Loading...
 Start Page
Συνεχίζονται οι εργασίες της Επιτροπής Μεσογείου της Βουλής των Ελλήνων, στην Νίκαια της Γαλλίας, στην οποία συμμετέχει και ο Βουλευτής Αχαίας Νίκος Νικολόπουλος

Ορισμένες από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τα κράτη της
Μεσογείου και τα οποία προτείνονται για εξέταση από την μόνιμη κοινοβουλευτική
επιτροπή για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική συνεργασία είναι :
1. Η
Υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα από τις μεταφορές, την
βιομηχανοποίηση
και
την
παραγωγή
Στις περισσότερες χώρες, η κακή ποιότητα του αέρα από τη μεταφορά,
τη βιομηχανοποίηση και την παραγωγή ενέργειας συνδυάζεται είτε από
την έλλειψη προτύπων είτε από την
μη επιβολή της νομοθεσίας για την
ποιότητα του αέρα σε εθνικό επίπεδο. Μέτρα που πρέπει να επιβάλλονται
από τις χώρες για τη μείωση των αστικών ατμοσφαιρικών ρύπων μέσω
των κατάλληλων προτύπων για τα οχήματα, τις αστικές πολιτικές της
κυκλοφορίας, την ενίσχυση των δικτύων δημόσιων μέσων μεταφοράς και
τη χρήση καθαρών καυσίμων δεν επιβάλλονται με ότι αυτό συνεπάγεται.
2. Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση : Η
πρόκληση είναι η βελτίωση της
συνολικής περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων σε όλη τη διάρκεια
του κύκλου ζωής τους, για να ενισχυθεί η ζήτηση για καλύτερα προϊόντα και
τεχνολογίες παραγωγής και να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν τις σωστές
για το περιβάλλον επιλογές.
3. Θαλάσσια ρύπανση
Η Θαλάσσια ρύπανση στα μεσογειακά παράκτια ύδατα προκαλείται από
χερσαίες και θαλάσσιες δραστηριότητες που αποτελούν πηγές ρύπανσης και
οι οποίες ευθύνονται για το 80% της συνολικής ρύπανσης της Μεσογείου. Κατά
κύριο λόγο αυτό είναι το αποτέλεσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και των
λυμάτων που απορρίπτονται στη θάλασσα της Μεσογείου ανεπεξέργαστα ενώ το
πρόβλημα επιδεινώνεται από την παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων.
4. Η ποιότητα και η ποσότητα του νερού
Είναι γεγονός
ότι οι μεσογειακές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλά
προβλήματα που συνδέονται με το νερό και οφείλονται στους περιορισμένους
υδάτινους πόρους, στην έλλειψη ασφαλούς πόσιμου νερού, και βέβαια στις
σπάταλες πρακτικές. Οι ανεπτυγμένες χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν την
πρόκληση του πώς να δημιουργήσουν το αίσθημα της ανάγκης για οικονομία
στο νερό τόσο στους μεμονωμένους καταναλωτές όσο και στις βιομηχανίες
τους. Για δε τις αναπτυσσόμενες χώρες το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο μιας και
εξακολουθούν να αγωνίζονται για την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού στους
πολίτες τους. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη
και η σχετική μείωση της βροχόπτωσης, αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τις
αποδόσεις
των
υδάτων
στην
ευρύτερη
περιοχή
5. Η ποιότητα και η ποσότητα του νερού
Είναι γεγονός
ότι οι μεσογειακές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλά
προβλήματα που συνδέονται με το νερό και οφείλονται στους περιορισμένους
υδάτινους πόρους, στην έλλειψη ασφαλούς πόσιμου νερού, και βέβαια στις
σπάταλες πρακτικές. Οι ανεπτυγμένες χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν την
πρόκληση του πώς να δημιουργήσουν το αίσθημα της ανάγκης για οικονομία
στο νερό τόσο στους μεμονωμένους καταναλωτές όσο και στις βιομηχανίες
τους. Για δε τις αναπτυσσόμενες χώρες το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο μιας και
εξακολουθούν να αγωνίζονται για την παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού στους
πολίτες τους. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη
και η σχετική μείωση της βροχόπτωσης, αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τις
αποδόσεις
των
υδάτων
στην
ευρύτερη
περιοχή
6. Διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων
Η οικονομία της Μεσογείου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους φυσικούς
πόρους.
Παραδόξως, οι χώρες της Μεσογείου έχουν την τάση για
υπερεκμετάλλευση και κακοδιαχείριση των πόρων αυτών με αποτέλεσμα
αυτοί να
βρίσκονται σε συνεχή πτώση. Η κατάσταση είναι βέβαιο ότι θα
επιδεινωθεί εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού, ιδίως στις νότιες χώρες της
Μεσογείου. Οι Μεσογειακές χώρες θα πρέπει να βρουν το συντομότερο δυνατόν
καινοτόμες λύσεις για μια καλύτερη διαχείριση των φυσικών τους πόρων.
Αλλαγή του Κλίματος
Η αλλαγή του κλίματος σαν μείζον πρόβλημα θα πρέπει να συνεχισθεί να
αντιμετωπίζεται
ως συνεχής προτεραιότητα και είναι σίγουρο ότι κάθε χρόνο θα
δίνεται και μεγαλύτερη έμφαση και βέβαια η συζήτηση για το θέμα θα συνεχιστεί και
μετά το 2012, όταν το Πρωτόκολλο του Κιότο αναμένεται να αντικατασταθεί από μια
συνολική συμφωνία

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος