Loading...
 Start Page
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ΡΑΜ στο Dubrovnik της Κροατίας

Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εργασίες της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης των Ευρωμεσογειακών χωρών, που έλαβαν χώρα στο DUBROVNIK της Κροατίας με εξαιρετικά και ενδιαφέροντα αποτελέσματα και για την Ελλάδα.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, ο οποίος είχε ορισθεί από την συνέλευση της Γεννεύης, εισηγητής του θέματος "Πρόληψη - αντιμετώπιση πιθανής φυσικής καταστροφής στο θαλάσσιο χώρο της Μεσογείου από διαρροή πετρελαίου ή φυσικού αερίου" , όπου μετά την πρώτη παρουσίαση στη συνεδρίαση της Ρώμης, κορυφώθηκε το ενδιαφέρον από σαράντα τρεις χώρες και το ζήτημα μπήκε ως πρώτο στην ατζέντα των συζητήσεων στην Κροατία.
Ο κ. Ν. Νικολόπουλος μετά από έναν εξαντλητικό διάλογο με όλους τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της ΡΑΜ, πήρε την εξουσιοδότηση να παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο αποφάσεως στην προσεχή συνεδρίαση που θα γίνει στο Palermo της Ιταλίας.

Κλείνοντας τις εργασίες της ΡΑΜ ο κ. Ν .Νικολόπουλος μεταξύ άλλων είπε :
«Η τεράστια οικολογική αλλά και οικονομική καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού είναι αυτό που πάσει θυσία πρέπει να αποφευχθεί στον Μεσογειακό χώρο. Προσπαθούμε να αντλήσουμε διδάγματα και να ενσωματώσουμε γνώσεις από αυτή την τραγική εμπειρία λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Μεσογειακής λεκάνης, η οποία στην απευκταία περίπτωση μιας αντίστοιχης καταστροφής, θα υποστεί πολύ μεγαλύτερες συνέπειες και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά και θα επηρεάσει άμεσα τη ζωή δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο μόνιμος πληθυσμός των μεσογειακών ακτών είναι της τάξης των 150 εκατομμυρίων ανθρώπων και από τα νερά της βρέχονται 21 χώρες και η Παλαιστινιακή Αρχή. Ο πληθυσμός αυτός μπορεί να διπλασιαστεί κατά την καλοκαιρινή περίοδο καθώς η Μεσόγειος είναι από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς διακοπών στον κόσμο. Η εμπειρία από το χτύπημα στην εξέδρα Deepwater Horizon πρέπει να οδηγήσει σε ειλικρινή προβληματισμό στην Ευρώπη και στις λοιπές μεσογειακές χώρες σχετικά με το κατά πόσο το σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο και οι πρακτικές επαρκούν από την άποψη της ασφάλειας, της ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης».

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του ελληνικού κοινοβουλίου κ. Ν. Νικολόπουλος είπε :
«Στην ΕΕ ισχύει η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Έχει εκτιμηθεί ότι η αρχή αυτή σε συνδυασμό με τις σαφείς διατάξεις σχετικά με τη ευθύνη καθαρισμού της ρύπανσης και την τελική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, αποθαρρύνουν την υποτίμηση των κινδύνων ή την υπονόμευση των μέτρων ασφαλείας από τους φορείς εκμετάλλευσης. Αυτό το αποτρεπτικό αποτέλεσμα είναι θετικό για τον περιορισμό των κινδύνων και απειλών περιβαλλοντικής βλάβης. Η νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίζει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι φορείς υπεράκτιας εκμετάλλευσης φέρουν αντικειμενική ευθύνη όχι μόνο για ζημίες που προκαλούνται σε προστατευόμενα είδη, φυσικούς οικότοπους καθώς και στα ύδατα που καλύπτονται από την οδηγία- πλαίσιο για τα ύδατα, αλλά και για όλες τις θαλάσσιες περιοχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία των κρατών-μελών.


