Loading...
 Start Page

Αρ.Πρ.:1934/14-12-2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

 

Την αναγκαιότητα να προβλεφθούν στο τελικό νομοθετικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια, πρόνοιες όσον αφορά τον χειρισμό των εγγυητών, επισημαίνει το Επιμελητήριο Αχαΐας.

Η πρόταση του Επιμελητήριου αποσκοπεί στο να παρέχεται από την πολιτεία θεσμοθετημένα πρόνοια για τα φυσικά πρόσωπα που εγγυήθηκαν δάνεια και δεν θα κινδυνεύουν να οφείλουν ισοβίως αυτοί και οι κληρονόμοι τους.

Στην επιστολή επισημαίνονται τα εξής:

«Οι τράπεζες κατά τη χορήγηση δανειακών διευκολύνσεων κάθε μορφής (στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) στην αρχική σύμβαση δανειοδότησης και κατά τη διάρκεια ζωής αυτής, ζητούσαν και ελάμβαναν για την εξασφάλιση εξυπηρέτησής της, προσημειώσεις σε ακίνητα του δανειολήπτη, σε ακίνητα συγγενικών και φιλικών προσώπων του δανειολήπτη, καθώς και προσωπικές εγγυήσεις τόσο του δανειολήπτη όσο και των συγγενικών και φιλικών προς αυτόν προσώπων, οι οποίοι συμβάλλονταν στη δανειακή σύμβαση ως εγγυητές.

Μετά τη μη προβλέψιμη απρόοπτη μεταβολή που συντελέστηκε στην Ελληνική οικονομία από το έτος 2010 μέχρι σήμερα ως αποτέλεσμα :

-τριών μνημονίων,

-του PSI (Private Sector Involvement-Εμπλοκή Ιδιωτικού Τομέα),

-των Capital controls,

- την φοροκαταιγίδα, που έχει εξαντλήσει την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων

-την παντελή έλλειψη ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα και

-την δραματική μείωση εισοδημάτων επαγγελματιών και μισθωτών,

Επιβάλλεται στο τελικό νομοθετικό πλαίσιο, που θα διαμορφώσετε για τα κόκκινα δάνεια, με την ισχυροποίηση του νόμου 4307/2014 και του Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ, να περιλαμβάνει πρόνοιες όσον αφορά τον χειρισμό των εγγυητών, οι οποίοι ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα, όπως θεσμοθέτησε τον Μάϊο του 2015 η Δημοκρατία της Κύπρου, με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών.

Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος ζητά να , συμπεριληφθεί η πρόταση στο νομοθετικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια, για τους εγγυητές οι οποίοι ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα, και είναι η ακόλουθη:

«Η υποχρέωση του εγγυητή, σε σχέση με το δάνειο του πρωτοφειλέτη, θα ισοδυναμεί με το ποσό της διαφοράς μεταξύ της αξίας της ενυπόθηκης εξασφάλισης και του υπολοίπου του δανείου. Συνεπώς το δικαίωμα του πιστωτή να εισπράξει από τον εγγυητή, περιορίζεται στο ποσό της διαφοράς. Εάν το υπόλοιπο του δανείου είναι μικρότερο από την αξία της ενυπόθηκης περιουσίας, τότε οι εγγυητές απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους.

Εάν το δάνειο δεν καλύπτεται με ενυπόθηκη εξασφάλιση, τότε οι εγγυητές που ορίζονται ως φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να ευθύνονται βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων που θα προβλέπονται για τον πρωτοφειλέτη και θα καλύπτουν το ποσό που δεν μπορεί να καλύψει ο πρωτοφειλέτης, κατ αναλογίαν του διαθεσίμου εισοδήματος εκάστου εγγυητού, πέρα από το κόστος διαβίωσής του.

Η δυνατότητα του πιστωτή να καταχωρήσει αγωγή εναντίον εγγυητή περιορίζεται στα δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία που θα τεθεί σε εφαρμογή το Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, ο πιστωτής δεν θα δικαιούται να κινηθεί εναντίον του εγγυητή και οποιαδήποτε δικαιώματα του πιστωτή έναντι του εγγυητή, παραγράφονται. Το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει ο εγγυητής στον πιστωτή, θα μπορεί ο εγγυητής να το αξιώσει από τον χρεώστη (πρωτοφειλέτη)».

Με την πρόταση αυτή λαμβάνεται πρόνοια για τα φυσικά πρόσωπα που εγγυήθηκαν δάνεια και δεν θα κινδυνεύουν να οφείλουν ισοβίως αυτοί και οι κληρονόμοι τους».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκης:

• θα κάνει δεκτή την συγκεκριμένη πρόταση για τα κόκκινα δάνεια;

• Εάν όχι, ποιες άλλες πρόνοιες θα νομοθετήσει για τους εγγυητές;

 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος