο Τμήμα, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εργαστηριακές υποδομές, για την υποστήριξη του νέου προγράμματος σπουδών, το οποίο θα προκύψει, από τη συνένωση τόσων Τμημάτων και τη μετακίνηση τόσου μεγάλου αριθμού σπουδαστών και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις στο ακαδημαϊκό περιβάλλον που αντανακλώνται σε δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο για την μη αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου τμήματος.

 

Επειδή, αντιδρούν και οι φοιτητές των δυο τμημάτων στο ΤΕΙ του Πύργου οι οποίοι από την έναρξη του εξαμήνου της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς έχουν έρθει αντιμέτωποι με δεκάδες προβλήματα που υποβαθμίζουν το ήδη υποβαθμισμένο επίπεδο των σπουδών τους . Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν στη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, η τραγική κατάσταση που επικρατεί από την αρχή του εξαμήνου «βάζει βόμβα στην ίδια τη λειτουργία του ΤΕΙ από το πρώτο κιόλας εξάμηνο προαναγγέλλοντας τι έρχεται τα επόμενα χρόνια». Μάλιστα, αποφασίστηκε και μια σειρά κινητοποιήσεων, όπου θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας μαζί με τους Σπουδαστικούς Συλλόγους του ΤΕΙ Πάτρας αλλά και συλλαλητήριο στον Πύργο την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη με βασικό αίτημα το δικαίωμα τους στις σπουδές.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω , ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

 

 Ποιοι θα παρέχουν σπουδές στον τουρισμό, σε προπτυχιακό επίπεδο, για τη στελέχωση των οικονομικά ενεργών επιχειρήσεων, καθώς των οργανισμών, φορέων, των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, με υψηλού επιπέδου επιστήμονες;

 

 Ποιοι πραγματικά ωφελούνται, από την κατάργηση του Τμήματος, καθότι δε θα υπάρχει στα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων;

 

 Το κενό που θα προκύψει με την κατάργηση του τμήματος σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο που είναι η Πάτρα και κατ'επέκταση στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, θα καλυφθεί από ιδιωτικά κολέγια και προγράμματα κατάρτισης αντιστοίχου ακαδημαϊκού βάρους, επαγγελματικής εμπειρίας και υποδομών;

 

 Τα ήδη κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, που τους παρείχε το πτυχίο του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, δε θα έχουν πλέον ισχύ;

 

 Πώς θα κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα, των ήδη εκατοντάδων αποφοίτων του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, όταν θα έχει χαθεί ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών;

 

 Αυτοί οι πόροι των υποδομών, που θα παραμείνουν στο ΤΕΙ Πάτρας ποιος θα τους εκμεταλλεύεται;

 

 

 Θα αφήσετε την συσσωρευμένη πολύχρονη τεχνογνωσία ενός ιστορικού Τμήματος, το ανθρώπινο δυναμικό, το πρόγραμμα σπουδών, τα συγγράμματα, ο εξοπλισμός, τα ερευνητικά προγράμματα, οι συνεργασίες με φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις ιδιαίτερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να απαξιώνονται;

 

 Για ποιο λόγο το υπουργείο, φαίνεται να αγνοεί έναν από τους πυλώνες τριτοβάθμιας δημόσιας τουριστικής εκπαίδευσης στη χώρα και μοναδικό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας;

 

 Για ποιο λόγο το υπουργείο, δεν προχωρεί στην ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης, αλλά ενεργεί ακριβώς αντίθετα και τα καταργεί, ενώ οι Υπουργοί Παιδείας και Τουρισμού δήλωσαν πρόσφατα: "Ο τουρισμός μαζί με την εμπορική ναυτιλία αποτελούν τη βαριά βιομηχανία της χώρας και ότι στηρίζεται στις υπηρεσίες προς τους επισκέπτες για αυτό η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και της τουριστικής βιομηχανίας συνιστά πρωταρχικό στόχο και με τις δράσεις που εξαγγέλλουμε ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται τα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ιδρύεται τριετούς φοίτησης Διεθνής Σχολής τουριστικού μάνατζμεντ και θα λειτουργήσουν νέα προγράμματα εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης στον τουρισμό σε συνεργασία με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο".

 

 

 Με αυτές τις πρακτικές, δεν ενισχύεται η φημολογία που επικρατεί στο χώρο, ότι νέες οντότητες τουριστικής εκπαίδευσης που θα δημιουργηθούν, βασίζονται σε επιχειρηματικά συμφέροντα και συντεχνίες;

 

 Μήπως το υπουργείο, προωθεί την παγκόσμια καινοτομία και πρωτοτυπία, να μην υφίσταται Δημόσια Τριτοβάθμια Τουριστική Εκπαίδευση, σε έναν βασικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας, τον τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία, όπως πλείστες φορές, έχει λεχθεί από πολιτικούς ηγέτες και επιστήμονες, με τις εκατοντάδες απασχολούμενους στον τουριστικό τομέα της οικονομίας;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media

© Copyright 2009 - 2022 Νίκος Ι. Νικολόπουλος