Loading...
 Start Page
Εισήγηση Νίκου Νικολόπουλου από το βήμα της ΡΑΜ στην Κροατία
Εισήγηση Νίκου Νικολόπουλου από το βήμα της ΡΑΜ στην ΚροατίαΕισήγηση Νίκου Νικολόπουλου από το βήμα της ΡΑΜ στην Κροατία

"Η μεσογειακή διατροφή είναι η άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά.
Η μεσογειακή τριλογία "σιτάρι - ελιά - σταφύλι", και τα παράγωγα τους "αλεύρι - λάδι - κρασί" μπορεί να γίνει ένα πανίσχυρο brand name στην διεθνή αγορά
"


Το 2008 η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία και το Μαρόκο ανέλαβαν την πρωτοβουλία να αναδείξουν την πολιτισµική αξία της Μεσογειακής διατροφής και υπέβαλαν φάκελο υποψηφιότητας στην Unesco να συµπεριληφθεί η Μεσογειακή Διατροφή στους παγκόσµιους θησαυρούς.
Στις 16 Νοεµβρίου 2010 η Μεσογειακή Διατροφή πέρασε στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο για την Προστασία της Αυλής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Ανθρωπότητας της Unesco.
Ο όρος Μεσογειακή Διατροφή εκφράζει την Διατροφή των λαών της λεκάνης της Μεσογείου και είναι συνώνυµος µε την υγιεινή Διατροφή, την µακροζωία και τα χαµηλά ποσοστά εµφραγµάτων και καρκίνου.
Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί το διατροφικό µοντέλο που συνδέει παρά πολλές πολιτισµικές τάσεις όλων των χωρών της Μεσογείου .
Με πρωτοβουλία του Νίκου Ι. Νικολοπούλου η ΕυρωµεσογειακήΣυνέλευση των αντιπροσώπων από 43 χώρες έκανε δεκτό το αίτηµα να µπει στην ηµερήσια διάταξη το θέµα της "Μεσογειακής διατροφής " ως αυλή πολιτιστική κληρονοµιά των χωρών της PAM .
Ο κ. Νικολόπουλος κατα την 2η ηµέρα των εργασιών , που πραγµατοποιήθηκαν στην Κροατία, στην εισήγηση του µεταξύ άλλων τόνισε :" η αναγνώριση της σπουδαιότητας του διατροφικού µοντέλου αλλά και της ιστορίας και της παράδοσης που αυτό περικλείει, θα οδηγήσει όχι µόνον στην προστασία της τοπικής γνώσης σχετικά µε την συλλογή, την καλλιέργεια , τη συγκοµιδή των πρώτων υλών , την Παρασκευή της τροφής , και όλες τις πολιτισµικές εκφάνσεις που συνδέονται µε την γνώση αυτή , αλλά και στην ανάδειξη του ως αξιόλογη συνιστώσα του παγκόσµιου πολιτισµικού αποθέµατος της Ανθρωπότητας."
Ο Αχαιός πολιτικός πρότεινε :" ένα σχέδιο δράσης που θα οδηγήσει στην ανάληψη επιχειρηµατικών δράσεων µεγάλης κλίµακας και θα κάνει τα προϊόντα περισσότερο ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά. Αυτο το σχέδιο δράσης θα πρέπει να έχει ως στόχους:
1. Την ανάδειξη και την προστασια του φυσικού και του πολιτισµικού περιβάλλοντος.
2. Την βελτίωση της ζωής των κατοίκων , µε την δηµιουργία των συνθηκών εκείνων που θα συµβάλουν στην συγκράτηση του πληθυσµού στην εκάστοτε περιοχή και στην
βελτίωση της ποιότητας των παραγωµενων προϊόντων.
3. Τη διαφοροποίηση - αύξηση της προστιθέµενης αξίας των τοπικών προϊόντων .
4. Την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας .
5. Την προώθηση δράσεων που συνεισφέρουν στην απασχόληση .

Ένας επιπλέον λόγος προς την κατεύθυνση είναι ότι οι χώρες αυτές, πέρα από
µοναδικής ποιότητας τοπικά προϊόντα , διαθέτουν φυσική οµορφιά. Ο συνδυασµός αυτών και η προώθηση της Πολιτιστικής διάστασης της Μεσογειακής διατροφής αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήµατα , όχι µόνο για τις χώρες µας αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. "
Επίσης τόνισε ότι : " βασική προϋπόθεση είναι η συνεργασία όλων των χωρών της Μεσογείου. Στόχος των κοινών προσπαθειών είναι η διασφάλιση, η ερµηνεία και η προώθηση της πολιτισµικής Κληρονοµιάς προερχόµενης από την καλλιέργεια, παρασκευή και κατανάλωση των προϊόντων της Μεσογειακής τριλογίας (σιτάρι, ελιά, και σταφύλι ) καθώς και των παραγωγών τους (αλεύρι, λάδι και κρασί) µέσω της έρευνας, της συντήρησης, της προώθησης και της διεθνούς συνεργασίας ."
Ο Ν.Νικολόπουλος κατέληξε λέγοντας :" η Μεσογειακή Διατροφή ως αγαθό της Αυλής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς έχει αναπτυξιακή προοπτική. Στις σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονοµική ανάπτυξη, η πολιτιστική κληρονοµιά αναγνωρίζεται ταυτόχρονα ως ατµοµηχανή, αλλά και ως καταλύτης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η πρόκληση είναι η επιτυχής ένταξη της διαχείρηση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον µε ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο διαχείρισης της αλλαγής . Η διεθνής εµπειρία είναι πλούσια σε παραδείγµατα όπου η επιτυχής εφαρµογή της νέας αυτής προσέγγισης στην οικονοµική αξία της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ανέτρεψε την παρακµή και οδήγησε σε οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση.
Εξ´ αλλού στην καθιερωµένη συνέντευξη τύπου προς τα ΜΜΕ ο Έλληνας βουλευτής απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δηµοσιογράφων είπε :" η Μεσογειακή κουλτούρα και ο Μεσογειακό πολιτισµός που συνδέονται άµεσα µε το διατροφικό µοντέλο, αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήµατα των λαών που ζουν στην λεκάνη της Μεσογείου και είναι απαραίτητη η δυναµική αφύπνιση τους, έτσι ώστε να αποτελέσουν δηµιουργικό όχηµα οικονοµικής ανάπτυξης "
Σε άλλη ερώτηση απάντησε :" η αναγνώριση πλέον της Μεσογειακής διατροφής ως "µνηµείο "Αυλής πολιτστικής Κληρονοµιάς δεν επιφέρει θετικά αποτελέσµατα µόνο σε επίπεδο προώθησης της υγείας και του πολιτισµού, αλλά έχει και απτά οικονοµικά οφέλη, αφού µπορεί να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσµατικό µέσο προώθησης των αγροτικών προϊόντων όπως το ελαιόλαδο , τα φρούτα , τα λαχανικά, τα όσπρια και το κρασί, τα οποία αποτελούν και την βάση της Μεσογειακής διατροφής . Η Μεσογειακή Διατροφή µπορει να γίνει ένα πανίσχυρο brand-name . "
Τέλος, ανέφερε οκτώ σηµαντικούς λόγους για να καταδείξει ότι η υιοθέτηση απο την Κοινοβουλευτική Ευρωµεσογειακη Συνέλευση αλλά και από τις κυβερνήσεις και τους λαούς της Μεσογείου είναι µιας πρώτης τάξεως µοναδική ευκαιρία για :
1. Την αποκατάσταση της συλλογικής µνήµης και της Αυλής ΠολιτιστικήςΚληρονοµιάς που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες παραγωγής των τοπικών προϊόντων και του παραδοσιακού τρόπου Παρασκευής φαγητών.
2. Την συγκέντρωση και µελέτη των τεχνικών και των µέσων , που χρησιµοποιούνται κατά την καλλιέργεια και την Παρασκευή των προϊόντων αυτών, µέσω της ιστορίας.
3. Την προώθηση της γνώσης , της συντήρησης και της προστασίας της φυσικής , αρχιτεκτονικής και κινητής Κληρονοµιάς , που αναπτύχθηκε από την παραγωγή και την Παρασκευή των βασικών προϊόντων της Μεσογειακής διατροφής .
4. Την προώθηση της µεσογειακής διατροφής ως συστατικό στοιχείο της Αυλής Κληρονοµιάς της περιοχής.
5. Την προώθηση στην σύγχρονη αγορά των φυσικών διαδικασιών Παρασκευής των τοπικών προϊόντων και ενθάρρυνση της κατανάλωσης τους.
6. Την προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου µεταξύ των χωρών που συνυπέβαλαν την πρόταση στην unesco.
7. Την χρήση των νέων τεχνολογιών ως µέσα Πολιτιστικής προώθησης και συνεργασίας μεταξύ χώρων και,
8. τη διάχυση όλου αυτού του προγράμματος όχι μόνο σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά σε συνεργασία με την Ισπανία, την Ιταλία και το Μαρόκο, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου

 

Πολιτικό Γραφείο Πάτρα:
Διεύθυνση: Μιαούλη 48, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610344700 και 2610344702
 
Επίσημη Ιστοσελίδα Κόμματος:

Ακολουθείστε μας στα Social Media


@ninikolopoulos

Copyright © 2009 - 2024 Νίκος Ι. Νικολόπουλος