Η λήψη πρόσθετων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων, πρωτογενών ή συμπληρωματικών στην περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας ή τα διεθνή Ταμεία θεσπίζουν όρια αποζημιώσεων, είναι σημαντική παράμετρος που λειτουργεί όχι μόνο ως μέσο αποτροπής των κινδύνων περιβαλλοντικής ζημίας αλλά και κατασταλτικά διασφαλίζοντας ότι οι καταβαλλόμενες αποζημιώσεις θα είναι ανάλογες του συνολικού πραγματικού κόστους της ενδεχόμενης περιβαλλοντικής καταστροφής. Τούτο καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό αφενός στην περίπτωση που ο ρυπαίνων εμφανίζεται να έχει περιορισμένα οικονομικά μέσα και αφετέρου διότι δεν καλύπτεται από καμία διεθνή σύμβαση ή συνθήκη η οικονομική ευθύνη για τη ρύπανση από υπεράκτιες εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Επίσης επεσήμανε ότι : «Κάποιες χώρες - μέλη της ΡΑΜ δεν έχουν επικυρώσει ακόμα τη Διεθνή Σύμβαση του 1990 για την Ετοιμότητα, Αντιμετώπιση & Συνεργασία, ούτε το Πρωτόκολλο του 2002 για τη Συνεργασία στην Πρόληψη της Ρύπανσης από τα πλοία και σε περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης, την Καταπολέμηση της Ρύπανσης στη Μεσόγειο ( Πρωτόκολλο Πρόληψης & Εκτάκτων Αναγκών), αλλά ούτε και το Υπεράκτιο Πρωτόκολλο του 1994, το οποίο, κατά συνέπεια, δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ» και κατέληξε με κάλεσμα λέγοντας « Η ΡΑΜ θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διάδοση των εθελοντικών αντισταθμιστικών συστημάτων σε χώρες εντός και εκτός ΕΕ, σε ό,τι αφορά αξιώσεις , αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις για ζημία σε ιδιοκτησία ή περιβάλλον σε περίπτωση ατυχήματος. Ο Σύλλογος περί Ευθύνης Υπεράκτιας Ρύπανσης ( OPOL) θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο. Αυτό το εργαλείο αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους εγγύησης της καταβολής του κόστους αποζημίωσης & αποκατάστασης, ακόμα και όταν υπερβαίνουν την οικονομική δυνατότητα του υπαιτίου».

Τέλος, στο σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε ο κ. Ν. Νικολόπουλος προκειμένου να ψηφιστεί στη Σικελία μεταξύ άλλων αναφέρει :

1) Το Μηχανισμό στο πλαίσιο του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του ΟΗΕ και τον ειδικό ρόλο του Περιφερειακού Κέντρου Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο (REMPEC)
2) Τη διεθνή στρατηγική του ΟΗΕ για τη Μείωση των Καταστροφών (UNISDR)
3) Το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
4) Το πρόγραμμα Euromed για την Πρόληψη, Ετοιμότητα και Ανταπόκριση σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (πλαίσιο PPRD), καθώς και το σχέδιο euromed για τη συνεργασία επί θεμάτων ναυτιλιακής ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης από πλοία (σχέδιο SAFEMED)
5) Σημειώνει τους υπάρχοντες μηχανισμούς πολιτικής προστασίας στα κράτη-μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, τα οποία ανήκουν στον ΟΗΕ και στην ΕΕ
6) Παροτρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν το έχουν πράξει να επικυρώσουν το Πρωτόκολλο 2002 σχετικά με τη συνεργασία για την αποτροπή της Ρύπανσης από Πλοία και , σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης , την καταπολέμηση της ρύπανσης της θάλασσας της Μεσογείου, καθώς και το Πρωτόκολλο του 1994 για την Προστασία της θάλασσας της Μεσογείου από ρύπανση, η οποία οφείλεται στην Εκμετάλλευση της Υφαλοκρηπίδας, του Βυθού και Υπεδάφους ως πρώτο βήμα προς μια ολοκληρωμένη περιφερειακή προσέγγιση των κινδύνων που εγκυμονούν οι ναυτιλιακές και υπεράκτιες δραστηριότητες
7) Υπογραμμίζει την ποικιλία επιπέδων ετοιμότητας σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών στα κράτη-μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου
8) Καλεί τις αρμόδιες εθνικές αρχές να ενημερώνουν τους κοινοβουλευτικούς, παρουσία εθνικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση ετοιμότητας σε όλες τις χώρες-μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου
9) Παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές να συμπεριλάβουν τη χαρτογράφηση, πρόληψη και μείωση κινδύνου στις πολιτικές τους που αφορούν στην πολιτική προστασία
10) Εκφράζει τη λύπη της για την εν γένει έλλειψη αποτελεσματικών και αποδοτικών μηχανισμών συντονισμού μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και διεθνών φορέων όσον αφορά σε ζητήματα πολιτικής προστασίας συνολικά στην περιοχή της Μεσογείου
11) Απευθύνει έκκληση για ενισχυμένες διαβουλεύσεις με γραφεία του ΟΗΕ όπως το Γραφείο για το συντονισμό ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των (OCHA) και τη Διεθνή Στρατηγική για τη Μείωση των Καταστροφών (ISDR) και το Περιφερειακό Κέντρο Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο (REMPEC) με στόχο την αύξηση των συνεργιών όλων των εξειδικευμένων φορέων που εμπλέκονται στην ταχεία ανταπόκριση και αντιμετώπιση καταστροφών
12) Καλεί για την τακτική διεξαγωγή ασκήσεων προσομοίωσης με ομάδες από το εξωτερικό και/ή περιφερειακά/διεθνή σώματα
13) Καλεί για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας , ως αρμόζει, με στόχο τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου και του αιτήματος παροχής επαρκών πόρων (οικονομικών και ανθρωπίνων) για την έγκαιρη προειδοποίηση και αντιμετώπιση των καταστροφών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος